GOLDEN YEARS OF AVIATIONCivil Aircraft Register - Germany

list of abbreviations

Reg Type c/n History Owners Date CoR Fate
D-2206Albatros L75 DSB10198D-2206DVS00.02.32
D-2207Albatros L75 DSB10199D-2207DVS00.02.32Destroyed 6.34
D-2208Junkers A50 ci3537D-2208A50ci Prototype. DLH00.02.32
D-2209Junkers A50 ci3539D-2209DLH00.02.32Crashed Munster 6.32
D-2210Junkers A50 ci3541D-2210DLH00.02.32
D-2211Albatros L8310186D-2211DVS00.02.32
D-2212Klemm L26 Va373D-2212Flugwiag Konigsberg >DLV00.02.32
D-2213Heinkel HD38c386D-2213Heinkel/Waremunde00.03.32
D-2214Heinkel HD59 a378D-2214 D-ARARRDL Travemunde00.09.32(also V-1)
D-2215Heinkel HD59 b379D-2215 D-ABIFHeinkel/Waremunde00.06.32(also He59L V-2)
D-2216Focke-Wulf W7112D-2216Test center Lipetsk/Russia 00.03.32
D-2217Klemm Alpha261D-2217Klemm/Boblingen00.04.32
D-2218Arado Ar65 A71D-2218E-Stelle/Staaken00.00.32The last Arado machine tested at Lipezk 1932/33. Took part in evaluation tests at Travemunde 11.32
D-2219Heinkel He63 A401D-2219 D-IKITDVS00.08.32
D-2220DH.80A Puss Moth2082D-1948 SP-AEO D-2220 A-122 OE-DFSDr.R.Schulte/Berlin00.12.31Wfu 5.32
D-2221Heinkel HE5f116D-2221 D-OLUQDVS00.02.32Focke-Wulf built
D-2222Akaflieg Darmstadt D22 v222D-2222 D-EQINAkaflieg T.H/Darmstadt00.08.32
D-2223Klemm L26 c II642D-2223 OE-DLAF.Beindorf/Hannover00.08.33
D-2223Junkers T26ED-222300.00.26Photo (Putnam) (c/n in range 444 to 454)
D-2224Klemm VL26 Va381D-2224Akaflieg Uni.Munster00.02.32
D-2225Klemm VL26 Va382D-2225DLV00.02.32Destroyed 9.32
D-2226Junkers F13 be617CH-94 D-2226Ad Astra 'Star' >R.Mossbacher/Munchen >Sudflug/Munchen00.03.32
D-2227Klemm VL26 Va383D-2227DLV00.02.32Destroyed 10.32
D-2228Klemm L26 a II376D-2228K.Schwabe/Garmisch00.02.32
D-2229Akaflieg Berlin FF AB 4D-2229Akaflieg Berlin-Charlottenburg
D-2230Dornier Do11 D-2230E-stelle Rechlin
D-2230Mayer-Achen MM1D-2230
D-2231Heinkel HE5f117D-2231 D-OMIPDVS >DLS00.02.32Focke-Wulf built. Preserved Krakow
D-2232Klemm L26 Va375D-2232W.Rosenfelder/ Stuttgart00.03.32Destroyed 3.33
D-2233Klemm VL26 Va384D-2233Bayr. Fliegerklub/Munchen00.02.32
D-2234Heinkel HE5f118D-2234DVS00.03.32Focke-Wulf built. Destroyed 8.33
D-2235DH.80A Puss Moth2227D-2235 D-EPYKA.Saulmann/ Erlenhof00.03.32
D-2236Heinkel HE5f119D-2236 D-ODIXDVS00.03.32
D-2237Junkers W34 fue D-2237Junkers
D-2238Arado Ar64 D66D-2238Lipezk (L104) >DVS00.04.32
D-2238Heinkel HE45 B391D-2238 D-IBIZHeinkel >DVS
D-2239Junkers W34 f1ue2714D-2239 D-ONAZLuftdienst >DVS >Hansa Luftbild00.07.32
D-2240Junkers A50 ci3543D-2240 D-ELARW.Meyer/Hamburg >Luftsportverband Niedersachsen/Hamburg >DLV00.04.32
D-2241Junkers A35 b1095D-2241Built Limhamn. AB Flygindustri >Luftpolizei >DLH00.03.32
D-2242Junkers A35 b1096D-2242Built Limhamn. AB Flygindustri >Luftpolizei >DLH00.03.32
D-2243Klemm L26 Va387D-2243 D-ELMURRG/Frankfurt >DVL00.04.32
D-2244Junkers Ju46 fi2715D-2244 D-UKOVDLH 'Europa' - used on board NDL steam liner 'Europa ' during Summer 1932 >Neue Zulassung Einsatz im SeeLuftverkehr00.03.32Ju46 prototype
D-2245Heinkel HE45 B393D-2245 D-IKIXDVS00.04.32
D-2246Klemm L26 Va > Vb395D-2246DVS00.04.32
D-2247Klemm L26 Va396D-2247DVS00.04.32
D-2248Junkers A48 bi3372D-2248RDL - used for experimental flights at Travemunder00.00.31Crashed
D-2249Klemm VL26 Va385D-2249 D-EGERL.Mayer/Giessen00.04.32
D-2250Klemm VL26 Va388D-2250Bad-Pfalz.Luftfahrtverein/Mannheim00.04.32Destroyed 6.33
D-2251Heinkel HE45 B394D-2251DVS >RDL Erprob.-Stelle./Staaken 00.04.32Canc 1.8.41
D-2252Fokker D.XIID-225200.04.32
D-2253DLFW D.VIIID-225300.04.32
D-2254Albatros L75 DSB125D-2254Focke-Wulf built. DVS00.04.32
D-2255Klemm L26 a II377D-2255Rhenania-Ossag/Hamburg00.04.32
D-2256Albatros L75 DSB126D-2256Focke-Wulf built. DVS00.04.32Destroyed 12.32
D-2257Schmeidler SN-1 D-2257 D-YRONT.H. Breslau
D-2258Heinkel He64 A404D-2258DVS00.00.32Crashed Schleissheim 29.4.32
D-2259BFW M.29 a601D-2259DVS00.08.32Went into spin and dived into ground during demonstration of slow flight 29.04.32. Repaired and modified. Crashed after right wing broke Haunstetten nr Augsburg 8.8.32
D-2260Heinkel He64 B409D-2260Aero Club von Deutschland >DVS00.08.32
D-2261Klemm KL32 V400D-2261Luftdienst >RDL/Travemunde00.08.32
D-2262Heinkel HE45 B400D-2262 D-IQAZDVS >RDL Erprob.-Stelle./Staaken 00.05.32
D-2263Heinkel He63402D-2263DVS00.00.32
D-2264Klemm VL26 Va389D-2264 D-EHYPA.Dressler/Dresden00.05.32
D-2265Klemm VL26 sf V397D-2265DVS00.05.32
D-2266Klemm VL26 sf V398D-2266DVS00.05.32Destroyed 9.32
D-2267Heinkel HE30 b405D-2267 D-IKIKLuftdienst >RDL/Travemunde00.05.32
D-2268Klemm KL31 V357D-2268Klemm/Boblingen00.00.34
D-2269Klemm L26 aV378D-2269Ernst Udet/Berlin >Continental AG/Hannover >DLV00.05.32
D-2270Dornier Do11 a (v1)230D-2270RDL Erprob.-Stelle./Staaken Test center Lipetsk/Russia 00.08.32[also Heinkel HD38 c/n 388]
D-2271Junkers W34 /Ju46fi2720D-2271 PP-CAUDLH -Used on board NDL steam liner 'Bremen' in Summer 1932/33 'Hamburg' >Syndicato Condor 'Tocantins'00.07.32Crashed near Aquidauana Sao Paulo
D-2272Heinkel HD38 b369D-2272Test center Lipetsk/Russia 00.06.32
D-2273Klemm VL25 VIIc393D-2273Leichtflugzeugklub Munchen >DLV00.06.32Destroyed 12.33
D-2274Klemm VL25 VIIc394D-2274E.Bussinger J.Schechner/Munchen00.06.32
D-2275Arado Ar64 D-2275
D-2275Klemm L25 VIIc361D-2275 D-EBIKA.Lauw/Bockhorn00.07.32
D-2276Klemm VL25 VIIc362D-2276E.Bussinger/Munchen >B.Jehle/Munchen00.08.32Destroyed 7.33
D-2277Arado Ar64 D68D-2277E-Stelle/Staaken >DVS00.03.33
D-2278Arado Ar64 D69D-2278E-Stelle/Staaken >DVS00.03.33
D-2279Arado Ar64 E72D-2279E-Stelle/Staaken >DVS >Jagdfliegerschule Schleissheim00.06.32
D-2280Arado Ar64 E73D-2280 D-IPEFE-Stelle/Staaken >DVS >Jagdfliegerschule Schleissheim00.06.32
D-2281Arado Ar64 E75D-2281E-Stelle/Staaken >DVS00.06.32Destroyed 6.34
D-2282Arado Ar64 E76D-2282
D-2283Klemm L25 VIIc408D-2283Dr.E.Heinkel/Warnemunde00.07.32
D-2284Junkers A48 /K47 > da3355SE-ACF D-2284 SE-ACF D-2284AB Flygindustri >Junkers >AB Flygindustri >Junkers18.06.32Limhamn built. Crashed and repaired as A48da 9.32 Crashed 8.34
D-2285BFW M.20 b2544D-2285 D-UVOK D-OAADDLH 'Sauerland' >RLM lsd by Hansa Flugdienst >LuftwaffeDestroyed .42
D-2286Heinkel HE45 B392D-2286 D-IBUQEinbau Schlitzflugel >RDL Erprob.-Stelle./Staaken >Ernst Heinkel Flugzeugwerke00.06.32
D-2287Heinkel HE45 B396D-2287RDL Erprob.-Stelle./Staaken >Ernst Heinkel Flugzeugwerke >DVS00.06.32[c/n 405?]
D-2288Klemm L26 sf V419D-2288A.Dressler/Dresden00.06.32Destroyed 6.33
D-2289Heinkel HD38c79D-2289 D-INYHRDL E-Stelle/Travemunde00.00.32Arado built
D-2290BFW M.20 b2545D-2290 D-UXYNDLH 'Flaming'00.09.32Crashed Halberstadt 14.06.37
D-2291Albatros L102 B123D-2291Focke-Wulf built. DVL00.07.32
D-2292Junkers A50 ce3550SE-ACM D-2292 D-EZOTJ.Risztics/Dessau >DLV00.09.32Limhamn built. Canc 10.38
D-2293Gerner G II R > Rc > Rb/Xa7D-2293 D-EBERErbprinz zu Solms-Hohensolms-Lich00.03.33
D-2294Dornier Do J Wal IId Bis219D-2294DVS00.07.32
D-2295Focke-Wulf A47 a121D-2295Zentralstelle fur Flugsicherung >Reichsamt fur Flugsicherung00.07.32Prototype
D-2296DH.60M Moth1384J9922 G-ABNE D-2296 OK-ATH G-ABNE OK-ATT D-CATTBata-Schuh/Ottmuth00.07.32Sold abroad 1.37
D-2297Klemm VL26 IIc390D-2297H.Breitenberger/Mannheim00.08.32
D-2298DH.60X Moth679G-EBZH D-2298 D-E?B.Kohls/Berlin >Wiesner & Co/Berlin00.07.32Crashed landing Berlin 04.03.34
D-2299Klemm KL32 X402D-2299 G-ACYU VH-UVE
D-2300Focke-Wulf Cierva C19 IV122G-ABUE D-2300 D-EXOTDVL00.08.32(Avro c/n 5150)
D-2301Heinkel He64 C425D-2301Aero Club von Deutschland >DVL00.08.32Overturned and scrapped .32
D-2302Heinkel He64 C > C1426D-2302 I-AERODVS00.08.32Sold Italy 4.34
D-2303Heinkel He64 C423D-2303 D-EDOTRDL Erprob.-Stelle./Staaken 00.08.32
D-2304Heinkel He64 C424D-2304Heinkel/Waremunde >DVS00.08.32
D-2305Heinkel He64 C427D-2305 G-ACBS K3596 G-ACBS VP-YBIHeinkel/WaremundeSold abroad 4.33
D-2306BFW M.29 b602D-2306 D-EZYZ or D-EZIN
D-2307BFW M.29 a603D-2307 D-EZYZ or D-EZIN
D-2308BFW M.29 a604D-2308Akaflieg Munchen00.00.32Crashed on landing after elevator then wings broke Schleissheim 09.08.32 pilot Poss parachuted but co-pilot Starchinsky killed
D-2309BFW M.29 a605D-2309DVLWent into spin 14.06.34 pilot Seeberg killed
D-2310Klemm KL32 XIV403D-2310 D-ERNYAero Club von Deutschland >DVS00.08.32
D-2311Klemm KL32 V405D-2311Aero Club von Deutschland >DVS00.08.32
D-2312Klemm KL32 V > XIV406D-2312 D-EKIQLuftdienst >DVL00.08.32
D-2313Junkers F13 ke2068D-2313'Petersvogel' DVS00.08.32
D-2314Albatros L102 W124D-2314Focke-Wulf built. DVS00.09.32
D-2315Junkers F13 ke2076D-2315'Koenigsmilan' DVS00.08.32
D-2316Junkers F13 ko2079D-2316'Heimkasuar' DVL >Deutsche Luftfahrt GmbH >DLV >Abteilung Reklame00.09.32
D-2317Junkers Ju52/1mce >K45c4004D-2317 SE-ADM K54 D-UBESDVS >A.B. Flygindustri >Luftdienst GmbH 00.09.32Modified in Sweden to K45c later became target tug
D-2318Junkers W33 d2566D-2318DVL >DVS00.09.32
D-2319Klemm L25 VIIc409D-2319 OY-DOIKraftwagenhallen am Messberg/Hamburg00.08.32Sold abroad 4.37 (c/n also 401 - see G-ACLH)
D-2320Klemm KL32 XIV404D-2320F.Siebel/Berlin >A.Lauw/Bockhorn00.08.32
D-2321BFW M.29 a606D-2321Took part in the DELA exhibition in Berlin 10.32
D-2322D-2322
D-2323D-2323
D-2324Klemm L25 VIIc411D-2324DVL00.08.32Sold abroad 7.33
D-2325Heinkel He60 B V-1418D-2325 D-IKAVRDL/Travemunde00.12.32
D-2326Heinkel HE50 A406D-2326 D-ISIH TH+HJRDL/Travemunde00.04.33
D-2327Klemm L25 VIIc410D-2327Dr.R.Richter/Munchen00.08.32
D-2328Junkers Ju60 ba > b1a4201D-2328
D-2328Klemm KL32 XII > V407D-2328DVS >DLV00.08.32
D-2329Heinkel He63 A407D-2329 D-IBYMRDL Erprob.-Stelle./Staaken 00.08.32
D-2330Gerner G II R6D-2330Deutscher Buchverlag/Frankfurt-Main00.03.33
D-2331Albatros L75 DSB150D-2331Focke-Wulf built. DVS00.10.32
D-2332Albatros L75 DSB151D-2332Focke-Wulf built. DVS00.10.32
D-2333Focke-Wulf A43127D-2333Norddeutschen Luftverkehrs/Bremen00.08.32
D-2334Klemm L25 VIIc415D-2334 D-EDEPVerein f.Luftfahrt/Osnabruck00.09.32
D-2335Arado Ar66 v178D-2335 D-IHAVRDL Erprob.-Stelle./Staaken 00.09.32
D-2336Klemm L25 VIIc412D-2336 D-ELEXBayr.Fliegerschule/Munchen >DLV-Landesgr.X/Munchen00.08.32
D-2337Albatros L75 DSB149D-2337 D-IROXFocke-Wulf built. DVS00.09.32
D-2338Arado Ar6466D-2338Test center Lipetsk/Russia coded 10400.09.32
D-2339Klemm L25 VIIc414D-2339J.Moltgen/Koln00.09.32
D-2340Heinkel HD38c387 D-2340 D-IXAHE-stelle Rechlin
D-2341BFW M.20 b2546D-2341 D-UKIP PP-VAKDLH 'Harz' >VARIG Brasil00.09.32
D-2342Albatros L75 DSB152D-2342Focke-Wulf built. DVS00.10.32
D-2343Albatros L75 DSB153D-2343Focke-Wulf built. DVS00.10.32Destroyed 12.32
D-2344Raab Katzenstein RK25107D-2344Luftfahrtverein Ruhrgau/Essen00.02.33
D-2345Klemm L26 c II379D-2345 D-EGUFLuftfahrtverein Bielefeld00.09.32
D-2346Heinkel HE42 C419D-2346 D-IZYSDVS00.10.32[HD38 ?]
D-2347Klemm VL26 Vc391D-2347 D-ERAMRadio H.Mende & Co/Dresden00.11.32
D-2348Klemm VL26 VIIc420D-2348 D-EKUSKlemm/Boblingen00.11.32
D-2349BFW M.20 b2547D-2349 D-UMOK D-OFOTDLH 'Rhon' >RLM lsd by Hansa Flugdienst >Luftwaffe00.09.32Destroyed .42
D-2350Junkers W34 fei2709D-2350Luftdienst >DVS00.02.33
D-2351Heinkel HE42 C420D-2351DVS00.10.32Destroyed 8.33
D-2352BFW M.20 b2548D-2352 D-UJARDLH 'Eifel' lsd by Hansa Flugdienst >Luftwaffe00.10.32Crashed .43
D-2353Heinkel HE42 C421D-2353DVS00.10.32Destroyed 7.34
D-2354Heinkel HE42 C422D-2354DVS00.10.32Destroyed 19.1.34
D-2355Arado Ar64 E82D-2355Deutsche Verkehrfliegerschule
D-2356Junkers Ju52/1mcai4005D-2356RDL/Staaken00.02.33Dbf after engine fire Zechliner Huette 5.33
D-2357DH.82A Tiger Moth3142D-2357 D-EVYNDVS00.11.32
D-2358Klemm VL26 Vc392D-2358Fliegervereinigung Schwabach00.02.33
D-2359BFW M.20 b2549D-2359 D-UHEN D-OCIRDLH 'Hunsruck' >RLM lsd by Hansa Flugdienst >Luftwaffe00.11.32Destroyed .41
D-2360Albatros L103 D-2360Focke-Wulf built00.00.33
D-2361Klemm VL26 Vc436D-2361 D-EFAZDLV00.11.32
D-2362Klemm VL26 Vc437D-2362Flugvereinigung der DVL-Angestellten/Adlershof00.03.33
D-2363Heinkel HD49 a371D-2363 D-IREHRDL-E-stelle Rechlin00.00.32
D-2364Klemm VL26 Vc438D-2364DLV/Berlin00.03.33
D-2365Klemm VL26 Va439D-2365DVL/Adlershof00.05.33
D-2366Klemm VL26 Vc440D-2366DLV/Berlin00.04.33
D-2367Klemm VL26 Vc441D-2367Luftfahrtverein Aachen00.04.33
D-2368Heinkel HE45 B398D-2368 D-IPIMRDL Erprob.-Stelle./Staaken >DVS00.11.32
D-2369Heinkel HE45 B399D-2369RDL Erprob.-Stelle./Staaken >DVS00.11.32
D-2370Heinkel HE42 C428D-2370 D-IGUVDVS00.10.32
D-2371Albatros L101 c141D-2371 D-EBOSFocke-Wulf built. DVL00.01.33
D-2372Albatros L101 c142D-2372Focke-Wulf built. DVS00.01.33
D-2373Albatros L101 c143D-2373 D-EHEKFocke-Wulf built. DVS00.01.33
D-2374Albatros L101 c144D-2374Focke-Wulf built. DVS00.01.33Dbf 5.33
D-2375Albatros L101 c145D-2375Focke-Wulf built. DVS00.01.33
D-2376Albatros L101 c146D-2376Focke-Wulf built. DVS00.01.33
D-2377Albatros L101 c147D-2377Focke-Wulf built. DVS00.01.33Destroyed .34
D-2378BFW M.23 D-2378
D-2378Erla Me5aD-2378
D-2379Messerschmitt M24bD-2379
D-2380Klemm L26 Vc424D-2380DVS00.01.33
D-2381Klemm L26 Vc425D-2381 D-ELYPDVS00.01.33
D-2382Klemm L26 Vc426D-2382DVS00.01.33Destroyed 8.33
D-2383Klemm L26 Vc427D-2383DVS00.01.33
D-2384Klemm L26 Vc428D-2384DVS00.01.33
D-2385Klemm L26 Vc429D-2385DVS00.01.33
D-2386Heinkel HD38 C81D-2386Arado built. Heinkel/Warnemunde00.03.33
D-2387Klemm L26 Vc423D-2387 D-EJAZDVS00.01.33
D-2388Klemm L26 Vc421D-2388DVS00.01.33Destroyed 6.33 [also Arado Ar64 c/n 67]
D-2389Klemm L26 Vc380D-2389 D-EJILDVS00.01.33
D-2390Heinkel He71 B370D-2390Heinkel/Warnemunde >Elly Beinhorn00.03.33Destroyed .35
D-2391Klemm L26 Vc422D-2391DVS00.01.33
D-2392Klemm KL32 XIVa443D-2392J.Balleis/Munchen >J.Reusch/Munchen00.03.33
D-2393Klemm L26 b VII358G-ABRG D-2393Akadem.Fliegerschaft der Deutscher Burschenschaften/Geiss-Nidda00.02.33
D-2394Junkers W34 fi2733D-2394 D-OJOHDLH 'Castor' >Hansa Flugdienst00.02.33
D-2395Junkers W342734D-2395 D-OMETDLH 'Pollux' >Hansa Flugdienst00.03.33
D-2396Klemm VL25 VIIc448D-2396Verein f.Luftfahrt und Flugwesen/Chemnitz >DLV00.02.33
D-2397Klemm L25 c XI416D-2397 D-ERNIKlemm/Boblingen00.04.33
D-2398Klemm L26 c II455D-2398Akaflieg Braunschweig >DLV00.03.33
D-2399Dornier Do J Wal IIf Bos > J II? 10 t-Wal237D-2399 D-AKERTaifun' DLH00.07.33
D-2400Junkers Ju60 b1a/V24201D-2400 D-UPAL'Pfeil' Junkerswerke - test programme >DLH - used on cargo routes00.05.33
D-2401Klemm L26 sfc V431D-2401DVS00.03.33Destroyed 4.34
D-2402Klemm L26 sfc V432D-2402DVS00.03.33
D-2403Klemm L26 sfc V433D-2403DVS00.03.33
D-2404Klemm L26 sfc V434D-2404DVS00.03.33
D-2405Klemm L26 sfc V435D-2405DVS00.03.33
D-2406Heinkel HE45 B395D-2406 D-IGUTRDL Erprob.-Stelle./Staaken >DVS00.02.33
D-2407Heinkel HE45 B397D-2407 D-ILYMRDL Erprob.-Stelle./Staaken >DVS00.02.33
D-2408DH.83 Fox Moth D-2408
D-2409Focke-Wulf Fw44 v1 a154D-2409Gerd Achgelis/Weimar00.06.33
D-2410Klemm L26 c II460D-2410Fluwiag Konigsberg >DLV00.03.33Destroyed 12.33
D-2411Klemm L26 c II458D-2411Akaflieg Uni.Halle >DLV00.03.33
D-2412Klemm L26 c II459D-2412Akadem.Flugwissenschaftl vereinigung/Koln00.03.33
D-2413Klemm L26 c II461D-2413Akaflieg Karlsruhe >DLV00.03.33
D-2414Klemm L26 c II462D-2414 D-EMEKAkaflieg Uni.Leipzig >DLV00.03.33
D-2415Klemm L26 c II449D-2415DLV >Klemm >Vereinigte Trikotfabriken/Vaihingen00.04.33
D-2416Klemm L26 c II450D-2416DLV00.05.33
D-2417Klemm L26 c II451D-2417DLV00.04.33
D-2418Junkers W34 hi2746?D-2418DLH 'Merkur'00.06.33[see also D-2478]
D-2419Junkers W34 /Ju46hi2744D-2419 D-UGUS D-OLMP? PP-CBKDLH 'Mars'- seaplane used on board NDL steam ship 'Europa' >Neue Zulassung DLH 'Jupiter' >Syndicato Condor 'Tingua'00.05.33
D-2420Klemm L26 c II452D-2420DLV00.04.33
D-2421Klemm L26 c II453D-2421DVL/Adlershof00.05.33Destroyed 9.33
D-2422Klemm L26 c II454D-2422 D-EHYLDLV00.06.33
D-2423Klemm L26 c II456D-2423Flugwissenschaftl.vereinigung Bad Frankenhausen >DLV00.03.33Destroyed 9.33
D-2424Klemm L26 c II457D-2424Fliegergruppe Friedberg >DLV00.03.33
D-2425Klemm L26 c II463D-2425DVL00.03.33
D-2426Klemm L26 c II464D-2426DVL00.05.33
D-2427Klemm VL26 IIc430D-2427 D-EMUZDVL00.05.33
D-2428Klemm L25 VIIc466D-2428Deutsche Luftfahrt >DLV00.05.33
D-2429Klemm L25 VIIc467D-2429Deutsche Luftfahrt >DLV00.03.33
D-2430Klemm L25 VIIc468D-2430Deutsche Luftfahrt >DVS00.03.33Destroyed 7.33
D-2431Klemm L25 VIIc469D-2431Deutsche Luftfahrt >DLV00.03.33
D-2432Klemm L25 VIIc470D-2432DVL00.04.33
D-2433Klemm L25 VIIc471D-2433Akaflieg Uni.Leipzig >DLV00.03.33Destroyed 11.33
D-2434Klemm L25 VIIc472D-2434DVL00.04.33
D-2435Klemm L25 VIIc473D-2435DLV/Berlin00.06.33
D-2436Klemm L25 VIIc474D-2436 D-EXINDVL00.05.33
D-2437Klemm L25 VIIc476D-2437DVL00.04.33Canc 10.36
D-2438Klemm L25 VIIc477D-2438DVL00.04.33
D-2439Klemm L25 VIIc478D-2439DLV/Berlin00.06.33
D-2440Klemm L25 VIIc479D-2440DVL00.04.33
D-2441Klemm L25 VIIc480D-2441DVL00.05.33
D-2442Klemm L25 VIIc481D-2442DVL00.06.33
D-2443Klemm L25 VIIc482D-2443 D-ELEV WL-ELEVDVL00.07.33
D-2444Klemm L25 VIIc483D-2444DVL00.04.33
D-2445Klemm L25 VIIc484D-2445DLV/Berlin00.09.33
D-2446Klemm L25 VIIc485D-2446DVL00.06.33
D-2447Klemm L25 VIIc486D-2447DLV/Berlin00.08.33
D-2448Klemm L25 VIIc487D-2448DVL00.04.33
D-2449Klemm L25 VIIc488D-2449Akaflieg Uni.Rostock00.04.33Destroyed 6.37
D-2450Klemm L25 VIIc489D-2450Flugwissenschaftl.vereinigung der Breslauer Hochschulen00.04.33Destroyed 8.33
D-2451Klemm L25 VIIc490D-2451H.Hackbusch/Berlin00.06.33
D-2451BFW M.27 b609D-2451
D-2452Klemm L25 VIIc491D-2452DVL00.04.33
D-2453Klemm L25 VIIc492D-2453DVL >DLV00.04.33
D-2454Klemm L25 VIIc493D-2454DVL00.04.33
D-2455Klemm L25 VIIc494D-2455DVL00.04.33Destroyed 7.33
D-2456Klemm VL25 VIIc501D-2456E.Bussinger/Munchen00.06.33
D-2457Klemm KL32 XIVa502D-2457 D-EKULW.Brandels/Berlin >DLV00.06.33
D-2458BFW M.27 b611D-2458DLV00.06.33
D-2459BFW M.27 b612D-2459DVL00.05.33
D-2460BFW M.27 b613D-2460DVL00.05.33
D-2461BFW M.27 b614D-2461 D-ESYRDLV >DVS00.06.33
D-2462BFW M.27 b615D-2462DVL00.05.33
D-2463Klemm L25 VIIc465D-2463Boeckel & Co/Hamburg00.03.33
D-2464Fieseler F 5203D-2464K.Bley/Magdeburg00.07.33
D-2465Focke-Wulf Fw44 v2 a155D-2465RDL Erprob.-Stelle./Staaken
D-2466Klemm KL31 a XIV446D-2466R.Kiepert/Munchen >H.Obermaier/Munchen00.05.33
D-2467Albatros L7810155D-2467DVS00.04.33
D-2468Junkers Ju52/3mce4019D-2468 D-AFIRDLH 'Joachim von Schroder' >Flugbereitschaft00.05.33
D-2469Klemm KL32 XIVa503D-2469Dr.W.Regendanz/Berlin00.06.33
D-2470Arado Ar64 A65D-2470 D-IJANRDL E-Stelle/Staaken and at Lipezk (L103) >. DVS - Jagdfliegerschule Schleissheim00.04.33
D-2471Heinkel HE50 V-2408D-2471RDL Erprobungsstelle/Travemunde00.04.33[also reported as to D-ISIH - see c/n 406]
D-2472Junkers A35 b1097D-2472Built Limhamn. AB Flygindustri >Luftpolizei >DLH00.06.33
D-2473Junkers A35 b1100D-2473Built Limhamn. AB Flygindustri >Luftpolizei >DLH00.06.33
D-2474Dornier Do J Wal IId Bis218D-2474RDL Erprobungsstelle/Travemunde00.04.33
D-2475Klemm L26 c II504D-2475H.Roese/Hannover00.05.33
D-2476D-2476
D-2477Heinkel HE45 C411D-2477DLVHe45A prototype V-1
D-2478Junkers W34 hi2746D-2478 D-UPOL EU-VDLH 'Merkur' >EurasiaCrashed Sian 27.11.35
D-2479D-2479
D-2480Klemm KL32 XIVa510D-2480A.Dressler/Dresden >Rhenania-Ossag/Hamburg00.07.33
D-2481D-2481
D-2482D-2482
D-2483D-2483
D-2484D-2484
D-2485Dornier Do13 a >Do23 V-1231D-2485
D-2486Heinkel He60 C431D-2486 D-IROLSeeschwalbe
D-2487Albatros L7810156D-2487 D-IJOZDVS00.05.33
D-2488Dornier Do J Wal IIe 16-Bos236D-2488 D-AGAFDVS00.06.33
D-2489Dornier Do J Wal IId Bis217D-2489 D-AGOF D-8RDL Erprobungsstelle Travemunde >Yugoslavia00.06.33
D-2490Junkers Ju52/3mfe4020D-2490 D-AFYSDLH 'Gustav Doerr' >Luftwaffe00.06.33Crashed .41
D-2491Junkers W34 /Ju46hi2745D-2491 D-UHYL [D-OBRA?]DLH 'Sirius' later 'Bremen' mailplane cv to seaplane used on board NDL steam ship 'Bremen' >Hansa Flugdienst00.06.33
D-2492Klemm L25 VIIc495D-2492Allianz und Stuttgarter versich/Berlin00.05.33
D-2493Klemm VL25 VIIc509D-2493DVL00.05.33Destroyed .35
D-2494Klemm L25 VIIc496D-2494DVL00.07.33
D-2495Klemm L28 XIV447D-2495Liesel Bach/Koln00.04.33Destroyed .34
D-2496Klemm L25 VIIc497D-2496DLV00.10.33
D-2497Klemm L25 VIc498D-2497Allianz und Stuttgarter versich/Berlin >Universum Film/Berlin00.07.33
D-2498Klemm L25 VIc499D-2498
D-2499Klemm L26 c II505D-2499H.Lerch/Hannover00.07.33
D-2500Junkers G38 ce > ci/fi3302D-2500 D-APIS GF+GGDLH 'Generalfeldmarschall Hindenburg' >Luftwaffe00.06.33Crashed during air raid Athens 17.5.41