GOLDEN YEARS OF AVIATIONCivil Aircraft Register - Germany

list of abbreviations

Reg Type c/n History Owners Date CoR Fate
D-2796Albatros L101 D226D-2796Focke-Wulf built. DVS00.11.33
D-2797Albatros L101 D227D-2797Focke-Wulf built. DVS00.11.33
D-2798Albatros L101 D228D-2798Focke-Wulf built. DVS00.11.33
D-2799Arado Ar64 E83D-2799 D-IREPJagdfliegerschule Schleissheim00.11.33[also Albatros AL101 D]
D-2800Albatros L101 DD-2800Focke-Wulf built
D-2801Albatros L101 DD-2801Focke-Wulf built
D-2802Albatros L102 DD-2802Focke-Wulf built [also Albatros AL101 D]
D-2803Albatros L101 DD-2803Focke-Wulf built
D-2804Albatros L101 DD-2804Focke-Wulf built
D-2805Albatros L101 DD-2805Focke-Wulf built
D-2806Albatros L101 DD-2806Focke-Wulf built
D-2807Albatros L101 DD-2807Focke-Wulf built
D-2808Albatros L101 D238D-2808 D-ETYZDVS/CottbusFocke-Wulf built
D-2809Albatros L101 DD-2809Focke-Wulf built
D-2810Albatros L101 DD-2810Focke-Wulf built
D-2811Albatros L101 DD-2811Focke-Wulf built
D-2812Albatros L101 DD-2812Focke-Wulf built
D-2813Albatros L101 DD-2813Focke-Wulf built
D-2814Albatros L101 DD-2814Focke-Wulf built
D-2815Albatros L101 DD-2815Focke-Wulf built
D-2816Albatros L101 DD-2816Focke-Wulf built
D-2817Albatros L101 DD-2817Focke-Wulf built
D-2818Albatros L101 DD-2818Focke-Wulf built. Destroyed .34
D-2819Albatros L101 DD-2819
D-2820Albatros L101 DD-2820
D-2821Arado Ar69 A V-1D-2821RDL Erprob.-Stelle./Staaken
D-2822Arado Ar69 V1 a115D-2822 D-EFYX D-ISYX RDL Erprob.-Stelle. Staaken NSFK
D-2823D-2823
D-2824D-2824
D-2825D-2825
D-2826D-2826
D-2827Arado Ar69 B D-2827
D-2828D-2828
D-2829D-2829
D-2830D-2830
D-2831Zagi ANT 9145D-2831DeruLuft/Berlin00.10.33
D-2832Gerner G II Rb13D-2832DLV00.12.33
D-2833Gerner G II Rb14D-2833Destroyed 3.34
D-2834Gerner G II Rb15D-2834
D-2835Gerner G II Rb16D-2835 D-EGOXDLV00.12.33
D-2836Erla Me5a2D-2836
D-2837Klemm KL31 a XIV614D-2837Alte Leipziger Lebensversich.Ges/Leipzig00.02.34
D-2838Klemm KL31 a XIV615D-2838Verband Industr.Arbeitgeber von Osnabruck00.03.34
D-2839D-2839
D-2840D-2840
D-2841Klemm L26 c II643D-2841H.von Tyszka/Berlin00.11.33
D-2842Klemm L25 d VII R661D-2842 D-EQUNDLV/Berlin00.11.33
D-2843Klemm L25 d VII R662D-2843DLV/Berlin00.11.33
D-2844D-2844
D-2845D-2845
D-2846D-2846
D-2847D-2847
D-2848D-2848
D-2849Klemm L25 d VII R668D-2849DLV/Berlin00.03.34
D-2850D-2850
D-2851D-2851
D-2852Klemm L25 d VII D-2852DLV/Berlin00.00.34
D-2853D-2853
D-2854D-2854
D-2855Klemm L25 d VII R675D-2855C.Furst v.Hohenlohe/Schloss Bartenstein00.02.34
D-2856D-2856
D-2857Raab Katzenstein RK9 a365D-2857DLV-Untergruppe Krefeld00.11.33
D-2858Arado Ar65 D-2858
D-2859D-2859
D-2860Junkers F132078CH-283 D-2860 D-OPITGeneva Express >RDL/Staaken00.12.33
D-2861Klemm L25 d VII561D-2861DVL/Adlershof00.11.33
D-2862Klemm L25 d VII562D-2862 DC+TUDVL/Adlershof00.11.33
D-2863Klemm L25 d VII563D-2863DLV/Berlin00.11.33
D-2864Klemm L25 d VII564D-2864DLV/Berlin00.11.33
D-2865Klemm L25 d VII565D-2865DLV/Berlin00.11.33
D-2866Klemm L25 d VII566D-2866DLV/Berlin00.11.33
D-2867Klemm L25 d VII567D-2867DLV/Berlin00.11.33
D-2868Klemm L25 d VII568D-2868 D-ETIRDLV/Berlin00.11.33
D-2869Klemm L25 d VII569D-2869DLV/Berlin00.11.33
D-2870Klemm L25 d VII570D-2870 D-EZONDLV/Berlin00.11.33
D-2871Klemm L25 d VII R571D-2871 PF+WDDLV/Berlin00.11.33
D-2872Klemm L25 d VII R572D-2872DLV/Berlin00.11.33
D-2873Klemm L25 d VII R573D-2873DLV/Berlin00.11.33
D-2874Klemm L25 d VII R574D-2874DLV/Berlin00.11.33
D-2875Klemm L25 d VII R575D-2875DLV/Berlin00.11.33Dbf .35
D-2876Klemm L25 d VII R576D-2876 D-EFPIDLV/Berlin00.11.33
D-2877Klemm L25 d VII R577D-2877DLV/Berlin00.12.33
D-2878Klemm L25 d VII R578D-2878DLV/Berlin00.11.33
D-2879Klemm L25 d VII R579D-2879DLV/Berlin00.11.33
D-2880Klemm L25 d VII R580D-2880DLV/Berlin00.12.33
D-2881Klemm L25 d VIID-2881
D-2882Klemm L25 d VII698D-2882DLV/Berlin00.02.34
D-2883Klemm L25 d VII699D-2883W.Thorner/Osnabruck00.03.34
D-2884Klemm L25 d VII700D-2884 D-EDIHDLV/Berlin00.02.34
D-2885Klemm L25 d VII701D-2885 D-EHYQDLV-Landesgr.IX/Stuttgart00.03.34
D-2886D-2886
D-2887Arado Ar65 E101D-2887
D-2888Arado Ar65102D-2888
D-2889Arado Ar65103D-2889
D-2890Arado Ar65104D-2890
D-2891Arado Ar65105D-2891
D-2892Arado Ar65106D-2892
D-2893Klemm L25 d II D-2893DLV/Berlin00.00.34
D-2894Klemm L25 d VII676D-2894 D-EJYXDLV-Ortsgr.Gotha00.03.34
D-2895Klemm L25 d VII R677D-2895DLV/Berlin00.02.34
D-2896Klemm L25 d VII R678D-2896 D-EGETDLV/Berlin00.03.34
D-2897Arado Ar65107D-2897
D-2898Arado Ar65108D-2898
D-2899Klemm L25 d VII R679D-2899DLV/Berlin00.03.34
D-2900Klemm L25 d VII R680D-2900DLV/Berlin00.03.34
D-2901Klemm L25 d VII R681D-2901H.Schlerf/Mannheim00.02.34
D-2902Klemm L25 d VII R682D-2902 D-EDOXH.Schlerf/Mannheim00.02.34
D-2903Klemm L25 d VII R683D-2903 D-EXYKH.Schlerf/Mannheim00.02.34
D-2904Arado Ar65109D-2904Dbf 11.36
D-2905Klemm L25 d VII R684D-2905 D-EGESH.Schlerf/Mannheim00.02.34
D-2906Klemm L25 d VII R685D-2906DLV-Landesgr.VIII/Mannheim00.03.34
D-2907Arado Ar65110D-2907
D-2908Klemm L25 d VII686D-2908 D-ESUKH.Schlerf/Mannheim00.02.34
D-2909Klemm L25 d VII702D-2909M.Pauli/Zschopau00.03.34
D-2910Focke-Wulf Fw44 D259D-2910DLV-Ortsgr. Bremen >DLV/Berlin00.03.34
D-2911Focke-Wulf Fw44 D260D-2911DLV-Ortsgr. Bremen00.03.34
D-2912Arado Ar65111D-2912 D-IVYZIII/JGCrashed during aerobatics at too low altitude left wing failed 23.03.36 Pilot killed
D-2913Focke-Wulf Fw44 D261D-2913DLV-Ortsgr. Bremen00.03.34
D-2914Focke-Wulf Fw44262D-2914DLV-Ortsgr. Bremen00.03.34
D-2915Focke-Wulf Fw44 D263D-2915 D-EBMADLV-Ortsgr. Bremen00.03.34
D-2916Focke-Wulf Fw44 D264D-2916 D-EQDYDLV-Ortsgr. Bremen00.03.34
D-2917Arado Ar65112D-2917
D-2918Focke-Wulf Fw44 D265D-2918DVL/Adlershof00.03.34
D-2919Fieseler Fi5 R219D-2919RDL Erprob.-Stelle./Staaken00.12.33
D-2920Fieseler Fi5 R220D-2920 D-EMIT
D-2921Fieseler Fi5 R221D-2921Dr.F.v.Opel/Russelsheim00.12.33Destroyed 2.34
D-2922Fieseler Fi5 R222D-2922 D-EQOPDLV/Berlin00.12.33
D-2923Fieseler Fi5 R223D-2923Pol.Prasid.Schepmann/Dortmund00.12.33
D-2924Fieseler Fi5 R224D-2924
D-2925Fieseler Fi5 R225D-2925
D-2926Fieseler Fi5 R226D-2926 D-EQAK
D-2927Fieseler Fi5 R227D-2927DLV-Ortsgr.Oldenburg00.02.34
D-2928Fieseler Fi5 R228D-2928
D-2929Fieseler Fi5 RD-2929 D-EFOX
D-2930D-2930
D-2931Klemm L25 d VII R581D-2931DLV/Berlin00.12.33
D-2932Klemm L25 d VII R582D-2932 D-EKHADLV/Berlin00.12.33
D-2933Klemm L25 d VII R583D-2933DLV/Berlin00.12.33
D-2934Klemm L25 d VII R584D-2934 D-EKOFDLV/Berlin00.12.33
D-2935Klemm L25 d VII R585D-2935DLV/Berlin00.12.33
D-2936Klemm L25 d VII R586D-2936DLV/Berlin00.12.33
D-2937Klemm L25 d VII R587D-2937DLV/Berlin00.12.33
D-2938Klemm L25 d VII R588D-2938 D-ETYQDLV/Berlin00.12.33
D-2939Klemm L25 d VII R589D-2939DLV/Berlin00.12.33
D-2940Klemm L25 d VII R590D-2940DLV/Berlin00.12.33
D-2941Klemm L25 d VII R ?591?D-2941
D-2942Klemm L25 d VII R ?592?D-2942
D-2943Klemm L25 d VII R593?D-2943
D-2944Klemm L25 d VII R ?594?D-2944
D-2945Klemm L25 d VII R ?595?D-2945
D-2946Klemm L25 d VII R596?D-2946
D-2947Klemm L25 d VII R ?597?D-2947
D-2948Klemm L25 d VII R598?D-2948 D-EHUZ
D-2949Klemm L25 d VII R ?599?D-2949
D-2950Klemm L25 d VII R600D-2950DLV/Berlin00.02.34
D-2951Focke-Wulf Fw44 D266D-2951 D-EXEPDVS00.03.34
D-2952Focke-Wulf Fw44 D267D-2952DVS00.03.34
D-2953Focke-Wulf Fw44 D268D-2953DVS00.03.34
D-2954Focke-Wulf Fw44 D269D-2954DVS00.03.34
D-2955Focke-Wulf Fw44 D270D-2955DVS00.03.34
D-2956BFW M.27 bi617D-2956 D-EYPU OK-NHADLV/Berlin00.11.33
D-2957BFW M.27 bi618D-2957DLV/Berlin00.11.33
D-2958D-2958
D-2959D-2959
D-2960Heinkel HE45D D-2960
D-2961Heinkel HE45DD-2961
D-2962Heinkel HE45DD-2962
D-2963Heinkel HE45DD-2963
D-2964Heinkel HE45DD-2964
D-2965Heinkel HE45DD-2965
D-2966Heinkel HE45DD-2966
D-2967Heinkel HE45DD-2967
D-2968Heinkel HE45DD-2968
D-2969Heinkel HE45DD-2969
D-2970Heinkel HE45DD-2970
D-2971Heinkel HE45DD-2971
D-2972Heinkel HE45DD-2972
D-2973Heinkel HE45DD-2973
D-2974Heinkel HE45DD-2974
D-2975Heinkel HE45DD-2975
D-2976Heinkel HE45DD-2976
D-2977Heinkel HE45DD-2977
D-2978Heinkel HE45D D-2978Destroyed 4.34
D-2979Heinkel HE45DD-2979
D-2980Heinkel HE45DD-2980
D-2981Heinkel HE45DD-2981
D-2982BFW M.27 bi619D-2982 D-EHEZAllianz und Stuttgarter Versich/Berlin00.02.34
D-2983D-2983
D-2984Focke-Wulf Fw44 D D-2984DLV/Berlin00.05.34
D-2985Focke-Wulf Fw44 DD-2985
D-2986Focke-Wulf Fw44 D D-2986C.Kaufmann/Hamburg00.05.34
D-2987Arado Ar66 C142D-2987
D-2988Arado Ar66 C143D-2988
D-2989Focke-Wulf Fw44 D D-2989
D-2990Heinkel HE45D-2990
D-2991Arado Ar66 C146D-2991
D-2992Arado Ar66 C147D-2992
D-2993Arado Ar66 C148D-2993
D-2994Arado Ar66 C149D-2994
D-2995D-2995
D-2996D-2996
D-2997D-2997
D-2998D-2998
D-2999D-2999
D-3000D-3000
D-3002Arado Ar66D-3002
D-3012Junkers Ju52/3mf1e4033D-3012 D-AFYS [D-AHIP?] TK+HBDLH >DVS >DVL00.02.34
D-3013Junkers W33 he2753D-3013DVS - used for training flights 00.12.33
D-3014Junkers W33 he2754D-3014DVS - used for training flights 00.12.33
D-3015Junkers Ju52/3m See4032D-3015 D-AZYX
D-3016Junkers W33 b2510D-3016DVS00.03.34
D-3017Dornier Do11 c (v2)241D-3017Dornier/Friedrichshafen00.05.34Destroyed 11.34
D-3018Dornier Do J Wal IId 16a-Bis247D-3018 D-ABAUErprobungsstelle Travemunde00.04.34Also reported as D-ABEF
D-3019Dornier Do J Wal IId 16a-Bis248D-3019 D-ABERErprobungsstelle Travemunde >DVS00.03.34
D-3020Dornier Do J Wal IId 16a-Bis249D-3020 D-ATEZErprobungsstelle Travemunde00.04.34
D-3021Dornier Do J Wal IId 16a-Bis250D-3021 D-ABASErprobungsstelle Travemunde
D-3022Dornier Do J Wal IId 16a-Bis251D-3022 D-ADENErprobungsstelle Travemunde
D-3023Dornier Do J Wal IId 16a-Bis252D-3023 D-AFISErprobungsstelle Travemunde
D-3024Dornier Do J Wal IId 16a-Bis296D-3024 D-ADORDVS
D-3025Dornier F (Do11D)261D-3025 D-ANEX Dornier/Friedrichshafen00.03.34
D-3026Klemm L25 d VII R703D-3026DLV/Berlin00.03.34
D-3027Klemm L25 d VII R704D-3027 D-EHELDLV/Berlin00.03.34
D-3028Klemm L25 d II D-3028 D-ELNADLV/Berlin00.06.34
D-3029Dornier F (Do11 Da)262D-3029DLH00.03.34
D-3030Klemm L25 d II D-3030DLV/Berlin00.06.34
D-3031Klemm L25 d II D-3031DLV/Berlin00.06.34
D-3033Klemm L25 d II D-3033DLV/Berlin00.06.34
D-3034Klemm L25 d II D-3034DLV/Berlin00.06.34
D-3036Klemm L25 d II D-3036DLV/Berlin00.06.34
D-3037Gerner G II Rb17D-3037Built by Adler. DLV/Berlin00.02.34
D-3038Gerner G II Rb18D-3038 D-EFUMBuilt by Adler. DLV/Berlin00.02.34
D-3039Dornier Do J WalD-3039
D-3041Gerner G II Rb20D-3041Built by Adler. DLV/Berlin00.02.34
D-3045Erla 5a3D-3045Erla/Erla00.02.34
D-3046Junkers W34 d2i2568D-3046DVS00.03.34
D-3047Junkers W34 d2i2574D-3047 D-OBAKRDL/Staaken00.03.34
D-3049Junkers Ju52/3mge4035D-3049 D-ALASDLH 'Hans Gontermann' >Askania-Kurssteuerung >Luftwaffe00.03.34
D-3050Junkers Ju52/3mge4036D-3050 D-ALUNDLH 'Joachim Schroder' and 'Kurt Wintgens' >Luftwaffe00.00.34Crashed .41
D-3051Junkers Ju52/3mge4037D-3051 D-AMAMDLH 'Kurt Wustoff' >Luftwaffe00.02.34
D-3054Junkers W33 he D-3054DVS
D-3055Klemm L26 e V D-3055 D-EZAKDLV/Berlin00.00.35
D-3057Klemm L26 c D-3057DLV/Berlin00.00.35
D-3058Klemm KL31 a XIV652D-3058DLV-Landesgr.X/Bayern00.03.34
D-3059Klemm L25 d VII687D-3059DLV/Berlin00.02.34
D-3060Klemm L25 d VII688D-3060DLV/Berlin00.02.34
D-3062Klemm L25 d VII689D-3062DLV/Berlin00.02.34
D-3063Klemm L25 d VII690D-3063 D-EJIHDLV/Berlin00.02.34
D-3064Klemm L25 d VII691D-3064DLV/Berlin00.02.34
D-3066Klemm L25 d VII692D-3066DLV/Berlin00.02.34
D-3067Klemm L25 d VII693D-3067DLV/Berlin00.02.34
D-3068Klemm L25 d VII694D-3068DLV/Berlin00.02.34
D-3069Klemm L25 d VII695D-3069 D-ESASDLV/Berlin00.02.34
D-3070Dornier Do11 D272D-3070Deutsche Reichsbahn/Berlin00.03.34
D-3071Klemm L25 d VII696D-3071DLV/Berlin00.02.34
D-3072Klemm L25 d VII697D-3072DLV/Berlin00.02.34
D-3074Klemm L26 c II711D-3074 D-ERALF.Florian/Dusseldorf00.03.34
D-3075Klemm L26 c II D-3075DLV-Landesgr.X/Bayern00.00.35
D-3076Klemm L26 c II D-3076DLV/Berlin00.00.35
D-3077Dornier Do11 D274D-3077Deutsche Reichsbahn/Berlin00.03.34
D-3079Klemm L26 c II D-3079H.Puls/Burgkunstadt00.00.35
D-3080Klemm L26 c IID-3080
D-3082Dornier Do11 D275D-3082Deutsche Reichsbahn/Berlin00.03.34
D-3084Fieseler Fi5 R231D-3084Haus Bergmann/Dresden00.02.34
D-3085Fieseler Fi5 R232D-3085 D-EUJA HB-ELFH.Hirth/Stuttgart00.02.34
D-3086Dornier Do11 D276D-3086Deutsche Reichsbahn/Berlin00.03.34
D-3087Fieseler Fi5 RD-3087
D-3088Fieseler Fi5 RD-3088Haus Bergmann00.00.34Collided with D-2540 6.6.34
D-3091Fieseler Fi5 RD-3091Akaflieg Danzig 1934
D-3092Fieseler Fi5 RD-3092Akaflieg Danzig 1934
D-3092Junkers A503592D-3092
D-3093Fieseler Fi5 RD-3093
D-3094Fieseler Fi5 RD-3094
D-3095Dornier F (Do11) D-3095
D-3096Fieseler Fi5 R240D-3096A.von Mumm/Frankfurt00.03.34
D-3097Fieseler Fi5 R241D-3097DLV/Berlin00.03.34
D-3100Fieseler Fi5 R243D-3100W.Weichelt/Muster00.03.34
D-3101Fieseler Fi5 R244D-3101 D-EHUMDr.Zechmeister/Mainz-Gonsenheim00.03.34
D-3102Fieseler Fi5 RD-3102Akaflieg Danzig 1934
D-3104Fieseler Fi5 RD-3104Akaflieg Danzig 1934
D-3114Heinkel He70 V-3457D-3114 D-UBAFDLH00.03.34
D-3117Junkers W34 hi2762D-3117
D-3118Junkers W342763D-3118 D-UKAM EU-IIIDLH 'Orion / Vega' >Eurasia00.02.34Crashed at Canton 5.35
D-3119Junkers W342764D-3119 D-UGESDLH 'Vega II' >Hansa Flugdienst00.02.34
D-3120BFW M.35 b623D-3120
D-3122Albatros L101 D281D-3122 D-ETYRFocke-Wulf built. DVS00.02.34
D-3123Junkers Ju52/3mge4039D-3123 D-ANAL DK+QYDLH 'Gustav Leffers' >Luftwaffe00.02.34Destroyed .41
D-3124Heinkel He60 D485D-3124 D-IGOQ'Condor'
D-3126Albatros L101 D282D-3126 D-EQISFocke-Wulf built. DVS00.02.34
D-3127Junkers Ju52/3mge4040D-3127 D-APARDLH 'Otto Parschau'00.03.34Crashed in fog Chanteny/France 2.38 [also c/n 5526?]
D-3128Heinkel He60 D486D-3128 D-IGEH'Pelikan'
D-3130Albatros L101 D283D-3130 D-EXEHFocke-Wulf built. DVS00.02.34
D-3131Junkers Ju52/3mge4041D-3131 D-ARAMDLH 'Werner Voss' >Luftwaffe00.03.34
D-3132Heinkel He60D-3132
D-3133Heinkel He72 D547D-3133DLV/Berlin00.03.34
D-3135Albatros L101 D284D-3135 D-EZAZFocke-Wulf built. DVS00.02.34
D-3136Junkers Ju52/3mge4042D-3136 D-ASEN PP-CAYDLH 'Paul Bilik' >Syndicato Condor 'Marimba'00.03.34Crashed Rio 13.1.39 ten killed
D-3137Heinkel He60D-3137
D-3139Albatros L101 D285D-3139 D-EVEPFocke-Wulf built. DVS00.02.34
D-3141Heinkel He72 D548D-314100.03.34
D-3143Albatros L101 D286D-3143Focke-Wulf built. DVS00.02.34
D-3144Heinkel He60 D-3144
D-3145Junkers W33 he2758D-3145DVS00.03.34
D-3147Albatros L101 D287D-3147 D-EVYKFocke-Wulf built. DVS00.02.34
D-3149Junkers W33 he2759D-3149DVL/Adlershof00.03.34
D-3150Bucker Bu131 V1 D-3150Bucker Flugzeugbau/Johannisthal00.00.34Prototype
D-3152Albatros L101 D288D-3152 D-EXUHFocke-Wulf built. DVS00.02.34