GOLDEN YEARS OF AVIATIONCivil Aircraft Register - Germany

list of abbreviations

Reg Type c/n History Owners Date CoR Fate
D-1911Klemm L25 Ia219D-1911Eibl's Kraftfahrschule/Munchen00.07.30
D-1912Klemm L25 IVa222D-1912Dipl.-Ing.H.Simon/Berlin00.07.30
D-1913Klemm L26 Va210D-1913DLV00.08.30
D-1914Junkers A50 ce3529D-1914 J-BESB'Hotchi I' Junkers - Stored at Dessau00.07.30To Japan 9.30 Crashed Sinchi Island Japan 5.31 Probably repaired as Hotchi No. 6?
D-1915Junkers A50 ce3530D-1915 OH-ABB'Junnu' Bremer Finland - used for Cape Town Flight in 1931 >Suomalainen >Mantynen >Suomen Ilmailukitto OY00.07.30Wfu 10.73 on display at Helsinki Airport
D-1916Klemm L26 a II > Va230D-1916Klemm-Falke' Liesel Bach/Koln >DVL00.07.30
D-1917BFW M.23 b498D-1917Deutsch-Amerikanische Petroleumges/Hamburg >DLV/Berlin00.07.30
D-1918Raab Katzenstein RK9a362D-1918K.v.Graefe/Goldebee >K.Muller/Hamburg00.07.30Canc 5.39
D-1919Heinkel HE58365D-1919Bremen 'Atlantik' >DVL00.08.30
D-1920BFW M.23 b497D-1920Rudolf Hess/Munchen00.07.30Destroyed 3.32
D-1921DH.60 Moth1548D-1921 D-EXUFH Hofer/Mulheim >Luftfahrtverein/Essen00.07.30Rereg 3.34
D-1922Focke-Wulf A29 a63D-1922'Saarland' DLH00.07.30Crashed Schonwalde 28.07.30
D-1923Soldenhoff A3D-192300.07.30Crashed nr Dusseldorf 10.8.30
D-1924BFW M.23 c517D-1924BFW AG00.07.30Destroyed 2.31
D-1925Junkers W33 e3e > c3eL2542D-1925 SE-ABX D-OVYLAB AeroTransport 'Sverige' - failed transatlantic crossing via Ireland and Greenland 09.29 >Bertram >DLH >Koln-Batavia-Flug >Junkers-Australia flight 1932 >DVS 'Atlantis'00.07.30
D-1926Albatros L82 c10166D-1926Deutsche Luftfahrt GmbH00.07.30Destroyed 7.31
D-1927Albatros L82 c10167D-1927Deutsche Luftfahrt GmbH >DLV Abteilung Reklame00.07.30
D-1928BFW M.20 b442D-1928'Rheinpfalz' DLH00.07.30Crashed Reitschin 14.04.31 Two crew killed
D-1929Dornier Do X 1Doflug 1D-1929DVL >DLH >DVL00.10.30Accident Lisbon Portugal 29.11.30 Accident Gando Azores 30.1.31
D-1930BFW M.20 b443D-1930'Lechfeld' DVS00.09.30Crashed into hill while attempting to land at Dresden 6.10.30 Six passengers and 2 pilots killed
D-1931Focke-Wulf A3397D-1931 D-ONUTLV GmbH/Wilhelmshaven00.07.33
D-1932Albatros L82 c10168D-1932 D-ERYVDeutsche Luftfahrt GmbH/DLV Abteilung Reklame00.07.30
D-1933Albatros L82 c10169D-1933Deutsche Luftfahrt GmbH/DLV Abteilung Reklame00.07.30
D-1934Albatros L82 c10170D-1934Deutsche Luftfahrt GmbH/DLV Abteilung Reklame00.08.30
D-1935Albatros L82 c10171D-1935Deutsche Luftfahrt GmbH/DLV Abteilung Reklame00.08.30
D-1936Gerner G II R > R/Xa2D-1936Sudwestdeutsche L.V./Frankfurt-Main >Akaflieg/Frankfurt00.06.30
D-1937Raab Katzenstein RK II a110D-1937Vogel-Verlag/Poessneck >C.Bocks/Dusseldorf >L.Vogel/Wernburg00.08.30
D-1938Albatros L82 c10172D-1938Deutsche Luftfahrt GmbH/DLV Abteilung Reklame00.08.30
D-1939Klemm L25 Ia246D-1939Klemm/Boblingen00.08.30Sold abroad 3.32
D-1940Albatros L82 c10173D-1940Deutsche Luftfahrt GmbH/DLV Abteilung Reklame00.08.30
D-1941Heinkel HE9d360D-1941DVS >RDL00.08.30
D-1942Focke-Wulf A3296D-1942 D-ODULNordBayerische Verkehrsflug >Deutsche Verkehrsflug >DLH00.08.30
D-1943DH.80A Puss Moth2068D-1943 D-EGEQHaus Bergmann/Dresden00.08.30
D-1944DH.80A Puss Moth2069D-1944Bahner-Strumpffabrik/Lichtenstein00.08.30Dbf 8.32
D-1945Albatros L82 c10174D-1945Deutsche Luftfahrt >DLV Abteilung Reklame00.08.30
D-1946Albatros L82 c10175D-1946Deutsche Luftfahrt >DLV Abteilung Reklame00.08.30
D-1947Heinkel HE9d361D-1947RDL >DVS Travemunde00.09.30
D-1948DH.80A Puss Moth2082D-1948 SP-AEO D-2220 A-122 OE-DFSA.Friedrich/Berlin00.09.30Sold Poland 9.30
D-1949Junkers F13 ge2005G-ABDD D-1949 ZS-AEA SAAF259Reisfink' Trost Brothers Ltd lsd Junkers >South African Airways >South African AF00.09.30Sold abroad 3.32
D-1950Heinkel HE9d362D-1950DVS >RDL00.09.30
D-1951Albatros L82 c10177D-1951Deutsche Luftfahrt GmbH >DLV Abteilung Reklame00.09.30Destroyed 11.36
D-1952Albatros L82 c10176D-1952Deutsche Luftfahrt GmbH00.09.30Destroyed 5.33
D-1953Albatros L82 c10178D-1953Deutsche Luftfahrt GmbH >DLV Abteilung Reklame00.09.30Destroyed 6.33
D-1954Junkers F13 he2058D-1954DVS00.11.30
D-1955Junkers F13 he2059D-1955DVS00.12.30
D-1956Junkers W33 d2565D-1956 D-ONAPDVS00.11.30
D-1957Junkers W33 f2578D-1957DVS00.11.30
D-1958Junkers T26 E448D-1958'Muecke' Anhaltischer verein f. Luftfahrt/Dessau00.10.30Crashed 11.36
D-1959Junkers F13 he2056D-1959 D-OHAT'Riesenfischer' DVS >RDL >Flugsicherung >DVS00.11.30Canc 8.38
D-1960Focke-Wulf Cierva C.19 a35D-1960 D-OBIRDVL -demo tour Denmark Sweden Netherland Belgium and UK. Part of the Deutsche Luftfahrtsammlung in Berlin00.09.30Destroyed by bombing .44
D-1961Junkers F13 ke2077D-1961 D-OKEF'Warzentaube' DVS >RDL >Flugsicherung >DVS00.11.30
D-1962Junkers A35 b1099D-1962Limhamn built. DVL00.11.30
D-1963Raab Katzenstein RK9 > RK9a364D-1963H.Schneider/Schlettau >R.Pfauter/Chemnitz >W.Nicolai/Halberstadt00.10.30
D-1964Heinkel HD41 a321D-1964Deutsche Luftfahrt >RDL E-stelle Rechlin00.10.30Destroyed 9.31 [also Klemm L26 c/n 232]
D-1965Klemm VL25 IIa218D-1965Fliegerhorst Nordmark/Hamburg00.10.30Destroyed 6.32
D-1966Heinkel HE9103D-1966 D-IXOXDVS00.01.31Focke-Wulf built
D-1967Dornier Do S Has183D-1967Took part in the Air Salon in Paris 1930. Used for testing hydrofoils >Verkehrsfliegerschule/List00.11.30Written off after an accident in the Baltic .35
D-1968BFW M.23 b509D-1968DVL00.11.30[Also said to be c/n 508]
D-1969Klemm L26 Va233D-1969DVS00.11.30[Also said to be BFW M.23 c/n 509]
D-1970BFW M.23 b1511D-1970Ernst Udet/Berlin00.10.30Destroyed 2.33
D-1971Klemm L26 Va234D-1971DVS00.11.30
D-1972Klemm L26 Va235D-1972DVS00.11.30Destroyed 9.32 [also Junkers Ju52]
D-1973Arado SDIII54D-1973Tested at Staaken Rechlin and Lipezk00.10.30
D-1974Junkers Ju52/1mbe >ba >ca >do4001D-1974 D-UZYPLuftfrako >Air Express GmbH >Luftdienst00.02.31Ju52 Prototype
D-1975Klemm L26 Va248D-1975DVL00.12.30Destroyed 8.33
D-1976Heinkel HE9d102D-1976 D-IXYZDVL00.12.30Focke-Wulf built
D-1977Junkers W34 fao2701D-1977 D-ONASSiemens+Halske Berlin- test aircraft for Boykow Autopilot00.10.30
D-1978D-1978
D-1979BFW M.27539D-1979H.Tessendorf/Konigsberg00.04.32Destroyed 6.32
D-1980D-1980
D-1981Klemm L26 Va249D-1981DVL >DVS00.12.30Destroyed 6.34
D-1982Dornier P180D-1982RDLunarmed used as a trainer at least until 1935
D-1983Klemm L26 Va250D-1983DVL00.01.31Destroyed 11.31
D-1984Arado SCII62D-1984DVL >Deutsche Luftfahrt00.01.31Canc 6.37
D-1985Klemm L26 Va251D-1985DVL00.02.31Destroyed 12.32
D-1986Junkers A50 ci3565D-1986DVL00.01.31Destroyed 5.32
D-1987Junkers A50 ci3566D-1987DVL >Akafleig/Aachen00.01.31Crashed 12.32
D-1988Albatros L7892D-1988DVL00.04.31
D-1989Klemm L25 Va252D-1989DVL00.02.31Canc 5.36
D-1990BFW M.23 b536D-1990DVL/Adlershof00.03.31Destroyed 4.32
D-1991Klemm L26 Va254D-1991Dr.B.Kiep/Neu-Ulm >Hommel KG/Goppingen00.01.31
D-1992Klemm L26 Va253D-1992DVL00.02.31Destroyed 7.31
D-1993Klemm L26 Va255D-1993U.Richter/Langwied00.01.31
D-1994Albatros L75 d10181D-1994 D-IJYXDVL00.02.31
D-1995Aero Sport S 1112D-1995Dr.E.Freudenberg/Lubeck >W.Knapke/Berlin00.02.31
D-1996Klemm L26 Va256D-1996DVS00.02.31
D-1997Focke-Wulf A32104D-1997DVS00.07.32Destroyed 6.34
D-1998Albatros L75 d10182D-1998 D-INAVDVL00.02.31
D-1999Junkers A50 ci3572D-1999 D-ENIME.Bohm & F.Haack/Cottbus >DLV00.03.31
D-2000Junkers G38 > a > di3301D-2000 D-AZUR'Deutschland' Junkers >RVM >DLH00.10.30G38 Prototype. Crashed Istanbul 14.10.30 Written off Dessau 26.5.36
D-2001Albatros L10110184D-2001DVS00.03.31
D-2002Albatros L10110185D-2002DVS00.03.31
D-2003Heinkel HE9d101D-2003 D-IPYVDVS00.02.31Focke-Wulf built
D-2004BFW M.23 b534D-2004K. Braun/Munchen >O.Wolfram/Munchen00.02.31
D-2005BFW M.20 b2540D-2005 D-UNAHDLH 'Odenwald'00.03.31Crashed Kiel 27.04.36
D-2006BFW M.20 b2541D-2006DLH 'Spessart'00.03.31Dismantled 4.32
D-2007Klemm L26 Va276D-2007Akadem.Fliegerabt. Deutscher Burschenschaften/Geiss-Nidda00.05.31
D-2008Junkers W33 f2579D-2008DLH 'Berkiden' >DVS00.02.31
D-2009Junkers W33 f2580D-2009 D-OTAQ'Bosporus' Hansa Flugdienst >DLH00.03.31
D-2010Junkers A50 ci3577D-2010H.Mueller/Dessau >DLH >DVS00.03.31
D-2011Junkers A50 ci3579D-2011E.v.Vlothen/Dessau >DLH00.03.31Scrapped 10.36
D-2012Junkers A48 dy3365D-2012 D-IRESLuftwaffe - tested at Lipesk >DVL00.06.30
D-2013Heinkel HD38 b384D-2013Heinkel/Warnemunde00.10.31Canc 22.4.32
D-2014Albatros L10110183D-2014DVL00.03.31
D-2015BFW M.23 b1535D-2015A. Lauw/Bockhorn >DLV e.V./Berlin >F. Aschenbrenner/Bremerhafen >P.Wehrmann/Barntrup00.04.31
D-2016Junkers W33 f2582D-2016 D-OVOLDLH 'Sakaria'00.03.31Crashed .42 broken up
D-2017Junkers W33 f2583D-2017DLH 'Marmara'00.03.31Crashed enroute London-Berlin over North sea 10.32
D-2018Junkers W332584D-2018DLH 'Bukowina'Crashed 5.33 [or Tanagra Greece 13.1.33]
D-2019BFW M.23 b537D-2019DVL >Akaflieg/Dresden >DLV/Berlin00.03.31
D-2020BFW M.23 b1538D-2020DVL/Adlershof >DVS00.04.31
D-2021BFW M.23 b1553D-2021DVL/Adlershof00.04.31[also Phonix Meteor L2?]
D-2022Klemm L26 Va257D-2022DVL/Adlershof00.04.31Dbf 9.31
D-2023Klemm L26 a II268D-2023H.Steckhahn/Westerode00.03.31
D-2024Albatros L83 D-2024
D-2025BFW M.20 b2542D-2025 D-UKUMDLH 'Westerwald' >chartered by Hansa Flugdienst >Luftwaffe00.03.31Destroyed .42
D-2026BFW M.20 b2543D-2026 D-UREKDLH 'Schwarzwald' >chartered by Hansa Flugdienst 1938 >Luftwaffe00.04.31Destroyed .42
D-2027BFW M.23 b507D-2027 OK-OHS (OO-ATB) OO-OHSE. Kuhn/Salzburg00.04.31Sold Belgium 6.33
D-2028BFW M.23 b1550D-2028DLV e.V/Berlin00.05.31Destroyed 9.31
D-2029Klemm L25 VI220D-2029DVL00.04.31
D-2030DH.80A Puss Moth2146D-2030 D-EKYMF.v.Opel/Russelsheim >DLV00.05.31
D-2031Klemm L25 Va258D-2031DVL00.04.31Canc 10.36
D-2032Heinkel HE42 b372D-2032DVS/Braunschweig00.04.31
D-2033Heinkel HE42 b373D-2033 D-IBIVDVS/Braunschweig00.04.31
D-2034Heinkel HE42 b374D-2034DVS/Braunschweig00.04.31Destroyed 11.8.33
D-2035Heinkel HE42 b375D-2035DVS/Braunschweig00.04.31Destroyed 8.32
D-2036Klemm L25 b > VIIb278D-2036 D-EZANR.Hailer/Munchen >P.Seitz/Bad Kreuznach >Kolner Motor-u.Segel-flugsport Klub00.04.31
D-2037Klemm L25 b > VIb279D-2037Luftfahrt-Verein/Aachen00.04.31Destroyed 3.33
D-2038Klemm L26 Va259D-2038DVL00.04.31Destroyed 6.31
D-2039Junkers A50 ci3581D-2039DLH00.12.31
D-2040Junkers F13587CH-92 D-2040 D-OZYMAd Astra 'Specht' >Hamburger LVG >Fliegerhorst Nordmark >DLV00.04.31Canc 12.37
D-2041Klemm L26 Va265D-2041DVL >RDL Erprob.-Stelle./Staaken 00.04.31
D-2042Junkers A50 ci > ce3582D-2042 D-EGBEOlex GmbH/Berlin >Gotthold/Breslau00.05.31
D-2043BFW M.23 b506D-2043Rudolf Hess/Munchen >DLV-Landesgruppe X/Munchen00.05.31
D-2044BFW M.23 b1552D-2044 CH-246 HB-ULIDVL/Adlershof00.06.31Destroyed 08.31? Sold to Switzerland
D-2045Klemm L26 Va264D-2045DVL00.04.31Destroyed 5.31
D-2046Klemm L25 b280D-2046W.Schwarz/Cottbus Dr.H.Bernau/Sorau >H.Gruse/Schneidemuhl >Verein ehem Kriegsflieger/Allenstein00.04.31Canc 2.37
D-2047Klemm L25 b >Ib281D-2047A.Nagler/Buhl >Ingenieurschule Weimar >DLV00.04.31
D-2048Klemm L26 Va263D-2048DVL00.05.31
D-2049Klemm L25 b282D-2049W.Rosner/Finterwalde00.04.31Dbf 2.33
D-2050Klemm L26 Va266D-2050 D-EPOKFlugverein Niederrhein/Duisburg00.04.31
D-2051Klemm L26 Va267D-2051 D-EAVAAkaflieg T.H/Berlin00.04.31
D-2052Klemm L25 VIIb283D-2052H.Hirth/Stuttgart00.06.31Canc 11.36
D-2053Dornier Do J Wal IIb Bos223D-2053 D-AMAXDVS00.07.31Crashed 25.11.34
D-2054Junkers A50 ci3575D-2054 CH-358 HB-UXIDeutscher Verkehrsflug Aktien Gesellschaft - DEVAG00.05.31Sold abroad 6.33
D-2055Klemm L25 b284D-2055Ingenieurschule Weimar00.04.31
D-2056Klemm L26 Va269D-2056 D-EZEHDVL00.04.31
D-2057Klemm L26 Va270D-2057DVL00.04.31
D-2058D-2058
D-2059BFW M.28527D-2059DVL/Adlershof - used for structural tests
D-2060Klemm L25 b285D-2060Akadem.Flugwissenschaftl vereinigung/Koln00.04.31
D-2061Heinkel HD38 b366D-2061Heinkel/Warnemunde00.05.31Dbf 5.8.31
D-2062Heinkel HD38 b368D-2062Heinkel/Warnemunde >RDL00.10.31
D-2063Junkers F13 ko2062D-2063 D-OHUVDVL - used for landing navigation system tests00.06.31
D-2064Heinkel HD41 > HE45 a364D-2064 D-ILEUDVL RDL Erprob.-Stelle./Staaken >DVS test center In Russia Lipetsk '64'00.05.31
D-2065Klemm L25 b > Ib286D-2065Flugverein Neustadt/Haart00.05.31
D-2066BFW M.23 b1555D-2066H. Niemann/Morwede00.05.31Destroyed 10.31
D-2067Heinkel HE57343D-2067 D-OJASHeinkel/Warnemunde >DVS00.05.31
D-2068Dornier Do J Wal IIa Bos > J IIa K Bos185D-2068DLH 'Passat' >DVS00.06.31Accident off Corunna Spain 29.10.31
D-2069Dornier Do J Wal IIa Bos > J IIa K Bos210D-2069 D-ABIRDLH 'Monsun' >DVS00.06.31
D-2070Klemm L25 b287D-2070Mittelrhein verein f.Luftfahrt/Wiesbaden00.05.31
D-2071Klemm L25 b288D-2071Mittelrhein verein f.Luftfahrt/Wiesbaden00.05.31
D-2072Junkers W33 b2516D-2072'Esa' W.Rody/Bad Ems00.05.31Crashed Natal 9.31
D-2073Focke-Wulf A38 > b108D-2073DLH 'Buckeberg' >DVS00.06.31
D-2074Klemm L26 Va271D-2074DVL00.06.31
D-2075Arado Ar64 D70D-2075RDL-E.Stelle/Staaken >Deutsche Verkehrfliegerschule and Jagdfliegerschule/Schleissheim00.09.32
D-2076Klemm L26 Va > IIa272D-2076Akadem.Fliegerschaft der Deutscher Burschenschaften/Geiss-Nidda >DVL00.06.31
D-2077Heinkel HD38 b63D-2077Arado built. Heinkel/Warnemunde >RDL00.05.31
D-2078Heinkel HD38 b64D-2078Arado built. RDL-E.Stelle/Travemunde00.06.31
D-2079Focke-Wulf A32105D-2079DVL00.05.31
D-2080Klemm L25 b > Ib289D-2080DLV-verein/Magdeburg >Fliegerschule Dittmar >Flugsportverein Mitteldeutschland >DLV00.05.31Destroyed 5.34
D-2081RAF SE5A (Henkel) G-EBQC? D-2081Gesellsch.f.Himmelschrift und Wolkenprojektion/Holthausen00.06.31
D-2082Focke-Wulf A38 > b109D-2082 D-UPINDLH 'Hessen' >DVS00.06.31
D-2083Klemm L25 b290D-2083 D-YHOPH.Ruhmann/Berlin >G.Rickertsen/Berlin00.05.31
D-2084Klemm VL26 Va304D-2084DVL00.07.31
D-2085Klemm L26 Va274D-2085DVL00.06.31
D-2086Albatros L8410190D-2086RDL Erprob.-Stelle/Staaken00.00.31
D-2087BFW M.23 b1551D-2087Luftfahrtverein Essen-Oberhausen00.12.31
D-2088Klemm L25 b > Ib292D-2088Akadem.Fliegerschaft der Deutscher Burschenschaften/Geiss-Nidda >Reico-Radio/Berlin00.06.31Sold abroad 1.37
D-2089Klemm L25 b > IVb293D-2089Martha Rix/Sonneberg >H.Benz/Boblingen00.06.31
D-2090Klemm L26 Va >Vaf305D-2090R.Poss/Berlin >Luftdienst00.07.31Destroyed 10.33
D-2091Klemm L26 Va306D-2091F.Siebel/Berlin >Th.Niehnes/Buderich C.Soenning F.Genandt A.Dwilies/Dusseldorf00.07.31
D-2092Klemm L25 b294D-2092Verein f.Luftfahrt/Osnabruck00.06.31Destroyed 5.32
D-2093Albatros L7810151D-2093Albatros >DVS00.07.31[also Heinkel HE46]
D-2094Albatros L7810152D-2094Albatros >DVS00.07.31
D-2095Heinkel HE9d382D-2095 D-IXAVLuftdienst00.06.31
D-2096Klemm L26 a II273D-2096Klemm >Deutsche Luftfahrt00.06.31
D-2097Raab Katzenstein RK9 a359D-2097H.Duvel/Northeim00.06.31
D-2098Albatros L7810153D-2098 D-IGOXAlbatros >DVS00.07.31Destroyed 16.4.34
D-2099Albatros L7810154D-2099 D-IBOLDVS00.06.31
D-2100Klemm L25 Ib > XIb295D-2100 D-EJINGraf.A.Zinneberg/Munchen >E.Ritter v.Schleich/Munchen00.06.31
D-2101Klemm VL26 Va302D-2101DVL00.07.31
D-2102Klemm L25 b296D-2102Verein f.Luftfahrt u.Flugwesen/Leipzig00.06.31
D-2103Klemm L27 Va275D-2103Luftsportverb.Niedersachsen/Hamburg >DLV00.10.31
D-2104Klemm VL26 Va303D-2104DVL00.07.31Destroyed 7.32
D-2105Klemm L25 b297D-2105Dr.Hubner/Stojentin >Alice Kolshorn >DLV-Landesgr.XIII/Magdeburg00.07.31
D-2106Klemm L25 b298D-2106Dr.L.Sommer/Berlin >Deutsche Luftfahrt00.06.31Canc 11.36
D-2107Focke-Wulf A38 > b110D-2107Lippe' DLH >DVS00.07.31
D-2108Junkers A50 ci3573D-2108 D-ENJADLH00.07.31
D-2109Junkers A50 ci3574D-2109 D-EDAQDLH00.07.31
D-2110Klemm L26 Va > IIa332D-2110Klemm >Akaflieg T.H/Hannover00.07.31
D-2111Klemm L25 b301D-2111Verein zur Ford.des Flugwesens/Cottbus >Brandenburgischer Flugsportverein/Berlin00.07.31
D-2112Dornier Do J Wal II Bas184D-2112DVL00.09.31
D-2113BFW M.23 b1557D-2113J.Schmidt/Munchen00.07.31Destroyed 11.31
D-2114Focke-Wulf A38 > b111D-2114 D-UTANDLH00.07.31
D-2115Klemm VL26 Va331D-2115 D-EBYKMecklenburg AC/Rostock00.07.31
D-2116Klemm L25 b VII333D-2116 D-EPEH PH-ARHAkadem.Fliegerschaft der Deutscher Burschenschaften/Geiss-Nidda00.09.31
D-2117Klemm L25 b > Ib311D-2117H.Werther/Nordhausen >DLV00.07.31
D-2118Klemm L25 b > VIIb316D-2118DLV00.08.31Destroyed 1.37
D-2119Klemm L25 b > Ib322D-2119A.Bauer/Wetzlar00.08.31
D-2120Klemm L25 b314D-2120Kleist & Co/Breslau00.07.31
D-2121Klemm L25 VIIbf315D-2121 D-EPOSW.Hirth/Grunau00.07.31
D-2122Klemm L25 b > Ib312D-2122E.Ritter v.Schleich/Munchen00.07.31
D-2123Klemm L26 a II324D-2123Bad-Pfalz.Luftfahrtverein/Mannheim00.07.31
D-2124Klemm L25 b VI299D-2124M.Furst und M.Seyffer/Munchen00.10.31
D-2125Klemm L25 b > Ib321D-2125Verein f.Luftfahrt/Trier >Stadtmeinde Frankenhausen00.08.31Destroyed 5.33
D-2126Klemm L25 b > VIIb320D-2126Verein f.Luftfahrt/Trier00.08.31
D-2127Klemm L26 a II339D-2127H.Gruse/Schneidemuhl00.08.31Canc 11.36
D-2128Klemm L25 b > Ib313D-2128W.Bachmann/Warnemunde >Stadt Wismar00.07.31
D-2129Focke-Wulf A32113D-2129DVS00.08.31Destroyed 6.34
D-2130Klemm L25 VIIb334D-2130Dr.Folkert/Bad Kreuznach >G.Fieseler/Kassel00.09.31
D-2131Albatros L7810188D-2131DVS00.06.32
D-2132Albatros L7810189D-2132DVS00.04.32
D-2133Junkers Ju52/1mbi >ci >di4002D-2133 D-USUSJunkers00.03.31test aircraft for Jumo 4Rereg .34
D-2134Junkers W33 d2569D-2134DVS00.07.31Crashed 6.34
D-2135Junkers W33 d2570D-2135DVS00.08.31
D-2136Junkers W34 fiao2712D-2136DVS00.09.31
D-2137Klemm L25 b VIII337D-2137Deutsche Luftfahrt00.09.31
D-2138Klemm L25 b > Ib336D-2138 D-YGORH.Rieckhoff/Weimer00.10.31
D-2139Junkers W34 fi2592D-2139DVL00.09.31
D-2140BFW M.23 b1554D-2140Akaflieg Uni.Halle00.09.31Destroyed 11.33
D-2141Junkers W34 fao2713D-2141DVL00.10.31
D-2142BFW M.23 b1556D-2142E. Aichele/Augsburg00.11.31
D-2143BFW M.23 b1558D-2143Leichtflugzeugklub Munchen >Hans Schemm/Bayreuth00.09.31
D-2144Junkers K16 bo467L-BACA OK-ACA D-2144Graf Kinsky >Ingenieurschule Weimar00.09.31Crashed .31 rebuilt Wfu 11.36
D-2145Klemm L25 b > VIIb317D-2145G.v.Schellwitz/Carolath >DLV00.08.31
D-2146Klemm L25 b > Ib318D-2146Deutsche Luftfahrt00.08.31
D-2147Klemm L25 b319D-2147Deutsche Luftfahrt00.08.31Canc 8.36
D-2148Klemm L25 b VII335D-2148Deutsche Luftfahrt00.09.31
D-2149Klemm L26 aV328D-2149 (CH-402) HB-UXAH.Fusbahn/Stuttgart00.03.32
D-2150Klemm L26 a II340D-2150Flugsport Club Siemens/Berlin00.09.31
D-2151Junkers F13 S2042C-PAAC D-2151S.A.P. Portugal 'Lisboa' >Junkers 'Erlenzeisig/Freundschaft'00.09.31Sank during Bertram expedition flight Vizagapten/India 24.9.31
D-2152BFW M.23 b559D-2152M. Ostenrieder/Lindenberg00.08.31
D-2153Focke-Wulf A33115D-2153Baubehorde Hamburg Abt. Vermessungsgewesen00.08.31
D-2154Gerner G II R > Rb/Xa3D-2154Reichsbund der deutschen Verbrauchergenossenschaften/Hamburg00.00.31Rebuilt with an enclosed cockpit for the Deutschlandflug 1931 Scrapped 2.37
D-2155Junkers A50 ce3512G-AATH D-2155Junkers >V.Haefner/Berlin >G.Branz/Munchen00.02.31
D-2156Soldenhof A5 D-2156Nurflugelzeug
D-2157Heinkel He60 A380D-2157 D-IKAVHeinkel/Waremunde00.08.32
D-2158Heinkel HE9d383D-2158DVS00.04.32
D-2159Dornier Do J Wal IIc Sas224D-2159 D-AGUSDVS00.09.31
D-2160BFW M.27 D-2160DVL00.08.31Suspect
D-2160Klemm L26 Va341D-2160DVS00.09.31
D-2161Klemm L26 Va342D-2161DVS00.09.31Destroyed 1.32
D-2162Klemm L26 Va343D-2162DVS00.09.31
D-2163Klemm L26 Va344D-2163DVS00.09.31
D-2164Klemm L26 Va345D-2164DVL00.02.32Destroyed 5.33
D-2165Klemm L26 Va346D-2165DVL >Deutsche Luftfahrt00.01.32Destroyed 10.32
D-2166Junkers A50 ce3554D-2166 D-EDENDLH00.09.31[Per Ries. c/n 3534 D-1266 per some also ATG3354]
D-2167Klemm L25 b VII338D-2167Verein ehem.Kriegsflieger/Allenstein00.09.31c/n 388 ?
D-2168Klemm VL26 Va364D-2168DLV/Berlin00.10.31
D-2169Klemm L26 Va347D-2169DVL/Adlershof00.10.31
D-2170Klemm L26 Xa348D-2170Dr.J.Fuchs/Nurnberg00.10.31Wfu .34
D-2171Klemm VL26 Va365D-2171 D-EPIVDLV/Berlin00.03.32
D-2172Klemm L26 Va366D-2172 D-EMOMDLV/Berlin00.11.31
D-2173Albatros L78106D-2173Focke-Wulf built. DVS00.05.32
D-2174Albatros L78107D-2174Focke-Wulf built. DVS00.05.32
D-2175Junkers G23 > G24 > ba833S-AAAD M-CABB (EC-ABB) D-2175 D-UVON'Madrid' Dessau built. AB Flygindustri >ABA Sweden >UAE Union Aerea Espanola 'Gataland' >AB Flygindustri >DLH00.12.31Wfu 12.31
D-2176Heinkel He60 D381D-2176RDL/Travemunde00.00.31Destroyed 12.31
D-2176Klemm VL26 a > Va386D-2176 D-ENIZDLV00.04.32
D-2177Klemm L26 Va351D-2177DVL >Akaflieg T.H/Darmstadt00.11.31
D-2178Focke-Wulf A29114D-2178DVS -used as an trainer for commercial pilots and for training aviators in the secret military arm00.11.31
D-2179Klemm L26 Va352D-2179DVL00.11.31Destroyed 6.32
D-2180Klemm L26 Va353D-2180DVL >DVS00.11.31
D-2181Klemm L26 Va354D-2181DVL >DLV00.11.31Destroyed .35
D-2182Klemm L26 Va363D-2182DVL >Akaflieg/Breslau00.11.31
D-2183Dornier Do K3 Was225D-2183Demonstrated to DLH at Tempelhof. Took part in the Alpenrundflug in July 1932 but was inferior to the Ju52 >DVS00.03.32
D-2184Klemm L26 Va356D-2184 D-ENERDVL >DLV00.11.31
D-2185Junkers A48 fi >K473371D-2185 SE-ACT D-2185 D-IKEFJunkers >AB Flygindustri >RDL -experimental unit Travemunde >Junkers00.12.31
D-2186Klemm VL26 Va367D-2186DLV00.12.31Destroyed .35
D-2187Klemm L26 Va355D-2187DLV00.12.31Destroyed .35
D-2188Klemm L26 Va > IIa369D-2188Flugwissenschaftl.Gruppe T.H Braunschweig >DLV00.12.31
D-2189Klemm VL26 Va368D-2189Mittelrhein verein f.Luftfahrt/Wiesbaden00.12.31Destroyed 1.37
D-2190Albatros L7510191D-2190DVS00.12.31
D-2191Albatros L7510192D-2191DVS00.12.31Destroyed 6.34
D-2192Albatros L75 D-2192
D-2193Albatros L7510194D-2193DVS00.12.31Destroyed 6.32 [also Dornier Do J]
D-2194Albatros L7510196D-2194DVS00.01.32
D-2195Albatros L7510193D-2195DVL >DVS00.01.32
D-2196Albatros L7510195D-2196DVL >DVS00.01.32
D-2197Klemm L26 Va370D-2197A.Lauw/Bockhorn >G.Wirtschaft/Staaken >Dr.H.Kunheim/Berlin00.02.32
D-2198Albatros L8110164D-2198 D-IDUKDVL/Berlin-Staaken later Rechlin00.01.32First aircraft using Elektron metal
D-2199Junkers A35 b1094D-2199Built Limhamn. AB Flygindustri >Luftpolizei >DLH00.11.31
D-2200Fieseler Fi2140D-2200G.Fieseler/Kassel00.07.32
D-2201Junkers Ju52/3mce4013D-2201 D-ADOMDLH 'Oswald Boelcke' >DVS >Flugbereitschaft RLM00.05.32Winner at International Flightmeeting Zurich 1932. Midair collision with Udet 12a D-1296 29.7.32 repaired Canc 1.39
D-2202Junkers Ju52/3mce4015D-2202 D-ADYLDLH 'Richthofen' >DVS >Flugbereitschaft RLM00.09.32
D-2203Klemm L26 Va371D-2203J.Balleis/Munchen00.06.32
D-2204Klemm L26 Va372D-2204Luftfahrtverein Essen-Oberhausen00.08.32
D-2205Albatros L75 DSB10197D-2205DVS00.01.32