GOLDEN YEARS OF AVIATIONCivil Aircraft Register - Germany

list of abbreviations

Reg Type c/n History Owners Date CoR Fate
D-IQXEHeinkel HE42D-IQXEFFS (See) Warnemunde
D-IQYAHeinkel HE51 A-11029D-IQYAHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-IQYFArado Ar65D-IQYFJagdfliegerschule Schleissheim
D-IQYIFocke-Wulf Fw56D-IQYIII./St.G.162
D-IQYKArado Ar66D-IQYK
D-IQYQHeinkel He60D-IQYQHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-IQYVHeinkel HD38 c389D-2769 D-IQYVHeinkel Flugzeugwerke GmbH00.00.34Canc 2.38
D-IQYXArado Ar66D-IQYX
D-IQYZD-IQYZCanc 1.39
D-IQZAHeinkel HE51B-1WL-IQZAHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-IQZEHeinkel He112 V-6 B-01952D-IQZEHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-IQZIArado Ar66D-IQZI
D-IQZQFieseler Fi156 C-2WL-IQZQ
D-IRAAFocke-Wulf Fw56D-IRAA
D-IRACArado Ar66D-IRAC
D-IRAFArado Ar66D-IRAF
D-IRAKArado Ar66 CD-IRAK
D-IRALArado Ar66412D-IRAL
D-IRAMFieseler Fi2 TigerD-IRAM
D-IRAMHeinkel HE50 AD-IRAM
D-IRANHeinkel HE46 D747D-IRANErnst Heinkel Flugzeugwerke /Warnemunde00.10.34
D-IRAOHeinkel He60D-IRAO
D-IRAQHeinkel HE45 M04D-IRAQ
D-IRARArado Ar66 C453D-IRARArado Flugzeugwerke GmbH
D-IRASArado Ar76 V-2364D-IRAS TI+HX00.00.35
D-IRAVArado Ar66 C116D-2773 D-IRAVArado Flugzeugwerke GmbH00.00.34
D-IRAXArado Ar66D-IRAX
D-IRAYGotha Go145D-IRAY
D-IRBAArado Ar66 D-IRBA
D-IRBDFieseler Fi156 C-1WL-IRBD
D-IRBEHeinkel HE46 D-IRBE
D-IRBIArado Ar66 CD-IRBI
D-IRBOHeinkel HE46D-IRBO
D-IRBTFieseler Fi156 C-1WL-IRBT
D-IRBUArado Ar66 C1066D-IRBU
D-IRBWMesserschmitt Bf109 E-3D-IRBWDVL /Adlershof00.04.39
D-IRCBFieseler Fi156 C-1676D-IRCB
D-IRCNHeinkel He100 V-41903D-IRCN
D-IRCQGotha Go150D-IRCQ
D-IRCSFieseler Fi156 C-1D-IRCS
D-IRDBMesserschmitt Bf109 DD-IRDB
D-IRDOArado Ar66575D-IRDOArado Flugzeugwerke GmbH[see also D-INEK]
D-IRDRMesserschmitt Bf108WL-IRDR
D-IREAHenschel Hs123D-IREA
D-IREBMesserschmitt Bf109 B353D-IREB
D-IREEGotha Go145D-IREE
D-IREFArado Ar66 CD-IREFFFS B Halberstadt
D-IREHHeinkel HD49 a371D-2363 D-IREHRDL E-stelle Rechlin00.00.34
D-IREIHeinkel HE51 A-09D-IREIA-06 per Wings/Nowarra
D-IREKHeinkel HE45D-IREK
D-IRELHeinkel HE51D-IREL
D-IREMGotha Go145D-IREM
D-IREOHeinkel HE51 C1091D-IREOHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-IREPArado Ar64 E83D-2799 D-IREPArado Flugzeugwerke GmbH >Jagdfliegerschule Schleissheim00.00.34
D-IRERArado Ar66420D-IRERArado Flugzeugwerke GmbH
D-IRERKlemm L20 b ID-IRER[WL-IRER reported as Ar66]
D-IRESArado Ar66 CD-IRES
D-IRESJunkers A48dy3365D-2012 D-IRES00.00.34
D-IRETHeinkel HE45D-IRET
D-IREUArado Ar64D-IREU
D-IREXHeinkel HE45 CD-IREXDVL00.05.34Canc 6.37
D-IREYArado Ar66 C1878D-IREYBayerische Flugzeugwerke AG
D-IREZFocke-Wulf A47 CD-IREZDeutsches Reich v.d.d. Reichsamt fur Flugsicherung00.09.34Canc 4.39
D-IRFAHenschel Hs123 D-IRFA
D-IRFBArado Ar199 V-13671D-IRFB NH+AME-stelle Travemunde
D-IRGEFocke-Wulf Fw56D-IRGE
D-IRGIArado Ar66D-IRGI
D-IRHGArado Ar197 A-033667D-IRHG TJ+HIE-stelle Travemunde
D-IRHNHeinkel HE46 ED-IRHN
D-IRHXFieseler Fi156D-IRHX
D-IRIFArado Ar65 A71D-2218 D-IRIFArado Flugzeugwerke GmbH00.00.34
D-IRIKCurtiss 35B Hawk IIH-80D-3164 D-IRIK00.00.34
D-IRIMArado Ar65D-IRIMubungsstelle Boblingen
D-IRINChance-Vought V-85G1071D-IRIN TK+HTE-stelle Travemunde
D-IRIQArado Ar64 E139D-IRIQArado Flugzeugwerke GmbH
D-IRIRArado Ar66 C349D-IRIRArado Flugzeugwerke /Warnemunde >E.Stelle Rechlin00.10.34
D-IRISCurtiss 35B Hawk IIH-81D-3165 D-IRIS00.00.34Crashed 20.6.34 (Ernst Udet)
D-IRITHeinkel He60 D494D-3162 D-IRIT'Cormoran'00.00.34
D-IRIXHeinkel HE45D-IRIX
D-IRIYGotha Go145 AD-IRIYDVL /Berlin00.12.36
D-IRIZArado Ar66 CD-IRIZNSFK /Berlin00.02.38
D-IRJABlohm und Voss Bv141D-IRJA
D-IRJDFieseler Fi156 C-1734D-IRJD
D-IRJEBlohm und Voss Bv141D-IRJE
D-IRJOArado Ar66D-IRJO
D-IRJQFieseler Fi156 C-1WL-IRJQ
D-IRKAMesserschmitt Bf1091010D-IRKA
D-IRKBMesserschmitt Bf108D-IRKB
D-IRKEArado Ar76 A1750D-IRKEArado Flugzeugwerke GmbH
D-IRKGHeinkel HE51D-IRKG
D-IRKIHeinkel HE42 E1403D-IRKI TH+HIE-stelle Travemunde
D-IRKLArado Ar66 CD-IRKLRLM
D-IRKOHeinkel HE51 B1489D-IRKOErla Maschinenwerk GmbHErla built [WL-IRKO reported as He72]
D-IRKYHeinkel He72WL-IRKY
D-IRLAFocke-Wulf Fw56D-IRLA
D-IRLEArado Ar66 C57D-IRLE
D-IRLHJunkers Ju87 A870091D-IRLH BK+ARI./StG 10100.09.37
D-IRLIArado Ar80 V-1D-IRLI
D-IRLUHeinkel He72WL-IRLU
D-IRLYArado Ar66 DD-IRLYNSFK /Berlin00.05.37
D-IRLZArado Ar66 C375D-IRLZArado Flugzeugwerke GmbH >FFS A/B Konigsberg
D-IRMFGotha Go145D-IRMF
D-IRMHArado Ar196 B-02521D-IRMHE-Stelle Travemunde00.05.39
D-IRMMGotha Go241 V-1D-IRMM
D-IRMOHeinkel HE51 C1487D-IRMOErla Maschinenwerk GmbH
D-IRMRFieseler Fi156 C-1WL-IRMR
D-IRMYGotha Go145WL-IRMY
D-IRNAHeinkel HE42D-IRNA
D-IRNDMesserschmitt Me209 V-41188D-IRND
D-IRNHHeinkel He112 E2049D-IRNHTo Japan
D-IRNUMesserschmitt Bf108 BD-IRNUOtto Brindlinger /Augsburg00.06.36
D-IRNYHeinkel HE502/955D-IRNYFFS(See) PutnitzFocke-Wulf built
D-IROIArado Ar66WL-IROI
D-IROKArado Ar80 V-5D-IROK
D-IROLHeinkel HE51 A-09D-IROLper Wings/Nowarra
D-IROLHeinkel He60 C V3431D-2486 D-IROLE-Stelle Rechlin Reklamestaffel Mitteldeutschland Seeubungsstaffel Warnemunde00.00.34
D-IRONArado Ar66 CD-IRONDVS /Berlin00.07.34
D-IROPArado Ar65 F883D-IROP
D-IROSMesserschmitt Bf108 B-1 sD-IROSElly Rosemeyer-Beinhorn00.02.39
D-IROVArado Ar65 F877D-IROVJagdfliegerschule Schleissheim
D-IROXAlbatros L75 DSB149D-2337 D-IROXDVS Fliegerschule Furth >NSFK00.00.34
D-IROYFocke-Wulf Fw56D-IROY (D-IRUY ?)
D-IROZArado Ar66496D-IROZ
D-IRPHFieseler Fi156 C-1716D-IRPH
D-IRPJFieseler Fi156 A-01D-IRPJ
D-IRPQMesserschmitt Bf108 B-1 sD-IRPQBayerische Flugzeugwerke /Augsburg >Dr Fritz Schindler /Kennelbach00.08.38
D-IRPYFieseler Fi156 C-1D-IRPY[WL-IRPY reported as Ar66]
D-IRQOBlohm und Voss Ha137 B-0196D-IRQO
D-IRQSGotha Go145WL-IRQS
D-IRRAArado Ar76 AD-IRRA
D-IRRQMesserschmitt Bf109 V-22 (E-010 = F-01800D-IRRQ CE+BO
D-IRRUArado Ar66D-IRRU
D-IRSOHeinkel He100 V-53001D-IRSO
D-IRTCFieseler Fi156 C-1668D-IRTC
D-IRTEArado Ar761398D-IRTE[also quoted as WNr. 1235 - see ITRE]
D-IRTIMesserschmitt Bf109 V-19 (E-07 = E-3D-IRTI
D-IRTTMesserschmitt Bf109 V-14 E-31797D-IRTTMesserschmitt AG /Augsburg00.02.39
D-IRUEHeinkel HE51 C1043D-IRUEHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-IRUNHeinkel HE45D-IRUN
D-IRUTKlemm KL31a XIV653D-IRUT ZS-AFJ D-IRUT VH-UZMMissions-Verkeher -Arbeitsgesmeinschaft00.05.34Canc 4.38
D-IRUUArado Ar96 V-12067D-IRUUE-stelle Rechlin
D-IRUVArado Ar66 C438D-IRUV
D-IRUXHeinkel He60D-IRUX
D-IRUZFocke-Wulf Fw56WL-IRUZ
D-IRVOArado Ar681610D-IRVO
D-IRWBFieseler Fi156 C-1WL-IRWB
D-IRWDFieseler Fi156 C-1WL-IRWD
D-IRWVFieseler Fi156 C-1WL-IRWV
D-IRXOHeinkel He112 V-8 B-01954D-IRXO
D-IRXSHeinkel He112 V-112254D-IRXS[also v12 -other says v11 is the D-IYWE wnr1956]
D-IRXYArado Ar66D-IRXY
D-IRYFArado Ar66 CD-IRYFFFS B Halberstadt
D-IRYHHeinkel HE51 C1015D-IRYHHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-IRYLArado Ar66WL-IRYL
D-IRYPArado Ar65D-IRYPJagdfliegerschule Werneuchen
D-IRYQFocke-Wulf AL75D-IRYQFlieg.-Ub.-stelle Bremen-Neulanderfeld
D-IRYRHeinkel HE45D-IRYR
D-IRYSArado Ar66D-IRYS
D-IRYUHeinkel He60D-IRYU
D-IRYVAlbatros L7510150D-IRYV
D-IRYZArado Ar65 F893D-IRYZArado Flugzeugwerke GmbH
D-IRYZGotha Go145WL-IRYZ
D-IRZCFieseler Fi156 C-1WL-IRZC
D-IRZRGotha Go145WL-IRZR
D-ISAAHeinkel HE51 C1064D-ISAAHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-ISAFArado Ar66D-ISAF
D-ISAHArado Ar76D-ISAHDVL /Adlershof00.06.37
D-ISAIArado Ar76 AWL-ISAI
D-ISALArado Ar76 A D-ISAL
D-ISANArado Ar66 C195D-ISANArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISAPArado Ar65 BD-ISAP
D-ISAQArado Ar76 V-4698D-ISAQ
D-ISARArado Ar76 D-ISAR
D-ISATArado Ar76 A706D-ISAT BS+NJArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISAVArado Ar76 D-ISAV
D-ISAZArado Ar76 A711D-ISAZArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISBCArado Ar199 V-23672D-ISBC BH+BM?E-stelle Travemundeon floats [also NH+AM and/or RC+HR]
D-ISBDFieseler Fi156 C-1WL-ISBD
D-ISBFFieseler Fi156 C-1WL-ISBF
D-ISBOArado Ar761394D-ISBO
D-ISCFArado Ar76 D-ISCF
D-ISCXAvro 626D-ISCXNSFK /Berlin00.08.38
D-ISDCFieseler Fi156 C-1D-ISDC
D-ISDHMesserschmitt Bf109 V-18 D1731D-ISDH
D-ISDPFieseler Fi156 C-1691D-ISDP
D-ISDTFocke-Wulf Fw56D-ISDT
D-ISEAGotha Go145D-ISEALKS Berlin-Gatow
D-ISEAHeinkel HE51 A-11065D-ISEAHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-ISEDFieseler Fi156 C-1WL-ISED
D-ISEEFocke-Wulf Fw56D-ISEE
D-ISEGArado Ar66 CD-ISEG
D-ISEIHeinkel HE51 C1035D-ISEIHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-ISEKArado Ar76 A707D-ISEKFFS (See) Putnitz
D-ISEMArado Ar66D-ISEM
D-ISENArado Ar76 V-1 a365D-ISENE.Stelle Rechlin >DVL00.00.34
D-ISEOHeinkel HE46 ED-ISEODVL /Adlershof
D-ISEPArado Ar76 A713D-ISEPArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISEQArado Ar66 CD-ISEQ
D-ISESHeinkel HE45D-ISESAufkl.Gruppe 24 Kassel
D-ISEVArado Ar76 v?699D-ISEV
D-ISFAFocke-Wulf A47 DD-ISFADeutsches Reich v.d.d. Reichsamt fur Wetterdienst00.02.36
D-ISFCFieseler Fi156 C-1639D-ISFC
D-ISFDArado Ar196 A-012522D-ISFD TJ+HBE-stelle Travemunde00.01.39
D-ISFHMesserschmitt Bf108D-ISFH
D-ISFOArado Ar66 CD-ISFONSFK /Berlin00.03.39
D-ISFWGotha Go145 AD-ISFWNSFK /Berlin00.09.38
D-ISGDFieseler Fi156 C-1WL-ISGD
D-ISGFFieseler Fi156 C-1736D-ISGF
D-ISGIHeinkel He60D-ISGI
D-ISGYFieseler Fi156 C-1D-ISGY
D-ISHAFocke-Wulf Fw56D-ISHAII./St.G.162
D-ISHGArado Ar76 A D-ISHG
D-ISHNMesserschmitt Bf109 V-231801D-ISHN CE+BP[or wnr 5603 CE+BG]
D-ISIFAlbatros L75D-ISIFDestroyed 4.36
D-ISIGArado Ar66 CD-ISIGFFS B Halberstadt
D-ISIHHeinkel HE50 B406D-2326 D-ISIH TH+HJE-stelle Travemunde00.00.34[also reported as WNr. 408 ex D-2471]
D-ISILFieseler Fi156 C-1WL-ISIL
D-ISILHeinkel HE45 D458D-ISILE.Stelle RechlinScrapped 2.36
D-ISINArado Ar65D-ISINJagdfliegerschule Schleissheim[or Ar64?]
D-ISIQArado Ar76701D-ISIQ
D-ISISCurtiss 35B F11C-2D-ISISE-stelle Tarnewitz[ex D-3166? error for IRIS ex 3165?]
D-ISIUGotha Go145WL-ISIU
D-ISIVHeinkel HE45D-ISIV
D-ISIXArado Ar68 H V-71307D-ISIX DB+BYFFS A/B 125
D-ISJAFocke-Wulf Fw56WL-ISJA
D-ISJDFieseler Fi156 C-1D-ISJD
D-ISJEMesserschmitt Bf1091032D-ISJE[or IJSE]
D-ISJHFieseler Fi156 C-1WL-ISJH
D-ISJYHeinkel He112 V6 A-011955D-ISJY[also shown as WNr. 1952]
D-ISKFGotha Go145D-ISKF
D-ISKOGotha Go145 AWL-ISKO
D-ISKSFieseler Fi156 C-1WL-ISKS
D-ISLAArado Ar66 CD-ISLA
D-ISLDArado Ar196 A-01100012D-ISLD TJ+HCE-stelle Travemunde00.07.39
D-ISLIArado Ar76 D-ISLI
D-ISLSArado Ar66D-ISLS
D-ISLUMesserschmitt Bf109 V-141029D-ISLU
D-ISMEGotha Go145D-ISME
D-ISMYMesserschmitt Bf108D-ISMY
D-ISNAGotha Go145D-ISNA
D-ISNEFocke-Wulf Fw56D-ISNE
D-ISNOGotha Go145D-ISNO
D-ISOEHeinkel HE511037D-ISOE
D-ISOFArado Ar66 C583D-ISOFArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISOHArado Ar65D-ISOHArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISOMArado Ar66 CD-ISOMArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISOOHeinkel HE46 D-ISOO
D-ISOQHeinkel HE46 E1227D-ISOQ
D-ISORHeinkel HE51 C1022D-ISORHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-ISOSArado Ar66 CD-ISOSFFS B Halberstadt Jagdfliegerschule Schleissheim >DVS /Schleissheim00.08.34
D-ISOTFocke-Wulf Fw56 V-1D-ISOTE-stelle RechlinPainted as 'D-JSOT'
D-ISOTJunkers W33 heD-ISOT
D-ISOUArado Ar66 C819D-ISOUArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISPAHeinkel HE45D-ISPA
D-ISPIArado Ar66D-ISPI
D-ISPLMorane-Saulnier MS.230D-ISPL
D-ISPNHeinkel HE45D-ISPN
D-ISPOHeinkel HE51D-ISPO
D-ISPRFieseler Fi156 C-1WL-ISPR
D-ISPWGotha Go145WL-ISPW
D-ISPYArado Ar66 CD-ISPYDVL /Adlershof00.04.37
D-ISRAHeinkel HE45 D-ISRA
D-ISRIArado Ar66D-ISRI
D-ISROArado Ar66 C1218D-ISRO1./Storkampfgruppe/Luftflotte 1
D-ISRUArado Ar761381D-ISRU
D-ISSWFieseler Fi156 C-1D-ISSW
D-ISSYGotha Go145D-ISSYLKS Berlin-Gatow
D-ISTQFocke-Wulf Fw186 V-11971D-ISTQ
D-ISTTFieseler Fi156 C-1WL-ISTT
D-ISUAHeinkel HE46 D-ISUA
D-ISUEArado Ar76 A745D-ISUEArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISUHArado Ar65 F873D-ISUH
D-ISULArado Ar65882D-ISULArado Flugzeugwerke GmbHCollided with He51 D-ISOE
D-ISUNArado Ar76D-ISUN
D-ISUPArado Ar66 D-ISUP
D-ISURArado Ar66524D-ISURArado Flugzeugwerke GmbH
D-ISUSD-ISUSCanc 8.37
D-ISUUHeinkel HE51D-ISUU
D-ISUYFocke-Wulf Fw56D-ISUYJagdfliegerschule Werneuchen
D-ISVEArado Ar66D-ISVE
D-ISVRHeinkel He100 V-11901D-ISVRHeinkel00.01.38
D-ISVYArado Ar66WL-ISVY-I
D-ISWXFieseler Fi156 C-2D-ISWX
D-ISXAHeinkel HE42D-ISXA
D-ISXNGotha Go145D-ISXN
D-ISXOGotha Go145D-ISXO
D-ISYFArado Ar66D-ISYF
D-ISYHHeinkel He60D-ISYH
D-ISYIHeinkel HE51 C1470D-ISYIHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-ISYKHeinkel HE45D-ISYK
D-ISYLHeinkel HE45D-ISYL
D-ISYNJunkers A20 be822D-592 D-ISYNDLH 'Kassiopeia' >DVS >Flugsicherung >RLM >Flugsicherung00.00.34Scrapped 4.36 [WL-ISYN reported as Go145]
D-ISYPFocke-Wulf AL101 DD-ISYPNSFK /Berlin00.12.38
D-ISYSArado Ar66 CD-ISYSDeutsches Reich vertr. d.d. Reichsminister d. Luftfahrt /Berlin00.07.34
D-ISYTArado Ar65 F625D-ISYT
D-ISYVGotha Go145 AD-ISYVDVL /Berlin00.01.37
D-ISYXArado Ar69 V1 a115D-2822 D-ISYX D-EFYXArado Flugzeugwerke GmbH >RDL Erprob.-Stelle. Staaken00.00.34
D-ISZAHenschel Hs123D-ISZA
D-ISZFFieseler Fi156 C-1WL-ISZF
D-ITAAGotha Go145D-ITAA
D-ITACMorane-Saulnier MS.230D-ITAC
D-ITAEHeinkel HE51 C1030D-ITAEHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-ITAFArado Ar66 CD-ITAFArado Flugzeugwerke /Warnemunde00.10.34
D-ITAGMorane-Saulnier MS.230D-ITAG
D-ITAIHeinkel HE46D-ITAI
D-ITALHeinkel He74 V-11173D-ITAL
D-ITAMArado Ar66 C455D-ITAMArado Flugzeugwerke GmbH
D-ITARArado Ar68 D V-4 F-01302D-ITARArado Flugzeugwerke GmbH
D-ITASHenschel Hs123 A-1D-ITASDVL /Adlershof00.04.37
D-ITATArado Ar65D-ITATJagdfliegerschule Schleissheim
D-ITAUFocke-Wulf Fw56 A-01D-ITAU
D-ITAVArado Ar66 CD-ITAVFFS B Halberstadt
D-ITAXArado Ar64D-ITAXJagdfliegerschule Schleissheim
D-ITAYHeinkel HE51 B-11110D-ITAYHeinkel Flugzeugwerke GmbH[also HE46?]
D-ITBIGotha Go145D-ITBI
D-ITBOArado Ar76D-ITBO
D-ITBSFieseler Fi156 C-1WL-ITBS
D-ITCHGotha Go145 AcD-ITCHNSFK /Berlin00.09.38
D-ITDFHeinkel HE46D-ITDF
D-ITDHMesserschmitt Bf109 V-241929D-ITDH CE+BH VK+ACrebuilt F-04 with wnr5604
D-ITDOArado Ar76D-ITDO
D-ITDYGotha Go145D-ITDY
D-ITEBFieseler Fi156 C-1693D-ITEB
D-ITEEGotha Go145 AD-ITEENSFK /Berlin00.04.39
D-ITEEHeinkel HE51 A-11062D-ITEE PI+NHZS 1
D-ITEKBlohm und Voss Ha137 v-1107D-ITEK
D-ITENArado Ar76D-ITEN
D-ITEOFocke-Wulf Fw56D-ITEO
D-ITEPArado Ar68 E V-51306D-ITEP
D-ITERAlbatros AL102 BD-ITER WL-ITERNSFK /Berlin00.03.38
D-ITESHeinkel HE45D-ITES
D-ITEUHeinkel HE46D-ITEU
D-ITEVHeinkel HE46D-ITEV
D-ITEZArado Ar65326D-ITEZ
D-ITFLFieseler Fi156 C-1D-ITFL
D-ITFOHeinkel He60D-ITFOFliegerwaffenschule (see) Bug a. Rugen
D-ITFTFieseler Fi156 C-1WL-ITFT
D-ITFWHeinkel He72WL-ITFW
D-ITGAArado Ar66 CD-ITGA
D-ITGEMesserschmitt Bf109 A883D-ITGE
D-ITGSFocke-Wulf Fw44D-ITGS
D-ITHAArado Ar66 D-ITHA
D-ITHOKlemm KL36 B V-41031D-ITHO00.00.35
D-ITHSFieseler Fi156 C-1738D-ITHSDeutsches Reich v.d.d Herrn Reichsfuhrer SS und Chef der Deutschen Polizei00.01.39
D-ITHUArado Ar66D-ITHUArado Flugzeugwerke GmbH
D-ITHYHeinkel He60D-ITHY
D-ITIAHeinkel HE46 D1233D-ITIA
D-ITIFArado Ar66473D-ITIFArado Flugzeugwerke GmbH
D-ITIHArado Ar66D-ITIH
D-ITIIFocke-Wulf Fw56 D-ITII
D-ITIMArado Ar66 D-ITIMArado Flugzeugwerke GmbH
D-ITINHeinkel HE45D-ITIN
D-ITIQArado Ar65645D-ITIQArado Flugzeugwerke GmbHAerobatics at too low altitude hit a high voltage cable 26.3.36
D-ITITsee D-ITIX
D-ITIUHeinkel HE51 A-031084D-ITIUI./JG 132[or A-04]
D-ITIVHeinkel HE51 A-11019D-ITIVFl.Waffenschule (See) 1Collided with Junkers W34 Wnr.4001
D-ITIVVought V-85G1070D-ITIV
D-ITIXChance-Vought V-85G1074D-ITIX TK+HSE-stelle Travemunde >E-stelle TarnewitzAlso reported as D-ITIT
D-ITJIArado Ar66 CD-ITJIDLV >NSFK00.01.36
D-ITJPFieseler Fi156 C-1WL-ITJP
D-ITKIArado Ar76 AD-ITKI
D-ITKNHenschel Hs126 B-1D-ITKNDVL /Adlershof00.02.39
D-ITKUArado Ar66 ED-ITKUDVL /Berlin00.09.36Canc 5.38
D-ITKYHeinkel HE45D-ITKY
D-ITLCFieseler Fi156 C-1680D-ITLC
D-ITLEBlohm und Voss Ha137 B-0197D-ITLE
D-ITLFArado Ar199 V-33673D-ITLF TJ+HLon floats
D-ITLNMesserschmitt Bf108 B-1D-ITLNDeutsches Reich Reichsluftfahrverwalting /Budapest00.11.38
D-ITLOFocke-Wulf A47 DD-ITLODeutsches Reich v.d.d. Reichsamt fur Wetterdienst00.01.36
D-ITLRHeinkel He100 D-013007D-ITLR
D-ITLYArado Ar66D-ITLY
D-ITMIGotha Go145D-ITMI
D-ITMOGotha Go145WL-ITMO
D-ITMTHenschel Hs122D-ITMT
D-ITMYBlohm und Voss Ha137 B-0199D-ITMY
D-ITNAHeinkel HE42 B-02D-ITNA
D-ITNIArado Ar66 C42D-ITNI
D-ITNKHeinkel HE50D-ITNK
D-ITNUBlohm und Voss Ha137 A-0185D-ITNU
D-ITNYHeinkel HE50 V-182/967D-ITNY TH+HKE-stelle Travemunde
D-ITOEHeinkel HE51 C1092D-ITOEHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-ITOFArado Ar65D-ITOF
D-ITOHGotha Go145D-ITOH
D-ITOKArado Ar66 C369D-ITOKArado Flugzeugwerke GmbH
D-ITOLArado Ar66D-ITOL
D-ITONArado Ar66D-ITON
D-ITORJunkers A48 da3355D-ITORJunkers Flugzeugwerk /Dessau00.10.34[or K-47]
D-ITOYHeinkel HE511061D-ITOYHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-ITOZAlbatros L75 FD-ITOZNSFK /Berlin00.10.38
D-ITPDMesserschmitt Bf109 V-15a1774D-ITPD
D-ITPEArado Ar66D-ITPE
D-ITPNGotha Go145WL-ITPN
D-ITPOFocke-Wulf A47 DD-ITPODeutsches Reich v.d.d. Reichsamt fur Wetterdienst00.02.36
D-ITQEHeinkel HE50 GD-ITQEHansa Luftbild /Berlin00.09.36
D-ITQGBreda 28D-ITQGNSFK /Berlin00.08.38
D-ITQPFieseler Fi156 C-1WL-ITQP
D-ITQRJunkers A48D-ITQRJunkers Flugzeigwerk AG
D-ITREArado Ar761735D-ITREArado Flugzeugwerke GmbH
D-ITRFJunkers Ju87D-ITRF
D-ITRHFieseler Fi156 C-1D-ITRH
D-ITRLHeinkel He100 V-103005D-ITRL
D-ITROFieseler Fi156 C-1WL-ITRO
D-ITRWGotha Go145D-ITRW
D-ITSEArado Ar197 V-12071D-ITSE[photo -see IISE]
D-ITSRFieseler Fi156 C-1WL-ITSR
D-ITSVArado Ar66D-ITSV[or ITSW]
D-ITTPHenschel Hs123WL-ITTP
D-ITTUHeinkel HE42D-ITTU
D-ITUAHeinkel HE50D-ITUA
D-ITUEHeinkel HE46D-ITUE WL-ITUEFAR 10 Neukuhren00.00.39
D-ITUIHeinkel HE42 ED-ITUIFFS (See) Warnemunde
D-ITUOHeinkel HE51 A-11028D-ITUOSch./FAR 63Collided with Fw44 Wnr.628
D-ITUPArado Ar65D-ITUPJagdfliegerschule Schleissheim
D-ITUQArado Ar66D-ITUQ
D-ITURD-ITURCanc 6.37
D-ITUTHeinkel HD24D-ITUT
D-ITUUHeinkel HE51 C1063D-ITUU LP+NVHeinkel Flugzeugwerke GmbH >FFS A/B 9Collided with He51 WNr.549
D-ITUVArado Ar66113D-ITUV WL-ITUV5./Storkampfgruppe/Luftflotte >Sch./FAR 72
D-ITUZArado Ar66D-ITUZ
D-ITVIHeinkel HE42D-ITVI WL-ITVI
D-ITXPMesserschmitt Bf109 V-18 (E-06 = E-1)5608D-ITXP
D-ITYAFocke-Wulf Fw56D-ITYAJagdfliegerschule Schleissheim
D-ITYEArado Ar66 CD-ITYE
D-ITYFHeinkel He60 D489D-ITYFHeinkel Flugzeugwerke GmbH00.04.34
D-ITYHArado Ar65 D-ITYH
D-ITYLKlemm KL31a XIVD-ITYLAlfred Gehle /Berlin00.12.37
D-ITYOFocke-Wulf Fw56D-ITYO
D-ITYPArado Ar66 CD-ITYPDVS /Schleissheim00.08.34
D-ITYQArado Ar65D-ITYQJagdfliegerschule SchleissheimCanc 6.37
D-ITYRAlbatros L75 FD-ITYRNSFK /Berlin00.10.38
D-ITYUArado Ar76D-ITYU
D-ITYXArado Ar65D-ITYXJagdfliegerschule Schleissheim
D-ITYYHeinkel HE51 C1099D-ITYYHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-ITZAHeinkel HE45 V-101975D-ITZA
D-IUBAGotha Go145 AD-IUBADLV >NSFK00.01.37
D-IUBKMesserschmitt Bf108D-IUBK
D-IUBYMesserschmitt Bf108D-IUBY
D-IUCYMesserschmitt Bf163 V-1163001D-IUCYMesserschmitt(Weserflug Bf163)
D-IUDAArado Ar662070D-IUDA
D-IUDEMesserschmitt Bf109 V-2759D-IUDE[D-IILU? WNr. also 809]
D-IUDSFieseler Fi156 C-1D-IUDS
D-IUDVGotha Go145 D-IUDV
D-IUDYArado Ar66WL-IUDY
D-IUEPFieseler Fi156 C-1D-IUEP
D-IUFGMesserschmitt Bf109 E-11792D-IUFG CE+BKInitially used for tests with automatic pull out system. Test flown November 1938
D-IUFIArado Ar66 D-IUFI
D-IUFOGotha Go145D-IUFO
D-IUFVArado Ar66 CD-IUFVNSFK /Berlin00.03.39
D-IUGIFocke-Wulf Fw56WL-IUGI
D-IUGRFieseler Fi156 C-1695D-IUGRFieseler Flugzeugbau /Kassel00.11.38
D-IUGYHenschel Hs122D-IUGY
D-IUHAArado Ar66 C783D-IUHA
D-IUHEArado Ar76 A1384D-IUHE
D-IUHUKlemm KL36 B V-61015D-IUHUDVL /Adlershof00.00.36Canc 5.39 [V-7 per NfL]
D-IUIGAvia B-534D-IUIGE-stelle Travemunde -decklanding trials
D-IUIOAvia B-534440D-IUIOE-stelle Tarnewitz- carrier Graf Zeppelin
D-IUKDFieseler Fi156 C-1D-IUKD
D-IUKIHeinkel HE50D-IUKI
D-IUKPFieseler Fi156 C-1WL-IUKP
D-IULAArado Ar66 C825D-IULAArado Flugzeugwerke GmbH
D-IULEHeinkel HE42 WWL-IULE
D-IUMAArado Ar66D-IUMA WL-IUMA
D-IUNAHeinkel HE46D-IUNA
D-IUNEFocke-Wulf A47 DD-IUNEDeutsches Reich v.d.d. Reichsamt fur Wetterdienst00.04.36[as Fw 44D in BV 38]
D-IUNOArado Ar66D-IUNO
D-IUNUArado Ar661867D-IUNU
D-IUOSHeinkel He100 V-21902D-IUOS
D-IUPIFocke-Wulf Fw159 VD-IUPI
D-IUPOHenschel Hs123 V-7D-IUPO
D-IUPYFocke-Wulf Fw159 V-1D-IUPY[V3 per Nowarra]
D-IUQUArado Ar76D-IUQU
D-IUQYArado Ar66 C1854D-IUQYBayerische Flugzeugwerke AG
D-IURIArado Ar661840D-IURI
D-IURYHeinkel HE42D-IURY
D-IUSEArado Ar76D-IUSE
D-IUSIHeinkel HE46D-IUSI
D-IUSQFieseler Fi156 C-1D-IUSQ
D-IUSUArado Ar66 CD-IUSUDLV >NSFK00.01.36
D-IUTOHenschel Hs122 AD-IUTO
D-IUVEArado Ar66 CD-IUVEFFS B Halberstadt
D-IUVUHeinkel HE42D-IUVU
D-IUXAArado Ar66 CD-IUXADLV >NSFK00.01.36
D-IUXUHamburger Flugzeugbau Ha137 V-5 (B)192D-IUXUBlohm und Voss
D-IUZOArado Ar66 CD-IUZO WL-IUZODLV >NSFK >FAR 10 Neukuhren00.00.39
D-IVAEFocke-Wulf Fw56D-IVAEJagdflieger Schule Werneuchen
D-IVAFAlbatros L75 FD-IVAFNSFK /Berlin00.12.38
D-IVAHArado Ar66 CD-IVAH
D-IVAIHeinkel HE51 C1060D-IVAIHeinkel Flugzeugwerke GmbH
D-IVANArado Ar66 CD-IVAN WL-IVANDVS >FAR 10 Neukuhren00.00.38
D-IVAPAlbatros L75 A10146D-IVAPNSFK /Berlin00.09.38
D-IVASArado Ar66 C180D-IVASArado Flugzeugwerke GmbH
D-IVATHeinkel HE45D-IVAT
D-IVAUArado Ar65D-IVAUJagdfliegerschule Schleissheim
D-IVAVArado Ar66D-IVAV
D-IVAXArado Ar66 CD-IVAXFFS B Halberstadt
D-IVAZHeinkel HE45D-IVAZ
D-IVBAHeinkel HE42D-IVBA
D-IVCDGotha Go145 AD-IVCDNSFK /Berlin00.09.38
D-IVCWFieseler Fi156 C-1D-IVCW
D-IVDOGotha Go145WL-IVDO
D-IVEAHeinkel HE46 E1146D-IVEA
D-IVEEHeinkel HE46D-IVEE
D-IVEFArado Ar66D-IVEF
D-IVEIHeinkel HE42D-IVEI
D-IVEKHeinkel HE51 A-11013D-IVEK1./JG 104
D-IVEKJunkers Ju87 A-0 A-1 D-IVEK
D-IVELArado Ar66D-IVEL
D-IVEMHeinkel HE45D-IVEM
D-IVENGotha Go145 CD-IVEN
D-IVENJunkers Ju52/3mD-IVEN
D-IVEOFocke-Wulf Fw56D-IVEOJagdfliegerschule Schleissheim
D-IVEQArado Ar65D-IVEQJagdfliegerschule Schleissheim
D-IVERAlbatros L75 AD-IVERDLV FlUbSt >NSFK00.09.38
D-IVEVHeinkel HE45D-IVEV
D-IVEYArado Ar66D-IVEY
D-IVEZArado Ar66 C474D-IVEZArado Flugzeugwerke GmbH
D-IVFCMesserschmitt Bf108WL-IVFC
D-IVFOHeinkel HE51D-IVFO
D-IVFPMesserschmitt Me209 V-31187D-IVFP
D-IVFUFocke-Wulf Fw56D-IVFUJagdfliegerschule Werneuchen[as Fw44 D in BV38]
D-IVFYFocke-Wulf Fw56 D-IVFY
D-IVGEArado Ar66D-IVGE
D-IVGYHeinkel He72D-IVGY
D-IVHBHenschel Hs126 V-4126 3002D-OAAF D-IVHB
D-IVHDAvro 626983G-AAVJ D-IVHDNSFK /Berlin00.08.38
D-IVHEMesserschmitt Bf108 B-1D-IVHE
D-IVHRFieseler Fi156 C-1742D-IVHR WL-IVHR
D-IVHR Fieseler Fi156 C-1742D-IVHR WL-IVHR
D-IVHYArado Ar66D-IVHY
D-IVIFFieseler Fi97 HM8uD-IVIFDVS /Berlin00.08.34Challenge Internationale de Tourisme 1934 '17' [WL-IVIF reported as Ar66]
D-IVIIHeinkel HE42 WD-IVII
D-IVILFocke-Wulf A47D-IVIL
D-IVINArado Ar65 C-1D-IVIN
D-IVIPArado Ar66D-IVIP
D-IVIQAlbatros L75 DSAD-IVIQNSFK /Berlin00.10.38
D-IVIRHeinkel He60 D493D-3158 D-IVIRHeinkel Flugzeugwerke GmbH00.00.34
D-IVISHeinkel HE46D-IVIS
D-IVITArado Ar66D-IVIT
D-IVIVArado Ar66 CD-IVIV
D-IVIWMorane-Saulnier MS.230D-IVIW
D-IVIXHeinkel He60 A-03492D-IVIXHeinkel Flugzeugwerke GmbH00.04.34Coded '3'
D-IVIYHeinkel He60D-IVIYor HE50
D-IVJCMesserschmitt Bf108WL-IVJC
D-IVJOHeinkel He60D-IVJO
D-IVJXFieseler Fi156 C-1697D-IVJX
D-IVKAHeinkel He60 CD-IVKABug am Ruegen
D-IVKCMesserschmitt Bf109 V-25 F-21930D-IVKC VK+AClater wnr5605
D-IVKEArado Ar66WL-IVKE
D-IVKIHenschel Hs123D-IVKIII./St.G.162
D-IVKKBreda 28D-IVKKNSFK /Berlin00.10.38