deH logo

De Havilland

Production listList of abbreviations

c/n type history fate/notes
DHA600DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-425Damaged by storm 3.42 reduced to spares
DHA601DH82A TIGER MOTHDX540 S.Rhodesia SAAF2327 Rhodesian ATGSOC 26.2.48
DHA602DH82A TIGER MOTHDX541 SAAF2328 Rhodesian ATGDbf 28.10.48
DHA603DH82A TIGER MOTHDX542 loan SAAF2378 S.Rhodesia ZS-DDTWritten off Durban 24.11.59
DHA604DH82A TIGER MOTHDX543 loan SAAF2371 S.Rhodesia
DHA605DH82A TIGER MOTHDX544 S.RhodesiaWritten off Mount Hampden 11.8.42
DHA606DH82A TIGER MOTHDX545 loan SAAF2379 S.Rhodesia
DHA607DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-426Crashed 10.43 reduced to spares
DHA608DH82A TIGER MOTHDX546 SAAF4697 ZS-BRCWritten off Pietermaritzburg 2.12.62
DHA609DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-427Damaged by storm 12.41 reduced to spares
DHA610DH82A TIGER MOTHDX547 loan SAAF2376? S.Rhodesia ZS-BRFWritten off Grand Central 16.5.49
DHA611DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-428Crashed 5.44 reduced to spares
DHA612DH82A TIGER MOTHDX548 loan SAAF2380 Rhodesian ATGSOC 28.10.48
DHA613DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-429 VH-BAQCrashed Kenilworth Qld 25.12.48
DHA614DH82A TIGER MOTHDX549 loan SAAF2370Written off 9.8.43
DHA615DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-430Crashed 3.42 reduced to spares
DHA616DH82A TIGER MOTHDX550 loan SAAF2381 Rhodesian ATGDbr heavy landing Thornhill 14.1.52
DHA617DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-431 T.218 VH-BODDamaged Dandenong Vic 9.2.50
DHA618DH82A TIGER MOTHDX551 S.Rhodesia SAAF4665 VP-KDOCrashed 10.11.63 to Malawi and UK
DHA619DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-432 T.197 VH-AZQWfu 15.12.55
DHA620DH82A TIGER MOTHDX552 S.RhodesiaHit T7541 landing 25.8.42
DHA621DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-433Crashed 3.43 reduced to spares
DHA622DH82A TIGER MOTHDX553 loan SAAF2374 Rhodesian ATGSOC 28.10.48
DHA623DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-434 VH-AYR VH-BWR VH-DAJ VH-RAC VH-CCF (VH-COF) VH-IHU
DHA624DH82A TIGER MOTHDX554 loan SAAF S.RhodesiaSOC 2.11.45
DHA625DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-435Crashed 9.43 reduced to spares
DHA626DH82A TIGER MOTHDX555 loan SAAF2372 S.RhodesiaCrashed 17.5.44
DHA627DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-436Crashed 4.42 reduced to spares
DHA628DH82A TIGER MOTHDX556 SAAF2350SOC 3.5.44
DHA629DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-437 T.192 VH-AJAJ Cameron Bankstown NSW
DHA630DH82A TIGER MOTHDX557 SAAF2338 ZS-DEB?
DHA631DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-438 T.173 VH-AZS VH-PCH
DHA632DH82A TIGER MOTHDX569 SAAF2330 Rhodesian ATG VP-KJV
DHA633DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-439 VH-BIVCrashed Mulgrave Vic 6.12.53
DHA634DH82A TIGER MOTHDX570 SAAF2342Sold India 7.46
DHA635DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-440 T.208 VH-AYG ZK-AWB N5050 N82FD N17440D.Harris Kemosha USA
DHA636DH82A TIGER MOTHDX571 SAAF2351 ZS-BTP
DHA637DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-441 T.171 VH-ASBB.McGarvie Broadbeach Qld
DHA638DH82A TIGER MOTHDX572 SAAF2349 Rhodesian ATGSOC 28.10.48
DHA639DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-442 T.207 VH-TWB VH-BKW N82763
DHA640DH82A TIGER MOTHDX573 SAAF2329 Rhodesian ATG VP-YJHWritten off Vlamba Mountains .53
DHA641DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-443Crashed 10.43 reduced to spares
DHA642DH82A TIGER MOTHDX574 SAAF2369
DHA643DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-444Crashed 12.42 reduced to spares
DHA644DH82A TIGER MOTHDX575 SAAF2352 Rhodesian ATGOverturned landing Heany 20.8.51
DHA645DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-445 T.285 VH-BGL VH-GWG
DHA646DH82A TIGER MOTHDX576 SAAF2368Crashed 7.10.42
DHA647DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-446Damaged by storm 3.42 reduced to spares
DHA648DH82A TIGER MOTHSAAF2353 S.Rhodesia as MC-648 ZS-BGKWritten off Klerksdorp 27.8.50
DHA649DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-447Damaged by fire 5.44 reduced to spares
DHA650DH82A TIGER MOTHSAAF2354
DHA651DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-448 T.251 VH-ATMSAATAS pl Enfield SA
DHA652DH82A TIGER MOTHSAAF2365 S.Rhodesia as MC-652Crashed 28.5.51
DHA653DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-449 T.232 VH-AHQCrashed Bond Springs NT 1.9.47
DHA654DH82A TIGER MOTHSAAF2367Crashed 12.8.43
DHA655DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-450 T.293 VH-ASWWfu 10.12.61
DHA656DH82A TIGER MOTHSAAF2364 S.Rhodesia as MC-656
DHA657DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-451Crashed 3.43 reduced to spares
DHA658DH82A TIGER MOTHSAAF2345 S.Rhodesia as MC-658 VP-KDPWritten off Nairobi West 24.07.48
DHA659DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-452 VH-RLJ
DHA660DH82A TIGER MOTHSAAF2366 S.Rhodesia as MC-660 ZS-BGF VP-YOJ G-AGNJP&P&A.Borsberry
DHA661DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-453 T.217 VH-BIQDamaged nr Millaroo Qld 14.11.60
DHA662DH82A TIGER MOTHDX577? SAAF2362 Rhodesian ATGDbf 28.10.48
DHA663DH82A TIGER MOTHRAAF as A17-454 T.182 VH-AXI VH-BXIWfu 6.8.51
DHA664DH82A TIGER MOTHDX578? SAAF2363
DHA665DH82A TIGER MOTHDX579? SAAF2398 Rhodesian ATGSOC 14.1.50
DHA666DH82A TIGER MOTHDX580? SAAF2399Sold locally
DHA667DH82A TIGER MOTHDX581? SAAF2389 (ZS-BGG)Not converted
DHA668DH82A TIGER MOTHDX582 SAAF2393 [or 2397] VP-KDNWritten off Fort Ternan 21.07.51
DHA669DH82A TIGER MOTHDX583 SAAF2425 ZS-BKRWritten off Wonderboom 30.8.55
DHA670DH82A TIGER MOTHDX584 SAAF2390 ZS-BTS (VP-YJG) VP-YIZWritten off West Nicholson 03.05.53
DHA671DH82A TIGER MOTHDX585 SAAF2394Written off 26.6.44
DHA672DH82A TIGER MOTHDX586 SAAF2391 SRAF as SR-40 VP-YOA
DHA673DH82A TIGER MOTHDX587 SAAF2392Sold Hindustan AC India. not rcvd
DHA674DH82A TIGER MOTHDX588 SAAF2395Written off 17.8.43
DHA675DH82A TIGER MOTHDX589 SAAF2382 Rhodesian ATGEngine cut on overshoot Smiths Farm 13.6.50
DHA676DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-676 CR-ABN?SOC 6.45
DHA677DH82A TIGER MOTHPK-V..Medan FC
DHA678DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-678SOC 1.6.45
DHA679DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-679Written off 2.9.43
DHA680DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-680Landed on top of T7673 Mt.Hampden 14.5.42 repaired SOC 13.10.43
DHA681DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-681
DHA682DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-682SOC 30.4.42
DHA683DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-683
DHA684DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-684 VP-YDN SRAF as SR-35 VP-YPF
DHA685DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-685 SAAF4745 ZS-BKC Syrian AFSold Syria 7.47
DHA686DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-686 VP-YDU
DHA687DH82A TIGER MOTHPK-V..Medan FC
DHA688DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-688
DHA689DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-689 SAAF4740
DHA690DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-690 SAAF4703Sold locally
DHA691DH82A TIGER MOTHS.Rhodesia as MC-691 OO-CCCCanc 29.04.55
DHA692DH82A TIGER MOTHDX590 S.Rhodesia
DHA693DH82A TIGER MOTHDX591 S.Rhodesia VP-YDR VP-RBSWritten off 04.03.50
DHA694DH82A TIGER MOTHDX592 S.Rhodesia Rhodesian ATGWritten off Whites Run 6.9.48 SOC 23.5.49
DHA695DH82A TIGER MOTHDX593 S.Rhodesia SAAF4677
DHA696DH82A TIGER MOTHDX594 S.RhodesiaSOC 15.5.44
DHA697DH82A TIGER MOTHDX595 S.Rhodesia SAAF4663 ZS-DHPCanc 9.5.56
DHA698DH82A TIGER MOTHDX596 SAAF2383?SOC 10.7.44
DHA699DH82A TIGER MOTHDX597 SAAF2385