GOLDEN YEARS OF AVIATIONCivil Aircraft Register - Italy

list of abbreviations

Reg Type c/n History Owners Date CoR Fate
I-AXAAGabardini G.51 MC607I-AXAAGabardini/Cameri02.01.28549Wfu 10.29
I-AXABBleriot-Spad XIII907I-AXABGabardini/Cameri >Virgilio Job/Milano02.12.27529Destroyed 11.35 [as Gabardini G.XIII in BV31/ICAN Spad in BV32]
I-AXACGabardini Alpi508I-AXACGabardini/Cameri02.12.27530Destroyed 11.35 [c/n also 503]
I-AXADGabardini HD418I-AXADGabardini/Cameri02.12.27533Destroyed 11.35
I-AXAEGabardini Alpi515I-AXAEGabardini/Cameri07.01.29633Crashed 12.30
I-AXAGGabardini Alpi514I-AXAGGabardini/Cameri02.12.27532Destroyed 11.35
I-AXAHGabardini Alpi509I-AXAHGabardini/Cameri02.12.27531Destroyed 11.35
I-AXAIGabardini HD416I-AXAIGabardini/Cameri02.01.28544Destroyed 11.35
I-AXALGabardini Alpi510I-AXALGabardini/Cameri02.01.28546Destroyed 11.35
I-AXAMBleriot-Spad XIII918I-AXAMGabardini/Cameri02.01.28548Wfu 11.29
I-AXANGabardini G.51804I-AXANGabardini/Cameri02.01.28550Crashed 12.30 [also shown as G.7 bis c/n 804]
I-AXAOGabardini HD419I-AXAOGabardini/Cameri02.01.28547Wfu 9.32
I-AXAPGabardini G.51803I-AXAPGabardini/Cameri29.07.29700Destroyed 11.35 [as T-51 in BV31/BV32]
I-AXAQGabardini G.51 bis805I-AXAQGabardini/Cameri07.01.29635Destroyed 11.35. Garbardini Museum [as T-51 in BV34 c/n 04306 and CoR 563 also as I-AWAQ]
I-AXAVGabardini HDI-AXAV[Unverified]
I-AXAZKlemm L20 b47I-AXAZLora Totino/Cameri >Arturo Armellini/Verona >Corrado Pray/Vercelli >Corrado Lora Totino/Massazza >Gruppo Turismo Aereo Biellese/Biella18.06.28594
I-AXUMCaproni Ca.133MM60438 I-AXUMAla Littoria/Asmara29.08.361916
I-AYAADornier Do J Wal (CMASA)90I-AYAA I-W102CMASA15.06.28TTo USSR 5.4.28
I-AYABGabardini HD4I-AYABGabardini/Mirafiori04.07.24A36 141Wfu 10.25 [c/n also reported as 404]
I-AYACGabardini AlpiI-AYAC[Unverified]
I-AYADGabardini HDI-AYAD[Unverified]
I-AYAEGabardini AlpiDC.8I-AYAEGabardini/Cameri02.06.26263Wfu 5.27
I-AYARAnsaldo SVA-570I-AYARAnsaldo/Torino06.10.24A47 158Destroyed 11.25 [Also in ICAN as I-AYAK]
I-AYBCAnsaldo SVA-1066I-AYBCGabardini/Mirafiori28.06.24A19 124Destroyed 11.35
I-AYBEGabardini Alpi834I-AYBEGabardini/Mirafiori28.06.24A21 126Destroyed 11.35
I-AYBFGabardini G.814I-AYBFGabardini/Mirafiori23.09.25199Cv new model 4.27 [also as I-AJBF]
I-AYBHGabardini Alpi843I-AYBHGabardini/Mirafiori09.08.23A17 100Presumably converted to G-4 with CoR A49
I-AYBHGabardini Alpi 4 bis843I-AYBHGabardini/Mirafiori10.10.24A49 160Destroyed 1.35 [Also shown as G-4]
I-AYBIGabardini G.820I-AYBIGabardini/Mirafiori27.02.25A62Type cancelled 5.26 [CoR also 266 see I-AYDI: same c/n but c/n 5 in ICAN]
I-AYBKGabardini G.85I-AYBKGabardini/Cameri06.06.25A69 186Wfu 5.26 [also appears as I-AYBI and I-AYBJ]
I-AYBLGabardini G.4 bis3 bisI-AYBLGabardini/Cameri12.08.24A42Wfu 11.24 [as I-AIBL in ICAN. Also shown as SVA-5 c/n G4bis]
I-AYBPGabardini G.4 bis dc96I-AYBPGabardini/Mirafiori27.02.25A61 171Destroyed 11.35
I-AYBUAnsaldo SVA-473I-AYBUGabardini/Cameri-Mirafiori02.02.25A60 170Destroyed 10.25 [also as I-AYRU and I-AYRV]
I-AYCDAnsaldo SVA-565I-AYCDGabardini/Cameri-Mirafiori28.06.24A18 123Destroyed 10.25 [in ICAN as I-AYOD]
I-AYCDGabardini G.51605I-AYCDGabardini/Cameri23.05.27440Destroyed 11.25 [see I-AYOD]
I-AYCIGabardini G.8I-HSI-AYCIGabardini/Cameri-Mirafiori22.01.25A56 166Type cancelled 5.26
I-AYCRAnsaldo SVA-1069I-AYCRGabardini/Cameri-Mirafiori00.08.24[also reported as I-AYER]
I-AYCSGabardini G.89I-AYCSGabardini/Mirafiori16.06.25190[also as I-AJCS]
I-AYCVGabardini G.810I-AYCVGabardini/Cameri-Mirafiori16.06.25191Destroyed 9.25 [also as I-AYOV]
I-AYCVGabardini G.5110I-AYCVGabardini/Mirafiori01.04.26234Damaged on landing Canc 7.26 [also as I-AJCV]
I-AYCZGabardini G.5016I-AYCZGabardini/Mirafiori01.04.26235Wfu 5.27 [also as I-AJCZ]
I-AYDAGabardini G.42 bisI-AYDAGabardini/Cameri-Mirafiori12.08.24A39 151Destroyed 11.35 [also as I-AIDA]
I-AYDBGabardini Alpi854I-AYDBGabardini/Mirafiori08.09.24A45 156Destroyed 11.35 [also as I-AJDB]
I-AYDIGabardini G.83I-AYDIGabardini/Cameri-Mirafiori31.01.25A57 167Type cancelled 5.26
I-AYDIGabardini G.5020I-AYDIGabardini/Cameri-Mirafiori23.07.26266Destroyed 11.35
I-AYEFAnsaldo SVA-563I-AYEFGabardini/Mirafiori28.06.24A20 125Destroyed 11.35
I-AYEXGabardini G.4 bis1 bisI-AYEXGabardini/Mirafiori29.06.24A29 134Destroyed 11.35 [Photo][also reported as I-AYEZ]
I-AYFAGabardini G.4 bis dcD.C.10I-AYFAGabardini/Mirafiori22.04.25A67 182Destroyed 11.35 [as DCG-4 bis in BV26]
I-AYGBGabardini Standard36I-AYGBGabardini/Mirafiori12.08.24A40 152Destroyed 11.35 [also as I-AJGB]
I-AYGFGabardini G.8DC.2I-AYGFGabardini/Cameri-Mirafiori31.01.25A58 168Cv new model 4.27 [as Gabardini G.B c/n 20.C in BV26/ICAN]
I-AYGLGabardini G.4DC.4I-AYGLGabardini/Mirafiori03.07.24A32 137Destroyed 11.35 [as D.L.G.4 in BV26]
I-AYGRGabardini AlpiI-AYGR[Error for I-AYCR?]
I-AYGSGabardini HD 4 D6I-AYGSGabardini/Mirafiori24.07.26268Destroyed 11.35
I-AYGTGabardini Alpi855I-AYGTGabardini/Mirafiori02.06.26261Destroyed 11.35 [c/n also 835]
I-AYHAGabardini HDI-AYHA[Unverified]
I-AYHGAnsaldo SVA-567I-AYHGGabardini/Mirafiori03.07.24A35 140Destroyed 11.35 [I-AYHG in BV26 I-AYKG in BV28/ICAN]
I-AYLAGabardini G.4 bis dc5 bisI-AYLAGabardini/Mirafiori10.10.24A50 161Destroyed 11.35
I-AYLMGabardini DC-80D.C.5I-AYLMGabardini/Mirafiori28.06.24A25 130Destroyed 11.35
I-AYLTGabardini G.5011I-AYLTGabardini/Cameri-Mirafiori02.06.26262Wfu 5.27 [c/n 15 in ICAN]
I-AYLVGabardini G.415I-AYLVGabardini/Mirafiori03.07.24A31 136Destroyed 11.35
I-AYLZGabardini G.7 mcI-AYLZ[Photo - also as dc]
I-AYMSAnsaldo SVA-577I-AYMSGabardini/Mirafiori29.10.25202Destroyed 6.32 [also as I-AJMS]
I-AYNOGabardini DC-80 Checca533I-AYNOGabardini/Torino-Mirafiori28.06.24A24 129Canc re Art 287 11.26 [c/n 50 per BV26/ICAN]
I-AYOFGabardini Alpi849I-AYOFGabardini/Mirafiori12.08.24A41 153Destroyed 11.35 [also as I-AJOF]
I-AYOMGabardini G.4 bis dc6 bisI-AYOMGabardini/Mirafiori12.11.24A51 162Destroyed 11.35
I-AYPCGabardini G.4 bis dc116I-AYPCGabardini/Mirafiori10.10.24A48 159Destroyed 11.35 [c/n '46 76' per BV26 & BV31/6bis per BV32 CoR as 162 in BV29]
I-AYPIGabardini G.86I-AYPIGabardini/Mirafiori20.03.25A63 175Destroyed 10.25 [also as I-AJPI]
I-AYRESavoia Marchetti SM.79 B Sparviero I19009I-AYRESIAI/Cameri01.09.361918
I-AYRIAnsaldo SVA-571I-AYRIGabardini/Cameri15.11.24A52 163Destroyed 11.35 [also as I-AYBL]
I-AYRLGabardini G.8DC.11I-AYRLGabardini/Cameri-Mirafiori28.07.25193Type cancelled 5.26 [as I-AJRL in BV]
I-AYRMAnsaldo SVA-574I-AYRMGabardini/Mirafiori20.03.25A65 177Destroyed 11.35 [Gabardini G-8 c/n 74 per BV26 & BV31/SVA per BV32 but engine is Spa 220]
I-AYROGabardini G.4 bis dc7 bis D.C.I-AYROGabardini/Cameri-Mirafiori22.01.25A55 165Destroyed 11.35 [c/n DC76 per BV26/BV32/ICAN]
I-AYRSGabardini Alpi851I-AYRSGabardini/Cameri-Mirafiori28.06.24A22 127Destroyed 11.35
I-AYRTGabardini G.433I-AYRTGabardini/Torino-Mirafiori30.06.24A30 135Destroyed 11.35 [also in ICAN as I-AYKT – photo as such]
I-AYSAAnsaldo SVA-1076I-AYSAGabardini/Mirafiori24.09.25200Destroyed 6.32 [also shown as I-AJSA. c/n 201 per BV31/BV32]
I-AYSBBleriot-Spad XIII1I-AYSBGabardini/Cameri-Mirafiori02.06.26264Wfu 5.27
I-AYSDBleriot-Spad XIII3I-AYSDGabardini/Mirafiori23.07.26267Destroyed 11.35 [as Bleriot-Spad VI in BV31/BV32]
I-AYSEBleriot-Spad XIII4I-AYSE31.07.26[Unverified]
I-AYSFBleriot-Spad XIII5I-AYSFGabardini/Mirafiori24.07.26276Wfu 10.29
I-AYSIGabardini G.84I-AYSIGabardini/Cameri-Mirafiori31.01.25A59 169Type cancelled 5.26 [also as I-AYSJ and I-AYSY]
I-AYSOGabardini G.4 bis dcDC.15I-AYSOGabardini/Cameri-Mirafiori16.06.25192Destroyed 11.35 [as type DC c/n 15 in BV28/BV32. Also as G-51]
I-AYSVAnsaldo SVA-1075I-AYSVGabardini/Mirafiori01.06.25A68 185Destroyed 11.35
I-AYSZAnsaldo SVA-568I-AYSZGabardini/Cameri-Mirafiori04.07.24A37 142Destroyed 11.35 [Also reported as I-AYSL]
I-AYTAGabardini G.50DC.17I-AYTAGabardini/Mirafiori02.06.26260Destroyed 11.35 [Also as DC-17 c/n 50]
I-AYTBGabardini G.5021I-AYTBGabardini/Mirafiori24.07.26269Destroyed 11.35
I-AYTCGabardini G.5019I-AYTCGabardini/Cameri-Mirafiori02.06.26265Wfu 5.27 [Also as G-51]
I-AYTOGabardini DC-80 Checca540I-AYTOGabardini/Torino-Mirafiori29.06.24A28 133Destroyed 10.25
I-AYTRGabardini G.4 bisDC.86I-AYTRGabardini/Cameri-Mirafiori15.11.24A53Wfu 1.25
I-AYTSAnsaldo SVA-572I-AYTSGabardini/Cameri-Mirafiori22.01.25A54 164Destroyed 10.25
I-AYTUGabardini Alpi850I-AYTUGabardini/Mirafiori28.06.24A26 131Destroyed 11.35
I-AYVCGabardini G.434I-AYVCGabardini/Mirafiori12.08.24A38 150Destroyed 11.35 [also as I-AJVC]
I-AYVIGabardini G.87I-AYVIGabardini/Cameri-Mirafiori20.03.25A64 176Destroyed 10.25
I-AYVKGabardini DC-80 Checca544I-AYVRGabardini/Mirafiori03.07.24A33 138
I-AYVRGabardini Alpi837I-AYVRGabardini/Mirafiori06.10.24A46 157Destroyed 11.35 [also as I-AJVR and I-AYUR]
I-AYZAGabardini G.48I-AYZAGabardini/Torino-Mirafiori28.06.24A23 128Destroyed 9.28 [As G-4 in BV26 but G-3 in BV28]
I-AYZDGabardini G.420I-AYZDGabardini/Mirafiori29.06.24A27 132Destroyed 11.35
I-AYZIGabardini G.88I-AYZIGabardini/Cameri-Mirafiori25.03.25A66 178Destroyed 10.25
I-AYZPGabardini Alpi853I-AYZPGabardini/Cameri03.07.24A34 139Destroyed 11.35
I-AYZQMacchi M.7315I-AYZQSAI/Passignano22.11.27514Wfu 8.30
I-AYZRMacchi M.7 ter63I-AYZRSAI/Passignano sul Trasimeno >Ministero Aeronautica07.03.27383 1183To Military Administration 2.30 restored 2.3.32 (CoR 1183) To Military Administration 12.33 [c/n 24842 in BV31/BV32/ICAN presumably MM24842][Also reported as I-AYRR]
I-AYZSMacchi M.7 ter24846I-AYZSSAI/Passignano sul Trasimeno07.03.27382Destroyed 3.27
I-AYZTNieuport-Macchi M.18 Lusso159I-AYZTSAI/Passignano22.11.27513Destroyed 1.30
I-AYZUNieuport-Macchi M.18 Lusso160I-AYZUSAI/Passignano22.11.27516To Military Administration 12.33
I-AYZVNieuport-Macchi M.18 Lusso161I-AYZVSAI/Passignano20.06.30872To Military Administration 12.33
I-AYZWNieuport-Macchi M.18 Lusso V410I-AYZWSAI/Passignano01.03.28575To Military Administration 12.33
I-AYZYDornier Do J Wal Jupiter IV Cabina (CMASA)68I-AYZYSANA/Genova >Ministero Aeronautica /Roma03.03.27378To Military Administration 12.10.34
I-AYZZDornier Do J Wal Jupiter IV Cabina (CMASA)70I-AYZZSANA/Genova01.04.27405Dbf 10.28
I-AZAADornier Do J Wal Asso 500 Cabina (CMASA)72I-AZAAAero Espresso/Brindisi >Ministero Aeronautica /Roma21.05.27435To Military Administration 12.10.34
I-AZACCNT Cant 18 bis59I-AZAC I-OCICSISA/Portorose24.02.27368To Military Administration 10.33
I-AZADCNT Cant 18 bisI-AZADSISA/Portorose11.05.311100To Military Administration 12.33
I-AZAECNT Cant 7 ter55I-AZAE I-OPIASISA/Portorose24.02.27371Destroyed 3.32
I-AZAFCNT Cant 7 ter54I-AZAF I-OPIBSISA/Portorose24.02.27367Wfu 7.27
I-AZAGCNT Cant 7 ter56I-AZAG I-OPICSISA/Portorose24.02.27370Dbf 11.27
I-AZAHCNT Cant 7 ter57I-AZAH I-OPIDSISA/Portorose24.02.27369Destroyed in accident 8.27
I-AZAICNT Cant 18 bis68I-AZAISISA/Portorose05.12.27537To Military Administration 10.33
I-AZALCNT Cant 7 ter65I-AZAL I-OPIESISA/Portorose07.03.27379Destroyed 12.27
I-AZAMCNT Cant 7 ter66I-AZAM I-OPIFSISA/Portorose07.03.27380Dbf 5.28
I-AZANCNT Cant 18 bis67I-AZANSISA/Portorose05.12.27539Destroyed 10.30 [c/n 68 in BV]
I-AZAOCNT Cant 18 bis36I-AZAOSISA/Portorose05.12.27540To Military Administration 10.33
I-AZAPCNT Cant 715I-ODED I-AZAPSISA/Portorose05.12.27534Wfu 7.29
I-AZAQCNT Cant 7 bis7I-AZAQSISA/Portorose05.12.27536To Military Administration 10.33
I-AZARCNT Cant 18 bis61I-AZAR I-OCIESISA/Portorose05.12.27538Destroyed 3.32 [Photo]
I-AZASCNT Cant 18 bis60I-AZAS I-OCIDSISA/Portorose05.12.27541Dbf 5.28
I-AZATCNT Cant 7130I-AZATSISA/Portorose05.12.27535Destroyed 10.30
I-AZAUCNT Cant 18 bis106I-AZAUSISA/Portorose11.02.28559Cancel on conversion to another type 10.29 [c/n 6 per BV31/BV32]
I-AZAVCNT Cant 7 ter131I-AZAVSISA/Portorose11.02.28560To Military Administration 10.33
I-AZAWCNT Cant 6 ter132I-AZAWSISA/Portorose11.07.29673To Military Administration 11.33 [Cant 7 ter per SN]
I-AZAXCNT Cant 18 bis128I-AZAXSISA/Portorose08.11.28623To Military Administration 11.33 [also as Cant 1 c/n 21]
I-AZAYCNT Cant 7 ter134I-AZAYSISA/Portorose11.07.29674To Military Administration 11.33
I-AZAZCNT Cant 3 ter133I-AZAZSISA/Portorose11.07.29675To Military Administration 11.33 [Cant 7 ter per SN]
I-AZBBBreda SC-492I-AZBBAirone/Ponte San Pietro21.06.27454Canc as Demolished 3.40
I-AZBCAirone AR-1112I-AZBCAirone/Ponte San Pietro21.06.27456Destroyed in accident 8.31
I-AZBDAirone AR-1113I-AZBDAirone/Ponte San Pietro21.06.27455Wfu 10.29
I-AZBEAirone AR-1114I-AZBEAirone/Ponte San Pietro21.06.27457Scrapped 10.29
I-AZBFBreda SC-493I-AZBFAirone/Ponte San Pietro21.06.27458Canc as Demolished 3.40
I-AZBGAirone AR-1153I-AZBGAirone/Ponte San Pietro05.08.27477Wfu 10.29
I-AZBHAirone AR-1115I-AZBHAirone/Ponte San Pietro24.11.27519Wfu 10.29
I-AZBIAirone AR-1116I-AZBIAirone/Ponte San Pietro05.08.27479Wfu 10.29
I-AZBLAirone AR-1111I-AZBLAirone/Ponte San Pietro05.08.27480Wfu 10.29
I-AZBMAirone AR-1154I-AZBMAirone/Ponte San Pietro05.08.27478Wfu 10.29
I-AZBNAirone AR-1120I-AZBNAirone/Ponte San Pietro01.12.27524Canc as Demolished 3.40
I-AZBOAirone AR-1122I-AZBOAirone/Ponte San Pietro24.11.27521Destroyed 6.32
I-AZBQAirone AR-1121I-AZBQAirone/Ponte San Pietro24.11.27522Scrapped 11.31
I-AZBRAirone AR-1118I-AZBRAirone/Ponte San Pietro01.03.28576[c/n 113 also quoted]
I-AZBSCAB AR-2204I-AZBSAirone/Ponte San Pietro05.08.27481Canc as Demolished 3.40
I-AZBTCAB AR-2205I-AZBTAirone/Ponte San Pietro10.08.27482Canc as Demolished 3.40
I-AZBUCAB AR-2206I-AZBUAirone/Ponte San Pietro24.11.27520Canc as Demolished 3.40
I-AZBVCAB AR-2207I-AZBVAirone/Ponte San Pietro08.08.29717Canc as Demolished 3.40 [Also shown in ICAN as I-AFBV but photo as I-AZBV]
I-AZBZAirone AR-1155I-AZBZAirone/Ponte San Pietro01.12.27525Wfu 10.29
I-AZCACAB C-1401I-AZCAAirone/Ponte San Pietro[Photo]
I-AZCBAviatik A-261I-AZCBAirone/Ponte San Pietro >SA Aero Turismo Atesino /Merano >Lig.Luigi Rebora/Bolsano >Aero Club 'Ugo Capitanio /Vicenza >Club del Volo di Vicenza >RUNA/Vicenza01.12.27526
I-AZCDCAB C-2601I-AZCDAirone/Ponte San Pietro[Photo]
I-AZDADornier Do J Wal Asso 500 Cabina (CMASA)73I-AZDAAero Espresso Italiana /Brindisi27.04.27421Lost off Corfu 25.1.29 Canc 6.29
I-AZDBDornier Do J Wal Asso 500 Cabina (CMASA)79I-AZDBAero Espresso Italiana /Brindisi10.05.27430Crashed in Aegean 24.12.29 Canc 2.30 [also shown as BAAV CoR 429-presumably mixup with previous CoR]
I-AZDCDornier Do J Wal Asso 500 Cabina (CMASA)80I-AZDCAero Espresso Italiana /Brindisi >Ministero Aeronautica /Roma30.05.27442To Military Administration 12.10.34
I-AZDDDornier Do J Wal BMW VI 500 Cabina81I-AZDD C-28CMASA00.00.27TTo SCADTA .27
I-AZDEDornier Do J Wal BMW VI 500 Cabina83I-AZDE D-1213 P-BACA PP-CACCMASA00.00.27TTo Lufthansa 9.27
I-AZDFDornier Do J Wal BMW VI 500 Cabina82I-AZDF D-1196 P-BADACMASA00.00.27TTo Lufthansa 9.27
I-AZDGDornier Do J Wal Asso 500 Cabina (CMASA)84I-AZDGAero Espresso Italiana/Brindisi >RAI/Ministero Aeronautica25.08.27485Canc as Demolished 3.40
I-AZDHDornier Do J Wal Asso 500 Cabina85I-AZDHAero Espresso Italiana/Brindisi09.09.27491Dbf Mytilene Harbour Lesbos 10.6.30 Canc 7.30
I-AZDIDornier Do J Wal Jupiter IV Cabina (Piaggio)101I-AZDISANA/Ostia >Ministero Aeronautica /Roma07.11.27497Canc as destroyed 30.12.33 but reinstated 10.34
I-AZDLDornier Do J Wal Jupiter IV Cabina (Piaggio)102I-AZDLSANA/Ostia25.10.27496Crashed en route Sicily-Tripoli 3.11.32
I-AZDMDornier Do J Wal Asso 500 Cabina (Piaggio)103I-AZDMAero Espresso/Brindisi >Ministero Aeronautica /Roma27.02.28569To Regia Aeronautica 12.10.34
I-AZDNDornier Do J Wal Asso 500 Cabina (Piaggio)104I-AZDNAero Espresso/Brindisi >Ministero Aeronautica /Roma27.02.28568Canc as Demolished 3.40
I-AZDODornier Do J Wal Asso 500 Cabina (Piaggio)125I-AZDOAero Espresso/Brindisi >Ministero Aeronautica /Roma30.04.28584To Military Administration 10.34
I-AZDPDornier Do J Wal Asso 500 Cabina (Piaggio)105I-AZDP D-139700.00.28TTo Lufthansa 6.28
I-AZDQDornier Do J Wal Jupiter VIII R Cabina (Piaggio)106I-AZDQ D-1443 M-CAEA D-1443 P-BAIA PP-CAI00.00.28TTo Lufthansa 22.6.28
I-AZDRDornier Do J Wal BMW VI 600 Cabina (Piaggio)107I-AZDR D-1488 P-BALA PP-CAL00.00.28TTo Lufthansa 9.28
I-AZDSDornier Do J Wal BMW VI 600 Cabina (Piaggio)108I-AZDS D-1626 P-BAMA D-1626 D-ARIPCMASA00.00.29TTo Lufthansa 5.29
I-AZDTDornier Do J Wal BMW VI 600 Cabina (Piaggio)109I-AZDT D-1647CMASA00.00.29TTo Lufthansa 6.29
I-AZDUDornier Do J Wal BMW VI 600 Cabina (Piaggio)110I-AZDU D-1648 D-APYLCMASA00.00.29TTo Lufthansa 6.29 [Photo]
I-AZDZDornier Do J Wal Jupiter VIII R Cabina (Piaggio)111I-AZDZSANA/Ostia >Ministero Aeronautica /Roma29.01.30802To Military Administration 12.10.34
I-AZEADornier Do J Wal Jupiter VIII R Cabina (Piaggio)112I-AZEASANA/Ostia01.03.30816Forced landed nr Malta 16.2.32 salvaged Canc 4.32
I-AZEBDornier Do J Wal Jupiter VIII R Cabina (Piaggio)113I-AZEBSANA/Ostia07.06.30855To Military Administration 12.10.34
I-AZECDornier Do J Wal Asso 500 Cabina (Piaggio)114I-AZECSANA/Ostia >Ministero Aeronautica /Roma10.07.30900To Military Administration 12.10.34
I-AZEDDornier Do J Wal Jupiter VIII R Cabina (CMASA)126I-AZEDSANA/Ostia >Ministero Aeronautica /Roma14.01.30800To Military Administration 12.10.34
I-AZEEDornier Do J Wal Fiat A-22 Cabina (CMASA)147I-AZEEAero Espresso/Brindisi23.05.311101Lost in Aegean Sea en route Piraeus-Rhodes 18.7.33 Canc 9.33
I-AZEFDornier Do J Wal (Marina Fiat MF-5) (CMASA)255I-AZEFCMA /Pisa >SANA /Genova >Ministero Aeronautica >SAM/Roma >Ministero Aeronautica /Roma27.04.331377To Military Administration 10.34
I-AZEGDornier Do J Wal Asso 500 Cabina149I-AZEGAero Espresso Italiana/Brindisi >Ministero Aeronautica /Roma13.06.321213To Military Administration 10.34
I-AZERDornier Do J Wal (Marina Fiat MF-5) (CMASA)256I-AZERSANA/Lido di Roma >Ministero Aeronautica /Roma25.09.331503To Military Administration 10.34 [also c/n 2]
I-AZIRSAI Ambrosini SAI.1I-AZIRSAI/Arezzo24.08.351769
I-AZURSavoia Marchetti SM.83 T34015I-AZURAla Littoria /Guidonia17.10.392569To 610Sq coded 610-16 equipped as photo recce machine
I-AZZABreda 15 NMM55358 I-AZZAConstantino Mazza/Taliedo18.06.372060
I-BAAAHanriot HDI-BAAAEnze Nazionale Aeronautico/Milan >Vasco-Magrini/Pisa04.04.24B79 219Scrapped 4.40 (Macchi built)
I-BAABBreda SC-46I-BAABBreda/Sesto S.Giovanni (based Taliedo)24.12.25207Wfu 2.27
I-BAACBreda SC-47I-BAACBreda/Sesto S.Giovanni (based Cinisello)09.12.25209Wfu 2.27
I-BAADBreda SC-48I-BAADBreda/Taliedo >/Sesto S.Giovanni09.12.25210Destroyed 2.34
I-BAAEBreda SC-43I-BAAEBreda/Sesto S.Giovanni22.12.25211Destroyed 12.35
I-BAAFBreda 151422I-BAAFBreda/Sesto S.Giovanni09.10.301035Sold abroad 6.32
I-BAAGBreda SC-443I-BAAGBreda/Sesto S.Giovanni16.10.311163Destroyed 12.35
I-BAAHAnsaldo SVA-913539I-BAAHBreda/Taliedo02.04.26236Wfu 5.28 [c/n 13529 in BV]
I-BAAINieuport-Macchi M.163092I-BAAIGiuseppe Ten.Notta/Malpensa24.07.26275[same c/n as I-BOBI. In ICAN as I-BAAL]
I-BAAJAnsaldo SVA-912822I-BAAJBreda/Taliedo02.04.26237Returned to Ministry of Marine 4.28 [same CoR as I-BAAY but c/n 12823]
I-BAALAnsaldo A-300 425195I-BAALMinistero Aeronautica /Centocelle24.12.25208To Military Administration 11.26 [also c/n 4]
I-BAAMAnsaldo SVA632I-BAAMBreda/Taliedo11.03.26220Destroyed 12.35 [also c/n 623 and Breda SC-4 and regn date 6.23]
I-BAANAnsaldo SVA-4662MM18844 I-BAANBreda/Sesto S.Giovanni07.10.26299Destroyed 12.35 [c/n 18844 per BV28/ICAN]
I-BAAOBreda SC-42I-BAAOBreda/Taliedo01.05.26253Destroyed 10.33
I-BAAPAnsaldo SVA-9632I-BAAPBreda/Sesto S.Giovanni23.02.27366Destroyed 2.34 [c/n 13258 per BV28]
I-BAAQBreda SC-411I-BAAQBreda/Sesto S.Giovanni09.08.26289Wfu 11.27
I-BAARBreda A-4304I-BAARBreda/Sesto S.Giovanni14.05.27432Wfu 6.28 [also reported as I-BARR]
I-BAASAnsaldo SVA-913267I-BAASBreda/Taliedo11.03.26221Destroyed 2.34
I-BAATBreda A-4305I-BAATBreda/Sesto S.Giovanni23.02.27364Destroyed 12.35
I-BAAUBreda SC1I-BAAUBreda/Taliedo02.04.26238Wfu 10.29
I-BAAVAnsaldo SVA-913268I-BAAVBreda/Sesto S.Giovanni10.05.27429Destroyed 2.34
I-BAAWAnsaldo SVA-913269I-BAAWBreda/Taliedo02.04.26239Destroyed 12.35
I-BAAXAnsaldo SVA-913270I-BAAX16.04.26249Destroyed 2.34 [also as Breda SC I-BAAV]
I-BAAYBreda 151624I-BAAYBreda/Sesto S.Giovanni21.06.30880Canc as Demolished 3.40 [in ICAN as I-BBAY]
I-BAAZAnsaldo SVA13141I-BAAZBreda/Taliedo02.04.26240Destroyed 2.34
I-BABAAnsaldo SVA-511725I-BABABreda/Sesto S.Giovanni01.03.28570Canc 10.31
I-BABBAnsaldo SVA-511724I-BABBBreda/Sesto S.Giovanni01.05.26254Scrapped 11.31 [SVA-3 per BV28]
I-BABCAnsaldo SVA-313942I-BABCBreda/Sesto S.Giovanni07.10.26297Destroyed 12.35
I-BABDAnsaldo SVA-313943I-BABDBreda/Sesto S.Giovanni09.08.26286Destroyed 9.32 [also as I-BARD with c/n 18943]
I-BABENieuport-Macchi M.18 Lusso3190I-BABEMacchi/Varese (based Taliedo) >Societe Aeronautica Italiane01.03.24B78 119[Nieuport 80 per BV28]
I-BABFAnsaldo SVA-614685I-BABFBreda/Sesto S.Giovanni01.05.26255Destroyed 2.34
I-BABGAnsaldo SVA-614705I-BABGBreda/Sesto S.Giovanni16.04.26251Destroyed 12.35
I-BABHAnsaldo SVA-313940I-BABHBreda/Sesto S.Giovanni09.08.26287Destroyed 4.33
I-BABIAnsaldo SVA-614672I-BABIBreda/Sesto S.Giovanni23.02.27363Destroyed in accident 8.33
I-BABJAnsaldo SVA-512022I-BABJBreda/Sesto S.Giovanni (based Taliedo)09.08.26288Wfu 2.27
I-BABKAnsaldo SVA19168I-BABKBreda/Sesto S.Giovanni (based Taliedo)11.03.26224Wfu 2.27
I-BABLAnsaldo SVA-411812I-BABLBreda/Sesto S.Giovanni01.03.28572Destroyed 12.35
I-BABMAnsaldo SVA-614684I-BABMBreda/Sesto S.Giovanni16.04.26250Canc 10.31
I-BABNAnsaldo SVA-9662I-BABNBreda/Sesto S.Giovanni14.01.27332Destroyed 12.35
I-BABOAnsaldo SVA-611492I-BABOBreda/Sesto S.Giovanni07.10.26300Destroyed 12.35 [c/n also 11942 and also SVA-4]
I-BABQAnsaldo SVA-614707I-BABQBreda/Sesto S.Giovanni07.10.26298Destroyed 12.35 [also as SVA-3 and as BABA]
I-BABRAnsaldo SVA-614710I-BABRBreda/Sesto S.Giovanni23.02.27365Destroyed 9.32
I-BABSAnsaldo SVA-1011782I-BABSBreda/Taliedo09.08.26281Destroyed 4.33 [also as I-BARS]
I-BABTAviatik A-37992I-BABTBreda/Taliedo01.05.26256Destroyed 2.34
I-BABUAviatik A-318985I-BABUBreda/Taliedo09.08.26280Destroyed 12.35
I-BABVAviatik A-318165I-BABVBreda/Sesto S.Giovanni10.05.27428Destroyed 12.35
I-BABWAviatik A-353I-BABWBreda/Taliedo01.05.26257Wfu 12.31
I-BABXAviatik A-318988I-BABXBreda/Taliedo09.08.26282Destroyed 2.34 [Also as I-BARX c/n 19888]
I-BABYNieuport-Macchi M.18 Lusso3059I-BABYMacchi/Varese >Soc.Aeronautica Italiana /Passignano10.04.24B80 120Destroyed 10.30
I-BABZAnsaldo SVA-313944I-BABZBreda/Sesto S.Giovanni14.01.27333Destroyed 12.35
I-BACAAviatik A-37993I-BACABreda/Sesto S.Giovanni16.04.26244Wfu 3.28
I-BACBAviatik A-37994I-BACBBreda/Taliedo16.04.26245Canc 8.31
I-BACCAviatik A-318981I-BACCBreda/Sesto S.Giovanni09.08.26285Destroyed in accident 8.33
I-BACDAviatik A-351I-BACDBreda/Taliedo11.03.26222Wfu 2.31
I-BACEAnsaldo SVA-9173I-BACEBreda/Taliedo03.10.23B69 110Destroyed 12.35
I-BACFBreguet Br.14I-BACF00.00.21Circuit di Brescia race 9.21
I-BACFAviatik A-318984I-BACFBreda/Sesto S.Giovanni14.01.27334Wfu 2.27
I-BACGAviatik A-346I-BACGBreda/Taliedo11.03.26225Destroyed 7.33 [as SAIAM 1 per SN also as I-BAGG]
I-BACHSavoia Marchetti SM.82 Marsupiale IV107MM60591 I-BACHLATI /Roma00.00.41
I-BACHAviatik A-218987I-BACHBreda/Taliedo16.04.26246Destroyed 12.35 [c/n 58sic per SN]
I-BACIHanriotI-BACIMario Doria/Milano-Taliedo31.07.24B83 143Canc 11.26 (replaced with CoR 223)
I-BACIAviatik A-318993I-BACIBreda/Taliedo11.03.26223Destroyed 12.35 [c/n also 58]
I-BACKAviatik A-318990I-BACKBreda/Taliedo02.04.26241Destroyed 2.34 [c/n also 52]
I-BACLAviatik A-218997I-BACLBreda/Taliedo01.05.26258Destroyed 4.33
I-BACMBreguet Br.14I-BACM00.00.21Circuit di Brescia race 9.21 [or I-BAOM]
I-BACMAviatik A-219003I-BACMBreda/Taliedo16.04.26247Destroyed 12.35
I-BACNAviatik A-37982I-BACNBreda/Taliedo16.04.26248Destroyed 12.35 [c/n 7482 per BV31]
I-BACOAviatik A-27983I-BACOBreda/Taliedo11.03.26226Destroyed 12.35 [c/n also 69]
I-BACPAviatik A-37984I-BACPBreda/Taliedo02.04.26242Destroyed 12.35
I-BACQHanriot1I-BACQMajor Arnaldo/Milano-Taliedo12.03.22B01 10Canc re Art 287 11.26
I-BACQAviatik A-319000I-BACQBreda/Taliedo09.08.26283Wfu 2.27
I-BACRAviatik A-219001I-BACRBreda/Taliedo01.05.26259Destroyed 12.35
I-BACSAviatik61I-BACSBreda/Taliedo16.04.26243Wfu 2.27
I-BACTAviatik A-37986I-BACTBreda/Taliedo >/Cinisello & Sesto S.Giovanni14.12.22B35 23Destroyed 12.35
I-BACUAnsaldo SVA (205hp Spa)12823I-BACUSocieta FACI/Milano-Taliedo23.05.22B19Canc 8.23 [see I-BACV and I-BAAY and I-BAGU][same c/n as I-BACV]
I-BACUAnsaldo SVA-512156I-BACUBreda/Sesto S.Giovanni07.10.26301Destroyed 12.35 [c/n also 12151 BV 12157 ICAN]
I-BACVAnsaldo SVA12823I-BACVSocieta FACI/Milano-Taliedo >Ente Nazionale Aeronautica /Milan15.08.23B63 99Canc 12.26 [Also as I-BACU and I-BAAY][same c/n as I-BACU]
I-BACVAnsaldo SVA-913260I-BACVBreda/Sesto S.Giovanni15.07.27461Destroyed 12.35 [Breda SC-4 per BV31]
I-BACWBreda SC-419I-BACWBreda/Sesto S.Giovanni14.01.27336Destroyed 2.34 [c/n also 14]
I-BACXBreda SC-420I-BACXBreda/Sesto S.Giovanni23.04.27419Destroyed 12.35
I-BACYBreda SC-421I-BACYBreda/Sesto S.Giovanni10.05.27426Wfu 10.30 [also as I-BACJ]
I-BACYBreda 25 Bis2407I-BACYBreda/Sesto S.Giovanni04.08.321248To Military Administration 8.34
I-BACZBreda SC-422I-BACZBreda/Sesto S.Giovanni14.05.27431Wfu 11.28
I-BADGNieuport-Macchi M.1420935I-BADGBreda/Cinisello14.12.22B36 24Canc as Demolished 3.40
I-BADISAI Ambrosini S.751MM53127 I-BADI[Unverified]
I-BADOMacchi AviatikI-BADOCircuit di Brescia race 1921?00.00.21[Photo – possibly I-BAOO]
I-BADOCaproni Ca.133 TMM60112 I-BADOMinistero Aeronautica /Centocelle Nord02.04.372009Demolished 12.37
I-BADOSavoia Marchetti SM.75 C32047MM416 I-BADO I-TELOMinistero Aeronautica00.12.41[c/n also 32045]
I-BADPMacchi AviatikI-BADPCircuit di Brescia race 1921?00.00.21[Photo – possibly I-BAOP]
I-BADZBreda-Pensuti B22I-BADZBreda/Milano (based Cinisello)14.12.22B34 22Wfu 12.26 [Breda Ba.1]
I-BAEDNieuport-Macchi M.18 Lusso3085I-BAED M-AHAHSocieta SAIAM/Milano (based Arcore)17.03.22B08 12Canc re Art 287 11.26 (Sold Spain 6.23?)
I-BAEGNieuport-Macchi M.18 LussoI-BAEG[Photo]
I-BAEINieuport-Macchi M.183062I-BAEI M-ADADTSold Spain 6.23
I-BAEMFarman1320I-BAEMSocieta SIAC/Milano (based Cinisello)17.03.22B09 13Canc re Art 287 11.26
I-BAEQAviatik603I-BAEQSocieta SIAC/Milano (based Cinisello)17.03.22B12 15Canc re Art 287 11.26
I-BAETNieuport MacchiI-BAETSocieta SIAC/Milano (based Cinisello) >Ente Nazionale Aeronautice/Milano-Taliedo >SA Airone/Ponte S Pietro17.03.22B13 B66 109Canc 8.23 rereg 1.9.23 Canc 12.26 unuseable
I-BAEVAviatik596I-BAEVEnte Nazionale Aeronautica /Milano-Taliedo06.05.23B05 B51 36Canc re Art 287 1.27
I-BAEZAviatik18150I-BAEZSocieta SIAC/Milano (based Cinisello) >NAT/Milano17.03.22B11 14Canc re Art 287 11.26
I-BAFCCaudron G.3I-BAFCSocieta SIAC/Milano (based Cinisello)17.03.22B15 16Canc re Art 287 11.26
I-BAFEAnsaldo SVA-512060I-BAFEBreda/Taliedo04.01.24B74 115Canc 12.26 unuseable
I-BAFIAnsaldo SVA-512083I-BAFIBreda/Sesto S.Giovanni04.01.24B75 116 296Canc re Art 287 12.26 restored (as CoR 296) 7.10.26 Canc 3.27 out of hours [also shown as I-BAGI]
I-BAFOAviatikI-BAFOMario Doria/Milano-Taliedo20.06.24B82 122Destroyed 2.28 [Photo] [also in ICAN as I-BATO]
I-BAFPAviatik7999I-BAFPInnocente Urbani/Milano-Taliedo12.04.22B16 17Canc re Art 287 11.26
I-BAFTCaudron G.32822I-BAFTSocieta SAIAM/Milano (based Arcore)13.03.22B07 11Canc re Art 287 11.26
I-BAFVMacchi M.7 bisMM13206 I-BAFVCoupe Schneider Naples 192200.00.22[Photo]
I-BAGASaiman S.204 R38I-BAGAAC Roma00.00.38[Photo]
I-BAGCNieuport-Macchi M.163090MM18986 I-BAGCSocieta Nieuport-Macchi/Varese07.10.22B29Canc pre 6.25
I-BAGDHanriot2433I-BAGDSocieta SIAC/Milano (based Cinisello) >Ente Nazionale Aeronautica /Milano-Taliedo >SA Airone/Ponte S Pietro17.03.22B14 90Canc 12.26 unuseable [Also reported as MM2439]
I-BAGMBreda B.1I-BAGMBreda 'Italia'00.00.21Flew Rome to Montegani 8.5.21 [Photo]
I-BAGNAviatik7374I-BAGNSoc.Aerotecnica /Milano10.11.22B31 20Canc re Art 287 11.26
I-BAGNG.V.V. Dal Molin MD-1 Anfibio Varese7I-BAGNScuola Federale Fasc.di Volo a Vela/Varese01.03.351664
I-BAGOAviatik A-1609I-BAGOSocieta FACI/Milano-Taliedo12.05.22B18 18
I-BAGPSAML 420486I-BAGPSocieta FACI/Milano-Taliedo >Ente Nazionale Aeronautica /Milano-Taliedo22.04.23B50 B76 117Canc re Art 287 1.27 [Also c/n 20487 in ICAN presumed also CoR 117 'I-BACP']
I-BAGRAnsaldo SVA-1042I-BAGRSocieta FACI/Milano-Taliedo >Ente Nazionale Aeronautica /Milano-Taliedo10.09.22B28 94Canc re Art 287 1.27
I-BAGUAviatik SAMLI-BAGUSocieta FACI/Milano-Taliedo >SANA Ital./Taliedo30.04.25B95 183Demolished 2.40 [Aviatik Samson also and as I-BAGV possibly ex CoR B24 or B26]
I-BAGVAnsaldo SVA-1012824I-BAGVSocieta FACI/Milano-Taliedo >Ente Nazionale Aeronautica /Milano-Taliedo10.09.22B26 93Canc re Art 287 1.27 (also reported as I-BAGY)
I-BAGZHanriot HD19325I-BAGZSocieta SIAC/Milano (based Cinisello) >Ente Nazionale Aeronautica /Milano-Taliedo >Societa Airone/Ponte S Pietro27.10.22B30 91Canc 12.26 [also quoted as c/n 19385]