Civil Aircraft Register - Italy


Reg Type c/n History Owners Date CoR Fate/Comments
I-AAAACaproni Ca.100 CaproncinoI-AAAARUNA/Torino11.01.371973
I-AAABAviatik A-25I-AAABAerocentro Turismo/Taliedo14.09.28612Wfu 4.33
I-AAADAviatik A-2I-AAADNav.Aerea Ital./Taliedo >Navigazione Aerea di Siena05.06.28590
I-AAAFAviatik A-2709I-AAAFAntonio Caudullo/Taliedo11.03.331304
I-AAAHBreda A-4346I-AAAHBreda/Sesto S.Giovanni11.04.311091Destroyed 12.35
I-AAAIBreda A-4347I-AAAIBreda/Sesto S.Giovanni11.04.311090Destroyed 12.35
I-AAAJBreda A-4348I-AAAJBreda/Sesto S.Giovanni04.05.311097Destroyed 12.35
I-AAAKBreda A-9 bis828I-AAAKBreda/Sesto S.Giovanni11.02.30810Canc as Demolished 3.40
I-AAALBreda A-9 bis829I-AAALBreda/Sesto S.Giovanni11.02.30809Destroyed 4.33
I-AAAMBreda A-9 bis830I-AAAMBreda/Sesto S.Giovanni19.08.321265Destroyed 12.35
I-AAANBreda A-9 bis831I-AAANBreda/Sesto S.Giovanni18.03.30822Destroyed 12.35
I-AAAOBreda 151403I-AAAOBreda/Sesto S.Giovanni01.08.29705
I-AAAPBreda 151409I-AAAPBreda/Sesto S.Giovanni >Sij.Franco Mazzoti/Sesto S.Giovanni05.04.331339Destroyed in accident 8.33
I-AAAQBreda 151410I-AAAQAerocentro Turismo/Taliedo >RUNA/Taliedo14.05.30843
I-AAARBreda 15 N1404I-AAAROn.Dopolavoro Aziendale 'I Fraschini'/Milano >Renato Restelli/Brescia10.10.382306
I-AAASBreda 151412I-AAASBreda/Sesto S.Giovanni09.07.29669Scrapped 4.40
I-AAATCNT Cant 711I-AAATSISA/Portorose20.07.29689To Military Administration 11.33
I-AAAVCNT Cant 7 ter35I-AAAVSISA/Portorose16.11.29787To Military Administration 11.33 [c/n 55 in ICAN569]
I-AAAXCaproni Ca.114I-AAAX[Unverified]
I-AABASIAI S-16 ter2I-AABASISA/Portorose08.08.29715To Military Administration 11.33 [also quotes c/n 24640:probably MM24640]
I-AABBSIAI S-16 terI-AABBSISA/Portorose08.08.29716Destroyed 10.30
I-AABCSIAI S-16 ter5142I-AABCSISA/Portorose08.08.29713To Military Administration 11.33 [also quotes c/n 25334:probably MM25334]
I-AABESavoia Marchetti S-55 P10009I-AABESAM/Roma-Ostia19.04.28580Wfu 7.28 [c/n also reported as 10509]
I-AABFSavoia Marchetti S-55 P97I-AABFSAM/Ostia16.06.28593Wfu 9.33
I-AABFSavoia Marchetti S-6615006I-AABFSAM/Lido di Roma >SA Aero Espresso Italiana/Roma >Ala Littoria/Brindisi30.11.331526Wfu 8.39
I-AABGSavoia Marchetti S-55 P98I-AABGSAM/Ostia02.07.28595Destroyed 11.31 [as AABC in BV29/ICAN]
I-AABHSavoia Marchetti S-63I-AABH[Unverified]
I-AABIAviatik A-2I-AABIAerocentro Turismo/Taliedo26.10.28616Destroyed 6.32
I-AABJAviatik A-29I-AABJAerocentro Turismo/Taliedo >Scuola Aeroturismo /Taliedo14.09.28611Destroyed 2.33
I-AABKAviatik A-24I-AABKScuola Aeroturismo/Taliedo >SA Romagnola Turismo Aereo/Taliedo14.09.28608Demolished 2.40 [also as AABE. both c/n 7 in ICAN]
I-AABLAviatik A-210I-AABLAerocentro Turismo/Taliedo >Scuola Aeroturismo /Taliedo14.09.28607Demolished 2.40
I-AABMCNT Cant 224I-AABMMinistero Aeronautica /Ostia18.07.28598Destroyed 12.31
I-AABNCNT Cant 225I-AABNSISA/Portorose >Ministero Aeronautica /Roma >SAM/Roma >Ala Littoria SA/Roma12.12.28627Wfu and scrapped 2.37 [c/n also quoted as 137]
I-AABOCNT Cant 22I-AABO[Unverified]
I-AABONieuport-Macchi M-203588I-AABOAerocentro Emiliano/Bologna >Aero Club 'Ferdinando Succi'/Rimini >RUNA/Rimini12.03.30819Crashed 8.39
I-AABQSavoia Marchetti S-57 bis7003I-AABQ[Unverified-see AAQB]
I-AABQHanriotI-AABQMario Rascini/Taliedo29.10.28619Wfu 6.30
I-AABRSavoia Marchetti S-55 P10527I-AABR[Unverified]
I-AABRCaproni Ca.7325101MM25101 I-AABRCaproni /Littorio19.05.28586Wfu 6.28
I-AABSSavoia Marchetti S-55 P10528I-AABS[Unverified]
I-AABSMacchi M-203122I-AABSAerocentro Emiliano/Bologna >SA Aerocentro Turismo /Bologna16.11.29788Canc as Demolished 3.40
I-AABTSavoia Marchetti S-55 P10529I-AABT[Unverified]
I-AABTNieuport-Macchi M-163090I-AABTLazzaro Spallouzani/Taliedo00.10.22[see BAGC]
I-AABUSavoia Marchetti S-55 P10530I-AABU[Unverified]
I-AABUNieuport-Macchi M-18 LussoI-AABUSA Italiana Turismo Aereo/Sesto Calende21.07.28599Demolished 2.40
I-AABVSavoia Marchetti S-55 P10531I-AABV[Unverified]
I-AABYSavoia Marchetti S-55 PI-AABY[Unverified]
I-AABYAviatik A-2I-AABYAerocentro da Turismo/Taliedo12.07.29684Destroyed 2.33
I-AABZAviatik A-2I-AABZAerocentro da Turismo/Taliedo >Scuola Aeroturismo /Milano13.07.29685Destroyed 2.33
I-AACAAviatik A-2I-AACAAerocentro Emiliano /Bologna09.07.29668Destroyed 6.30
I-AACCSavoia Marchetti S-56 A50603I-AACCSIAI/Sesto Calende00.00.28[Unverified]
I-AACDSIAI S-16 bisI-AACDSITAR/San Remo21.08.28603Scrapped 7.29
I-AACESavoia Marchetti S-55 PI-AACE[Unverified]
I-AACENieuport-Macchi M-18 LussoI-AACESITAR/Montecollino08.11.28624Destroyed 6.33
I-AACFAviatik A-2I-AACF[Unverified]
I-AACFNieuport-Macchi M-18 Lusso3303I-AACFSITAR/San Remo30.07.29701Scrapped 4.40
I-AACGSavoia Marchetti S-571I-AACGSITAR/San Remo21.08.28604Dbf 1.29
I-AACHNieuport-Macchi M-18 LussoI-AACH[Unverified]
I-AACHSIAI S-16 bis-MI-AACHSITAR/Montecollino >Angelo Filippi /San Remo06.11.28621
I-AACISIAI S-16 bis-M10I-AACISITAR/San Remo17.07.29687Scrapped 4.40
I-AACJCNT Cant 2264I-AACJSISA/Portorose >Ministero Aeronautica /Roma >SAM/Roma >Ala Littoria SA/Roma22.04.29646Wfu and scrapped 10.36
I-AACKCNT Cant 22158I-AACKSISA/Portorose 'San Sergio'29.05.29655Crashed Grado Italy 5.9.29 Canc 11.30
I-AACLCNT Cant 22159I-AACLSISA/Portorose >'San Giusto' >Ministero Aeronautica /Roma >SAM/Roma >Ala Littoria SA/Trieste14.11.29786Scrapped 4.37
I-AACMCNT Cant 22160I-AACMSISA/Portorose >Ministero Aeronautica /Roma >SAM/Roma >Ala Littoria/Trieste05.04.30826Scrapped 7.37
I-AACNCNT Cant 22161I-AACNSISA/Portorose02.05.30834Canc 11.30
I-AACOCNT Cant 22I-AACO[Unverified]
I-AACOSavoia Marchetti S-59 P9566I-AACOMinistero Aeronautica /Brindisi >Aeroespresso Italiane >SAM/Brindisi >SITAR/San Remo26.09.28613[c/n also 40050 and 9565]
I-AACQAirone AR-1124I-AACQCAB/Ponte San Pietro09.08.29718Canc as Demolished 3.40
I-AACRAirone AR-1125I-AACRCAB/Ponte San Pietro18.07.30913Canc as Demolished 3.40
I-AACSCAB SC-41I-AACSCAB/Ponte San Pietro09.08.29721Wfu 10.30
I-AACTCAB SC-42I-AACTCAB/Ponte San Pietro09.08.29722Canc as Demolished 3.40
I-AACUCAB SC-43I-AACUCAB/Ponte San Pietro16.10.29760Canc as Demolished 3.40
I-AACWCAB C-1403I-AACWCAB/Ponte San Pietro16.10.29761Destroyed 7.30
I-AACXCAB C-1404I-AACXCAB/Ponte San Pietro07.07.30896Destroyed 7.32
I-AACYCAB C-1405I-AACYCAB/Ponte San Pietro07.07.30897Canc as Demolished 3.40 [as C-2 in ICAN934]
I-AACZCAB C-1406I-AACZCAB/Ponte San Pietro18.07.30914Destroyed 8.30
I-AADACAB C-1407I-AADACAB/Ponte San Pietro07.07.30895Canc as Demolished 3.40 [as C-2 in ICAN934]
I-AADBCAB C-2602I-AADBCAB/Ponte San Pietro09.08.29719Canc as Demolished 3.40
I-AADCCAB C-2603I-AADCCAB/Ponte San Pietro09.08.29720Canc as Demolished 3.40
I-AADDAirone AR-1126I-AADDCAB/Ponte San Pietro18.07.30915Canc as Demolished 3.40
I-AADEBreda 15 seaplane1401I-AADEBreda/Sesto S.Giovanni30.10.28620Scrapped 4.40
I-AADFAviatikI-AADFCNA/Littorio >Gino Gilbertoni/Littorio21.09.29733Destroyed 7.32 [Ansaldo SVA per SN]
I-AADGAviatik A-2I-AADGCNA/Littorio >Aero Club di Gresseto (AC 'Boby Ceccherini' )04.10.29758
I-AADHAviatik A-211I-AADHCNA/Littorio21.09.29732Canc as Demolished 3.40
I-AADIAviatik A-2I-AADICNA/Littorio04.10.29757Canc as Demolished 3.40
I-AADJHanriot HDI-AADJCNA/Littorio27.09.301033Canc as Demolished 3.40
I-AADKAviatik A-2I-AADKCNA/Littorio >AC 'G.Miraglia' >Bruno Paolella /Littorio21.09.29734Destroyed 7.33
I-AADLFiat AS-1184I-AADLCNA/Littorio23.06.30883To Military Administration 1.36
I-AADMFiat AS-1185I-AADMCNA/Littorio25.06.30884To Military Administration 1.36
I-AADNFiat AS-1186I-AADNCNA/Littorio22.07.321233To Military Administration 1.36
I-AADOAviatikI-AADOCNA/Littorio04.10.29756Canc as Demolished 3.40
I-AADUAviatik A-2I-AADUCNA/Littorio21.09.29731Canc as Demolished 3.40
I-AADXFiat AS-1199I-AADXCNA/Littorio23.06.30882To Military Administration 1.36
I-AADYFiat AS-1200I-AADYCNA/Littorio28.08.30993To Military Administration 1.36
I-AADZFiat AS-1201I-AADZCNA/Littorio28.08.30992To Military Administration 1.36
I-AAEAAviatik A-2I-AAEACNA/Littorio04.10.29755Canc as Demolished 3.40
I-AAEBAviatik A-2I-AAEBCNA/Littorio >Aero Club 'G Miraglia'/Napoli >Vittorio Marciano/Napoli04.11.29779Destroyed 6.32
I-AAECAviatik A-2I-AAECCNA/Littorio04.11.29778Canc as Demolished 3.40
I-AAEDAviatik A-2I-AAEDCNA/Littorio28.10.29768Canc as Demolished 3.40
I-AAEEAviatik A-2I-AAEECNA/Littorio26.09.29749Canc as Demolished 3.40
I-AAEFAviatik A-2I-AAEFCNA/Littorio04.11.29780Canc as Demolished 3.40
I-AAEGAviatik A-2I-AAEGCNA/Littorio08.11.29784Canc as Demolished 3.40
I-AAEHAviatik A-2I-AAEHCNA/Littorio08.11.29782Canc as Demolished 3.40
I-AAEKAviatik A-2I-AAEKCNA/Littorio08.11.29783Canc as Demolished 3.40
I-AAELAviatik A-2I-AAELCNA/Littorio26.09.29746Canc as Demolished 3.40
I-AAEOFiat AS-1187I-AAEOCNA/Littorio22.09.301028To Aeronautica Militare 1.36
I-AAEQFiat AS-1189I-AAEQCNA/Littorio22.09.301029Destroyed in accident 8.33
I-AAERFiat AS-1190I-AAERCNA/Littorio22.09.301030To Aeronautica Militare 1.36
I-AAESFiat AS-1191I-AAES M-CALA EC-ALA 30-61CNA/Littorio09.10.301038To Aeronautica Militare 1.36
I-AAETFiat AS-1192I-AAETCNA/Littorio22.09.301031To Aeronautica Militare 1.36
I-AAEUFiat AS-1193I-AAEUCNA/Littorio22.09.301032To Aeronautica Militare 1.36
I-AAEVFiat AS-1194I-AAEVCNA/Littorio13.10.301044To Aeronautica Militare 1.36
I-AAEWFiat AS-1195I-AAEWCNA/Littorio15.10.301047To Aeronautica Militare 1.36
I-AAEXFiat AS-1196I-AAEXCNA/Littorio09.04.321199To Aeronautica Militare 1.36 [c/n shown as 197 in BV/ICAN]
I-AAEYFiat AS-1197I-AAEYCNA/Littorio27.05.331419To Aeronautica Militare 1.36
I-AAEZFiat AS-1198I-AAEZCNA/Littorio09.04.321198To Aeronautica Militare 1.36
I-AAFAAviatikI-AAFACNA/Littorio28.10.29769Canc as Demolished 3.40
I-AAFOFiat AS-1172I-AAFOCNA/Littorio13.10.301043To Aeronautica Militare 1.36
I-AAFPFiat AS-1173I-AAFPCNA/Littorio13.10.301042To Aeronautica Militare 1.36
I-AAFQFiat AS-1174I-AAFQCNA/Littorio10.10.301040To Aeronautica Militare 1.36
I-AAFRFiat AS-1175I-AAFRCNA/Littorio15.10.301048To Aeronautica Militare 1.36
I-AAFSFiat AS-1176I-AAFSCNA/Littorio10.10.301039To Aeronautica Militare 1.36
I-AAFVFiat AS-1179I-AAFVCNA/Littorio23.06.30881To Aeronautica Militare 1.36
I-AAFWFiat AS-1180I-AAFWCNA/Littorio13.06.30857To Aeronautica Militare 1.36
I-AAFXFiat AS-1181I-AAFXCNA/Littorio28.08.30994To Aeronautica Militare 1.36
I-AAFYFiat AS-1182I-AAFYCNA/Littorio28.08.30995To Aeronautica Militare 1.36 [per BV31 but AAGY in BV32]
I-AAGAAnsaldo SVA-10I-AAGACNA/Littorio24.09.29736To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAGBAnsaldo SVA-10I-AAGBCNA/Littorio28.08.30998To Aeronautica Militare 2.36 and wfu [Fiat AS-1 per SN]
I-AAGCAnsaldo SVA-10I-AAGCCNA/Littorio26.09.29748To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAGDAnsaldo SVA-10I-AAGDCNA/Littorio26.09.29747To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAGEAnsaldo SVA-10I-AAGECNA/Littorio28.08.30999To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAGFAnsaldo SVA-10I-AAGFCNA/Littorio28.08.301000To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAGQAnsaldo SVA-10I-AAGQ[Unverified]
I-AAGQFiat AS-130I-AAGQ[Unverified]
I-AAHAAnsaldo SVA-4I-AAHACNA/Littorio25.09.29742To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAHBAnsaldo SVA-4I-AAHBCNA/Littorio25.09.29743Wfu 7.30
I-AAHCAnsaldo SVA-4I-AAHCCNA/Littorio25.09.29741Canc as Demolished 3.40
I-AAHFAnsaldo SVA-4I-AAHFCNA/Littorio25.09.29740Canc as Demolished 3.40
I-AAHGAnsaldo SVA-4I-AAHGCNA/Littorio28.08.30986To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAHHAnsaldo SVA-4I-AAHHCNA/Littorio28.08.30997Destroyed in landing 10.31
I-AAHIAnsaldo SVA-4I-AAHICNA/Littorio28.08.30985To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAHJAnsaldo SVA-4I-AAHJCNA/Littorio28.08.30988Destroyed 8.31
I-AAHKAnsaldo SVA-4I-AAHKCNA/Littorio28.08.30987Destroyed 8.31
I-AAHMAnsaldo SVA-4I-AAHMCNA/Littorio28.08.30984Destroyed 10.30
I-AAHNAnsaldo SVA-4I-AAHNCNA/Littorio15.10.301045Canc as Demolished 3.40
I-AAHPAnsaldo SVA-4I-AAHPCNA/Littorio28.08.30989To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAHQAnsaldo SVA-4I-AAHQCNA/Littorio10.08.311147To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAIAAnsaldo SVA-3I-AAIACNA/Littorio04.10.29754Destroyed 3.31
I-AAIBAnsaldo SVA-3 (ridotto)I-AAIBCNA/Littorio25.09.29745Destroyed 10.30
I-AAICAnsaldo SVA-3 (ridotto)I-AAICCNA/Littorio25.09.29744Wfu following accident 7.33
I-AAIDAnsaldo SVA-3 (ridotto)I-AAIDCNA/Littorio24.09.29739To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAIEAnsaldo SVA-3I-AAIECNA/Littorio19.07.30921Canc as Demolished 3.40
I-AAIFAnsaldo SVA-3I-AAIFCNA/Littorio28.08.301002Canc as Demolished 3.40
I-AAIGFokker F.VIIa-3m5206PH-AGW G-AATG I-AAIGAla Littoria/Asmara >NCAL06.09.351771Lost during war
I-AAILAnsaldo SVA-3I-AAILCNA/Littorio28.08.301001To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAIMAnsaldo SVA-3I-AAIMCNA/Littorio28.08.30991Canc as Demolished 3.40
I-AAINAnsaldo SVA-3I-AAINCNA/Littorio28.08.30996To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAIOAnsaldo SVA-3I-AAIOCNA/Littorio28.08.30990To Aeronautica Militare 2.36 and wfu
I-AAIPAnsaldo SVA-3I-AAIPCNA/Littorio23.10.301054Canc as Demolished 3.40
I-AAJCAnsaldo A-1 BalillaI-AAJCCNA/Littorio19.07.30920Canc as Demolished 3.40
I-AAJDAnsaldo A-1 BalillaI-AAJDCNA/Littorio24.09.29738Destroyed 12.30
I-AAJEAnsaldo A-1 BalillaI-AAJECNA/Littorio19.07.30919Canc as Demolished 3.40
I-AAJFAnsaldo A-1 BalillaI-AAJFCNA/Littorio24.09.29737Canc as Demolished 3.40
I-AAJGAnsaldo A-1 BalillaI-AAJGCNA/Littorio19.07.30918Destroyed 1.32
I-AAJIAnsaldo A-1 BalillaI-AAJICNA/Littorio28.08.301007Canc as Demolished 3.40
I-AAJJAnsaldo A-1 BalillaI-AAJJCNA/Littorio28.08.301005Canc as Demolished 3.40
I-AAJKAnsaldo A-1 BalillaI-AAJKCNA/Littorio19.07.30922Canc as Demolished 3.40
I-AAJLAnsaldo A-1 BalillaI-AAJLCNA/Littorio19.07.30923Wfu 10.30
I-AAJMAnsaldo A-1 BalillaI-AAJMCNA/Littorio04.09.301013Canc as Demolished 3.40
I-AAJNAnsaldo A-1 BalillaI-AAJNCNA/Littorio28.08.301004Canc as Demolished 3.40
I-AAJOAnsaldo A-1 BalillaI-AAJOCNA/Littorio19.07.30917Wfu 8.30
I-AAJQAnsaldo A-1 BalillaI-AAJQCNA/Littorio28.08.301003Dbf 10.31
I-AAJRAnsaldo A-1 BalillaI-AAJRCNA/Littorio28.08.301006Canc as Demolished 3.40
I-AAJSAnsaldo A-1 BalillaI-AAJSCNA/Littorio05.11.301059Destroyed 3.31
I-AAJTAnsaldo A-1 BalillaI-AAJTCNA/Littorio15.10.301046Canc as Demolished 3.40
I-AAJUSIAI S-16 ter304I-AAJUSISA/Portorose08.08.29714To Military Administration 11.33 [as CNT in BV](c/n shown as 24903 in ICAN: presumably MM24903)
I-AAJVSIAI S-16 terI-AAJVSISA/Portorose11.07.29678To Military Administration 11.33 [as CNT in BV]
I-AAJWCNT Cant 18 bis114I-AAJWSISA/Portorose25.05.311102To Military Administration 12.33 [Macchi M.18 per ICAN]
I-AAKACNT Cant 18 bis62I-AAKASISA/Portorose11.07.29676Destroyed 9.29
I-AAKBCNT Cant 18 bis63I-AAKBSISA/Portorose11.07.29677Destroyed 7.29
I-AAKCCNT Cant 18 bis106I-AAKCSISA/Portorose02.01.30798To Military Administration 11.33 [c/n 006 in ICAN]
I-AAKDCNT Cant 18 bis135I-AAKDSISA/Portorose11.07.29679To Military Administration 11.33
I-AAKECNT Cant 18 bis138I-AAKESISA/Portorose27.07.29696To Military Administration 11.33
I-AAKFCNT Cant 18 bis139I-AAKFSISA/Portorose01.06.29657Destroyed 1.32
I-AAKGCNT Cant 18 bis163I-AAKGSISA/Portorose01.06.29658To Military Administration 11.33
I-AAKHCNT Cant 18 bis114I-AAKHSISA/Portorose12.11.29785To Military Administration 11.33 [c/n 63 per ICAN]
I-AAKICNT Cant 18 bis115I-AAKISISA/Portorose02.01.30797Destroyed 1.30 [c/n 100 and 190 per ICAN-appears twice]
I-AAKJCNT Cant 3192I-AAKJSISA/Portorose12.03.30817To Military Administration 11.33 [Cant 18 in ICAN604]
I-AAKKNieuport-Macchi M-18 LussoI-AAKKSISA/Portorose27.07.29698[CNT Cant 18 in BV]
I-AAKLNieuport-Macchi M-18 LussoMM25372 I-AAKLSISA/Portorose03.05.29649Wfu 8.30
I-AAKNNieuport-Macchi M-18 LussoI-AAKNSISA/Portorose27.07.29697Destroyed 4.30
I-AAKQNieuport-Macchi M-18 Lusso25390MM25390 I-AAKQSISA/Portorose14.05.29652Destroyed 3.32
I-AAKRNieuport-Macchi M-18 Lusso24376MM24376 I-AAKRSISA/Portorose14.05.29653Wfu 1.31
I-AAKSNieuport-Macchi M-18 Lusso11I-AAKSSISA/Portorose23.09.29735To Military Administration 11.33
I-AAKTNieuport-Macchi M-18 Lusso210I-AAKTSISA/Portorose06.08.29710To Military Administration 11.33
I-AAKUNieuport-Macchi M-18 Lusso25117MM25117 I-AAKUSISA/Portorose14.05.29651Destroyed 6.29
I-AAKVNieuport-Macchi M-18 Lusso211I-AAKVSISA/Portorose10.04.30829To Military Administration 12.33
I-AAKWNieuport-Macchi M-18 Lusso212I-AAKWSISA/Portorose19.07.30916To Military Administration 12.33
I-AAKXNieuport-Macchi M-18 Lusso188I-AAKX[Also reported as Cant 18 c/n 192]
I-AAKXCNT Cant 3191I-AAKXSISA/Portorose12.03.30818To Military Administration 11.33
I-AAKYCNT Cant 18 bis118I-AAKY[Also reported as Cant 18 bis c/n 191 (see AAKX) and Cant 10]
I-AAKYCNT Cant 3193I-AAKYSISA/Portorose >Aero Club 'Ernesto Gramaticopolo'/Trieste >RUNA /Trieste14.02.30812To Military Administration 9.36 [c/n 191 in BV35. Shown as Cant 10 in ICAN 762]
I-AAKZCNT Cant 257I-AAKZSISA/Portorose04.12.29789To Military Administration 11.33
I-AALBNieuport-Macchi M-18 LussoI-AALBSITAR/Montecollino29.11.28625Scrapped 7.29
I-AALCNieuport-Macchi M-18 LussoI-AALCSITAR/Montecollino29.11.28626Destroyed 6.33
I-AALECaproni Ca.1133463I-AALECaproni/Taliedo25.05.351720Canc as Demolished 3.40 [also Ca-133]
I-AALFCaproni Ca.97 C-MoI-AALFScuola Aviazione Caproni/Vizzola Ticino19.02.29640Sold abroad 10.30
I-AALGCaproni Ca.97 C-MoI-AALGScuola Aviazione Caproni/Vizzola Ticino25.03.29645Sold abroad 10.30
I-AALJAnsaldo AC-332I-AALJ[Unverified] [c/n 111?]
I-AALKAnsaldo AC-344I-AALK[Unverified] [c/n 112?]
I-AALNCNT Cant 2169I-AALNCantieri Navale Triestino/Monfalcone05.03.29641Canc as Demolished 3.40
I-AALOAviatik A-3I-AALOScuola Aeroturismo/Taliedo13.01.311075Canc as Demolished 3.40
I-AALPNieuport-Macchi M-18 Lusso3598I-AALPAeronautica Macchi/Varese03.08.29708[c/n 3780 in ICAN]
I-AALQNieuport-Macchi M-18 Lusso3425I-AALQCarlo Rossati/Genova >Tredi Conte Raggio/Genova16.06.311109
I-AALRNieuport-Macchi M-18 Lusso29I-AALRSAI/Passignano17.06.30862To Military Administration 12.33
I-AALTNieuport-Macchi M-18 Lusso31I-AALTSAI/Passignano09.05.30839Destroyed 8.31
I-AALUMacchi M-7 ter89I-AALUSAI/Passignano sul Trasimeno22.11.301062To Military Administration 12.33
I-AALVMacchi M-7 ter90I-AALVSAI/Passignano26.05.30848To Military Administration 12.33
I-AALWMacchi M-7 ter91I-AALWSAI/Passignano17.06.30861To Military Administration 12.33
I-AALYMacchi M-7 ter92I-AALYSAI/Passignano07.09.311152To Military Administration 12.33
I-AALZMacchi M-7 ter93I-AALZSAI/Passignano19.07.30924To Military Administration 12.33
I-AAMAJunkers W34 b2605I-AAMASA Transadriatica /Venezia18.10.28615Destroyed 5.32 [Also reported as Junkers F.13 c/n 759: see BATC]
I-AAMBCaproni Ca.32 (Ca.1/Ca.300 HP)1010I-AAMBScuola Aviazione Caproni/Vizzola Ticino28.05.29654Canc as Demolished 3.40 [c/n also Ca.3005 per SN/ICAN]
I-AAMCCaproni Ca.31011I-AAMCScuola Aviazione Caproni/Vizzola Ticino10.07.29670Canc as Demolished 3.40
I-AAMDCaproni Ca.31012I-AAMDCaproni/Vizzola Ticino10.07.29671Wfu 6.30
I-AAMECaproni Ca.33006I-AAMEScuola Aviazione Caproni/Vizzola Ticino06.08.29711Canc as Demolished 3.40
I-AAMGCaproni Ca.732235I-AAMGScuola Aviazione Caproni/Vizzola Ticino10.04.30828Canc as Demolished 3.40
I-AAMHAviatik A-2I-AAMHAerocentro da Turismo Milano (based Taliedo) >Scuola Aero Turismo Milano12.07.29683Destroyed 2.33
I-AAMIAviatik A-2I-AAMIAerocentro da Turismo Milano (based Taliedo) >Scuola Aero Turismo Milano12.07.29682Canc as Demolished 3.40
I-AAMJAviatik A-2I-AAMJAerocentro da Turismo Milano (based Taliedo) >Scuola Aero Turismo Milano12.07.29680Destroyed 9.32
I-AAMKAviatik A-2I-AAMKAerocentro da Turismo/Milano (based Taliedo) >SA Romagnola Turismo Aereo /Taliedo13.07.29686Canc as Demolished 3.40
I-AAMLAviatikI-AAMLAeroporto Scaligero/Verona >Federazione Provinciale Fascista/Verona05.12.29790Destroyed 5.33
I-AAMMAviatik A-2I-AAMMAerocentro da Turismo/ Taliedo >Aeroporto Scaligero/Verona >Federazione Provinciale Fascista/Verona12.07.29681Destroyed 5.33
I-AAMNGabardini G-51 bisI-AAMN[Unverified]
I-AAMOGabardini AlpiI-AAMO[Unverified]
I-AAMPGabardini Alpi dcI-AAMP[Unverified]
I-AAMQGabardini Alpi dcI-AAMQ[Unverified]
I-AAMRBleriot-Spad XIIII-AAMR[Unverified]
I-AAMSBleriot-Spad XIIII-AAMS[Unverified]
I-AAMUBleriot-Spad XIIII-AAMU[Unverified]
I-AAMVBleriot-Spad XIIII-AAMV[Unverified]
I-AAMWBleriot-Spad XIIII-AAMW[Unverified]
I-AAMXGabardini G-51 dc26389I-AAMXGabardini/Cameri23.07.321234Destroyed 11.35 [c/n 04206 MF] [T51 in BV33]
I-AANBFokker F.IIII-AANBAvio Linee Italiane/Taliedo >Scuola Aero Turismo/Milano10.04.311089Wfu 4.36 [also Fokker D.V]
I-AANCDH.60 Moth1078I-AANCIng.Mario Rasini/Taliedo >Luigi Rebora/Bolzano (based Taliedo) >Conte Leonardo Caiselli/Udine07.06.29662Canc following accident in flight 6.35 (possibly collision with Ca.100 I-AAYC)
I-AANDNieuport-Macchi M-18 LussoI-AANDCattaneo Carlo/Portorose12.06.29665Scrapped 4.40
I-AANENieuport-Macchi M-18 LussoI-AANECattaneo Carlo/Portorose12.06.29664Scrapped 4.40
I-AANFSavoia Marchetti S-55 P10514I-AANFAnonima Vercellese Incremento Aviazione AVIA/Vercelli[Unverified]
I-AANGFiat AS-17I-AANGAVIA/Vercelli03.06.29660Destroyed 1.30
I-AANHFiat AS-16I-AANHAVIA/Vercelli10.07.29672
I-AANIFiat AS-15I-AANIAVIA/Vercelli >RUNA/Vercelli07.06.29663
I-AANJFokker F.III1503H-NABG CH-152 I-AANJAeroturismo Atesino/Bolzano01.08.29707[In ICAN as c/n 155 possibly confusion with CH-155]
I-AANKFokker F.III1507H-NABK CH-154 I-AANKAeroturismo Atesino/Bolzano01.08.29706Wfu 12.30 [In ICAN as c/n 151/Fokker F.II:presumably refers to CH-151]
I-AANLCaproni Ca.100 Caproncino3004I-AANLCaproni/Vizzola Ticino (Scuola Aviazione Caproni)30.04.29647Sold abroad 10.30
I-AANMCNT Cant 10 ter195I-AANM[Unverified]
I-AANMCaproni Ca.972523I-AANMAvio Linee Italiane/Roma >Caproni /Milano16.08.29723Dismantled 6.32
I-AANNCNT Cant 10 ter165I-AANNSISA/Portorose01.06.29656Destroyed 11.29
I-AANOCaproni Ca.100 Caproncino3006I-AANO I-AAQOOn.Ferretti Piero27.06.29667Destroyed 11.29 (Also reported as Ca.101)
I-AANPCaproni Ca.1133236I-AANPRAC d'Italia /Centocelle >NACI/Centocelle >RUNA/Centocelle30.09.321272 1456To Military Administration 2.33 restored 12.6.33 (CoR 1456) [shown as AANB in ICAN]
I-AANQBonomi 1 Aeroberlina1I-AANQVittorio Bonomi/Taliedo17.12.29794Canc as Demolished 3.40
I-AANRFiat AS-19I-AANRAeronautica d'Italia/Mirafiori17.06.29666Destroyed 6.33
I-AANSFokker F.V2050RR-13 H-NABW I-AANSCecconi Fausto/Montecelio30.09.29752Fokker K-VIII per SN (possibly ex Austria)
I-AANTMacchi M-703774I-AANTAeronautica Macchi/Varese03.08.29709To Military Administration 10.31 [c/n possibly 2 per SN/3724 in ICAN]
I-AANUFiat AS-114I-AANUCom.Arturo Ferrarin/Mirafiori >Aerocentro da Turismo27.09.29750Destroyed 11.32
I-AANVFiat AS-117I-AANVComm Mario de Bernardi /Pisa >SITAR/San Remo > Scuola Aero Turismo Milano >R Aero Club d'Italie Scuola Aerot. Milano>AC 'G.Miraglia' >RUNA/Napoli>RUNA/Vercelli20.08.29724 807Modified 1.30 restored (CoR 807) 4.2.30
I-AANWSIAI S-16 ter5239I-AANWSITAR/San Remo09.09.301014Scrapped 4.40 [c/n 5329 also quoted]
I-AANXBreda 151411I-AANXSITAR/San Remo07.09.29726Scrapped 4.40
I-AANYBreda 151407I-AANYSITAR/San Remo07.09.29727Destroyed 12.31
I-AANZSIAI S-16 ter5187I-AANZSITAR/San Remo25.11.301066Scrapped 4.40 (Built 1924) [c/n 5817 also quoted]
I-AAOASIAI S-16R4004I-AAOASITAR/San Remo28.10.29770Scrapped 4.40 [c/n in ICAN as 2004 and 8080]
I-AAOBFiat AS-13I-AAOBAeronautica d'Italia/Mirafiori30.07.29702To Military Administration 5.32
I-AAOCFiat AS-119I-AAOCAeronautica d'Italia/Mirafiori30.07.29703To Military Administration 5.32
I-AAODFiat AS-120I-AAODAeronautica d'Italia/Mirafiori30.07.29704To Military Administration 5.32
I-AAOEBonomi Allievo CI-AAOEVittorio Bonomi /Taliedo01.04.331337Destroyed 7.33
I-AAOFCAB C-4I-AAOFCAB/Ponte San Pietro19.09.29730Scrapped11.31
I-AAOGBreda 25 Bis2410I-AAOGCAB/Ponte San Pietro21.07.321231Destroyed 8.32
I-AAOHCAB SC-44I-AAOHCAB/Ponte San Pietro11.02.30811Destroyed 8.30
I-AAOICAB AR-1127I-AAOICAB/Ponte San Pietro20.06.30877Canc as Demolished 3.40
I-AAOJCAB AR-1128I-AAOJCAB/Ponte San Pietro08.07.30898Canc as Demolished 3.40
I-AAOKCAB AR-1129I-AAOKCAB/Ponte San Pietro20.06.30875Canc as Demolished 3.40
I-AAOLCAB AR-1130I-AAOLCAB/Ponte San Pietro20.06.30876Canc as Demolished 3.40 [c/n 131 also quoted]
I-AAOMCAB AR-1131I-AAOMCAB/Ponte San Pietro20.06.30874Canc as Demolished 3.40 [c/n 141 also quoted]
I-AAONCAB SC-45I-AAONCAB/Ponte San Pietro24.02.30815Canc as Demolished 3.40
I-AAOOCAB AR-1132I-AAOOCAB/Ponte San Pietro28.06.30887Canc as Demolished 3.40
I-AAOPFiat AS-118I-AAOPAeroporto Scaligero/Verona >Federazione Provinciale Fascista/Verona >AC 'G.Bortolotti' >RUNA/Bologna30.10.29771Destroyed in accident 2.40
I-AAOQFiat AS-121I-AAOQAeroporto Scaligero/Verona30.10.29772To Regia Aeronautica 8.32
I-AAORBreda A-9 bis839I-AAORBreda/Sesto S.Giovanni04.02.30803Canc as Demolished 3.40
I-AAOSBreda A-9 bis840I-AAOSBreda/Sesto S.Giovanni04.02.30804Destroyed 7.36 [Fiat AS-1 per SN]
I-AAOTBreda A-9 bis847I-AAOTBreda/Sesto S.Giovanni30.05.311103Destroyed 2.34 (built 1929)
I-AAOUBreda A-9 bis846I-AAOUBreda/Sesto S.Giovanni18.03.30823Destroyed 9.32
I-AAOVBreda A-9 bis848I-AAOVBreda/Sesto S.Giovanni02.07.311114Destroyed 12.35 (built 1929)
I-AAOWBreda A-9 bis844I-AAOWBreda/Sesto S.Giovanni16.06.311110Destroyed 12.35 (built 1929)
I-AAOYBreda A-9 bis845I-AAOYBreda/Sesto S.Giovanni18.03.30821Destroyed 12.35
I-AAOZBreda A-9 bis843I-AAOZBreda/Sesto S.Giovanni16.06.311111Destroyed 12.35 (built 1930)
I-AAPABreda A-9 bis841I-AAPABreda/Sesto S.Giovanni27.07.311144Destroyed 4.33 (built 1929)
I-AAPBBreda 151408I-AAPBBreda/Sesto S.Giovanni04.05.311098built 1929
I-AAPCBreda SC-430I-AAPCBreda/Sesto S.Giovanni01.04.30824Destroyed 12.35
I-AAPDBreda SC-431I-AAPDBreda/Sesto S.Giovanni02.06.30852Destroyed 12.35
I-AAPEBreda 151414I-AAPEBreda/Sesto S.Giovanni00.12.29791Sold abroad 4.30
I-AAPFBreda SC-432I-AAPFBreda/Sesto S.Giovanni02.06.30853Destroyed 12.35
I-AAPGBreda SC-433I-AAPGBreda/Sesto S.Giovanni14.07.30903Destroyed 2.34
I-AAPHBreda SC-434I-AAPHBreda/Sesto S.Giovanni12.05.30840Wfu 3.31
I-AAPIBellanca CH-300 Pacemaker167I-AAPI G-ABNW DZ209Franco Mazzotti/Sesto S.Giovanni11.02.30813Sold UK 8.32
I-AAPJBreda 151415I-AAPJCNA/Littorio >Ministero Aeronautica /Roma >RUNA/Roma23.07.30927Canc as Demolished 3.40 [Breda 39 in ICAN934]
I-AAPKBreda SC-435I-AAPKBreda/Sesto S.Giovanni12.05.30841Destroyed 12.35
I-AAPLBreda SC-436I-AAPLBreda/Sesto S.Giovanni17.07.30908Destroyed 12.35
I-AAPMCaproni Ca.100 Caproncino2998I-AAPMAerocentro Turismo/Taliedo12.09.301019Destroyed 12.31 [c/n 299 per BV]
I-AAPNNieuport-Macchi M-18 Lusso3419I-AAPNGiuseppe Rossi/Bracciano04.01.30799Destroyed 8.34
I-AAPOCNT Cant 26184(I-MAYO) I-AAPOCNT/Monfalcone >Cantieri Riuniti dell'Adriatico24.07.29695To Military Administration 11.32
I-AAPPFiat CR-20I-AAPP[Unverified]
I-AAPQFiat CR-20 B5601I-AAPQ[Unverified]
I-AAPVCNT Cant 26187I-AAPVCNT/Monfalcone >Ministero Aeronautica09.09.29729Canc as Demolished 3.40
I-AAPWCNT Cant 21185I-AAPWCNT/Monfalcone07.09.29728Sold to Uruguay Navy as '3' 8.31
I-AAPXCNT Cant 18188I-AAPXCNT/Monfalcone03.10.29753Sold abroad 8.31
I-AAPYCNT Cant 26157I-AAPYAC 'E Gramaticopulo'/Trieste >AC 'O D'Odorico'/Udine >RUNA/Udine >Leonardo Tomati/Venzona-Udine >Raffaelli Scarton/Udine >Aldo Negrosoli/Bergamo12.12.331534
I-AAPZFiat AS-133I-AAPZAC Gino Lisa/Mirafiori06.05.30837Destroyed 4.32